top of page
Dark smoke

Kriisideks valmis. 
Alati. Koos. Paindlikult

Kriisijuhtimine ei ole üks plaan või koolitus. See on süsteemne kogum valmisolekust, reageerimise võimest ning taastamisest ja õppimisest. Meie näeme kriise tervikuna ja meie suudame sind aidata kõige paremini.

Teenuste paiknemine terviklikus kriisijuhtimise süsteemis

Meie kriisijuhtimise teenused

TEENUSED

KRIISIDEKS VALMISOLEKU TÕSTMISE TEENUSED

Asutuse terviklik kriisijuhtimise strateegia

Anna oma asutuse kriisijuhtimise korraldamine meie kätesse. Meil on kogemused, oskused ning võime näha pilti tervikuna. Esimesed 2 aastat teeme meie, siis võime üle anda sinu asutuse töötajale.

Kriisijuhtimise süsteemi analüüs

Kui sa tahad olla kindel, et sinu asutuse kriisijuhtimise strateegias ei ole suuri puudusi või just tahad neid puudusi avastada, telli meilt kriisijuhtimise strateegia analüüs.

Kriisiks valmisoleku tõstmise koolitus

Tahad paremini aimu saada, kuidas kriisid arenevad selleks, et end või oma inimesi paremini ette valmistada? Siin on sulle meie kriisiks valmisoleku tõstmise koolitused.

Asutuse kriisivalmiduse tõstmise süsteem

Tahad, et su asutus oleks järgmiseks kriisiks paremini valmis? Tahad, et lõpeks ära vaidlus selle üle, kes peab töövälisel ajal kriiside lahendamises osalema ja kes mitte? Siin on sulle lahendus.

Objektikaitse plaan

Meil on oskus ja pädevus näha riske tervikuna ning suudame kõikidele asutustele, mis soovivad suurendada hoonete või hoonekomplekside ohutust ja turvalisust, anda nõu ja soovitusi, kuidas objektikaitset paremini korraldada. 

Testimine ja kriisiõppus

Meie suudame korraldada väga elulähedasi kriisiõppusi ning plaanide ja tegevuste testimist. Pane oma meeskond proovile ja taga oma asutusele terviklik kriisijuhtimise süsteem.

Kriisiruumi toimepidevuse tagamine

Elutähtsaid teenuseid ja püsivaid kriisiülesandeid saab ellu viia vaid siis, kui kriisijuhtimise, sh kriisiruumi toimepidevus on tagatud kõige kõrgemal tasemel. See teenus on mõeldud neile, kes soovivad, et nende kriisijuhtimine kunagi ei katke.

Asenduspinna kasutusele võtmise plaan

See teenus on seotud kriisivõimekuse tõstmise teenusega, mille raames me otsime üles ülesande täitmiseks vajalikud asenduspinnad ning koostame nende kasutusele võtmise ja vajadusel kaitse plaanid.

KRIISIDEKS REAGEERIMISE TÕSTMISE TEENUSED

Omavalitsuse kriisiplaan

Meil on oskus ja pädevus näha riske tervikuna ning pikk koostöö kogemus omavalistustega. Pakume omavalitsustele oma tuge püsivate kriisiülesannete kriisiplaanide koostamisel.

Püsiva kriisiülesandega asutuse kriisiplaan

Meil on oskus ja pädevus näha riske tervikuna ning kogemus kriisiplaanide koostamisel. Aitame püsivate kriisiülesannetega asutustel koostada toimiva ja lihtsa kriisiplaani.

Haridusasutuse HOLP

Koostame haridusasutustele Põhikooli ja gümnaasiumi seaduse alusel nõutud toimiva ja lihtsa hädaolukorra lahendamise plaani.

MIS ON KRIISIJUHTIMINE?

Mis on kriisijuhtimine?

Kriisistaap töös, kriiside juhtimine

Kriisijuhtimine on erinevate strateegiate rakendamine, mille eesmärk on aidata organisatsioonil toime tulla äkilise ja olulise negatiivse sündmusega, säilitades samal ajal tegevuste toimepidevuse.

