top of page

 TOIMEPIDEVUSÕPPUSE JA KRIISIÕPPUSE KORRALDAMINE

Korraldame õppuse vastavalt sinu soovidele. Kui sa ise ei oska tahta, siis me analüüsime lähtuvalt sinu asutuse eesmärkidest sinu jaoks parima ja mõistlikuma õppuse, millel on suurim mõju asutuse valmisoleku tõstmiseks.

Harjutusõppuse ettevalmistus võtab umbes 1 nädal. Lauaõppusel 2 nädalat, staabiõppuse ettevalmistus võtab ca 1.5 kuud ning kompleksõppusel ca 6 kuud. 

Hindamisjuhi teenuse hind sõltub õppuse liigist. Kompleksõppusel peab hindamisjuht olema osa planeerimisgrupist, seega üsna õppuse planeerimise algusest alates. 

Vastumänguna saab tellida alates helistamistest kuni reaalse rünnaku korraldamiseni.

Tartuvald_mindupsystems_edited.jpg

MEIE PEAMISED TEENUSED 

bottom of page