 

Kriisijuhtimine hõlmab poliitikate ja protseduuride rakendamist kriiside vastu kaitsmiseks, mõjude leevendamiseks ja olukordade ennetamiseks.

Kõige olulisemad eesmärgid on:

1) Maine ja omanike/osanike kaitsmine
Kriisid võivad kahjustada ettevõtte mainet ja usaldusväärsust, põhjustades klientide, investorite ja muude sidusrühmade, näiteks töötajate usalduse kaotuse. Rakendades tõhusaid kriisijuhtimisstrateegiaid, saavad organisatsioonid sisendada oma klientidesse usaldust ja leevendada kriisi negatiivseid maine tagajärgi.

2) Rahaliste kahjude minimeerimine
Mõned kriisid võivad ettevõtetele kaasa tuua märkimisväärset rahalist kahju. Kriisi finantsmõju võib organisatsioonidele olulist kahju teha alates tegevushäiretest kuni juriidiliste kohustusteni. Hästi läbimõeldud kriisiohjamiskavad võivad minimeerida kahjustavaid rahalisi kaotusi, nagu näiteks andmetega seotud rikkumistest põhjustatud kahjud, millest igaüks on 2023. aastal maailmas keskmiselt maksma 4,45 miljonit dollarit.

3) Tegevuse toimepidevuse tagamine
Kriisijuhtimise kolmas oluline aspekt on toimepidevuse plaanide abil tagada, et olulised toimingud ja protsessid saaks jätkuda hoolimata häirivast kriisist. Need plaanid sisaldavad  situatsioonihindamist, hädaolukordadele reageerimise protokolle, varuprotokolle ja muid protseduure kriitiliste ärifunktsioonide kaitsmiseks. Toimepidevuse plaanid võivad aidata kriisi ajal pakkuda töötajatele ja klientidele võtmeteenuseid.

4) Avalikkuse usalduse säilitamine
Samuti aitab kriisiohjamine organisatsioonidel kriisidega toime tulla ning nende käsitlemisest läbipaistvalt ja usaldusväärselt edastada. Organisatsioonid saavad säilitada avalikkuse usaldust, edastades oma sõnumeid läbipaistvalt empaatilise suhtekorralduse kaudu, käsitledes sidusrühmade muresid ja pakkudes õigeaegseid või reaalajas värskendusi.

MIKS ON KRIISIJUHTIMINE OLULINE?

Miks on kriisijuhtimine oluline?

Kriisijuhtimine aitab suurendada asutuse protsesside jätkusuutlikkust, vähendada ebakindlust ja ennetada võimalikku kahju, toetades sellega asutuse eesmärkide saavutamist.

Kulukaid tagajärgede vältimine

Kriisideks mitte valmistumine võib saada ettevõttele (üle jõu käivalt) väga kulukaks. Kui mõni kriitiline risk realiseerub ehk päriselt juhtub midagi halba, võib kahjude korvamine ettevõttele väga kalliks maksma minna.

Eesmärkide täitmine

Kriisijuhtimine on tegevus, mille eesmärk on aidata organisatsioonil toime tulla äkilise ja olulise negatiivse sündmusega, säilitades samal ajal tegevuste toimepidevuse.

Seadusandlus ja regulatsioonid

Mitmetes valdkondades on kriiside juhtimine seadusandlusest ja/või regulaatorite poolt seatud kohustus.

MIKS MINDUP SYSTEMS?

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused kriisijuhtimise korraldamisel erinevates valdkondades: omavalitsused, riigiasutused, ettevõtted, riigi äriühingud. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad riskidele reageerimise võimet tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas ehitada omale üles üks korralik kriisijuhtimise süsteem. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. 

Täielik ja pidev koostöö

Kriisivõimekuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.

Toetav tugi

Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.

Lihtsalt arusaadavad tööd

Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha

Fikseeritud hind

Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.

Võta ühendust MindUp Systems riskijuhtidega

VÕTA ÜHENDUST
bottom of page