top of page

Kriisiõppus ja testimine

MindUp Systems tiimil on suured kogemused erinevate testimiste, kriisiõppuste ja toimepidevuse õppuste läbiviimisel. Oleme osalenud Eesti suurima kriisiõppuse Crevex23 korraldamises, ette valmistamises ning õppuse juhtimises. Meie õppused on praktilist laadi, reaalse vastumänguga.

Kriisireguleerimisõppuse, toimepidevuse õppuse ja protseduuride testimise korraldamine

Korraldame kriisiõppusi, toimepidevuseõppusi ja protseduuride testimisi vastavalt kliendi soovile ja oskuste tasemele. 

 

Meie portfelli kuuluvad harjutusõppused, lauaõppused, staabiõppused ning suured ja mahukad kompleksõppused ning reaaltestimine. 

Korraldame vastavalt tellija soovile reaal-vastumängu alates meediast ja laimamisest kuni reaalsete rünnakuteni objektikaitse testimiseks. See on ainuke võimalus testida reageerimist.

  • Reaal-vastumäng

  • Suur kogemus

  • Korralik hindamisraport

kriisireguleerimisõppuse lauaõppuse korraldamine ja hind

Vastumängu taseme valik

MEEDIASURVE

TASE 1 - Mõned üksikud sisendid, infopäringud

PARTNERID

FÜÜSILINE VASTUTEGEVUS

LAIMAMINE, VAENU ÕHUTAMINE

KLIENDID / ELANIKUD

Harjutusõppuse korraldamine ja hind

Harjutusõppus on üldjuhul mingi plaani osa või protseduuri praktiline testimine. Näiteks alternatiivse elektrienergiasüsteemi käivitamine evakuatsioonikohas, tegevused elektrikatkestuse korral sadama terminalis või veepuhastusjaama töö tagamine elektrienergia katkestuse korral. Harjutusõppuse vastumäng on üldjuhul eluline ehk juurde midagi ei lisata, v.a juhul, kui on spetsiaalne soov olukorda "üle mängida".

 

Head harjutusõppused on:

1) õpilaste kiire evakueerimine ajutisse turvalisse kohta

2) alternatiivse elektrienergiasüsteemi käivitamine

3) klientide laeva ja laevalt maha pääsemine elektrikatkestuse korral

4) piletite müük ja kontroll elektrikatkestuse korral

5) evakuatsioonikoha töö käivitamine ja mehitamine

6) kogukonna kriisikeskuse töö käivitamine ja mehitamine

7) kriisikommunikatsiooni korraldamine ulatusliku mainekahju ära hoidmiseks

8) obektikaitseplaani testimine 

Hind jääb üldjuhul vahemikku 400-1150 EUR (+km)

Lauaõppuse korraldamine ja hind

Lauaõppus on stressivabas keskkonnas, kaasustel põhinev õppus, kus ettenähtud aja jooksul tuleb lahendada õppuse eesmärkidest lähtuvaid olukordi. Tegemist on justkui suurema vaatega teoreetilise harjutuõppuste kogumikuga, kuid kui näiteks harjutusõppusel mõjutab elektrienergia kadumine mingit konkreetset protsessi või tegevust, siis lauaõppusel mõjutab see kogu asutuse kohustuste elluviimist alates asutuse enda töötajatest. See on õppuse liik, kus peamiselt on esindatud ühe asutuse töötajad, mis teeb sellest hea stressivaba õppuse. Kõik, v.a juristid,  räägivad vabas vormis ja olulisel kohal on lisaks praktilistele lahenduskäikidele ka uudsed lahendused, mille rakendamise võimalikkust saab hilisemas faasis  hakata analüüsima põhjalikumalt.

Head lauaõppuse stsenaariumid on:

1) elektrienergia ulatuslik katkemine talvel raskete ilmastikutingmuste tõttu 

2) teede sõidetavuse katkemine talvel raskete ilmastikutingmuste tõttu 

3) kaugkütteteenuse katkemine talvel ulatusliku elektrienergia katkemise tõttu

4) kohaliku omavalitsuse ülesannete elluviimine ulatusliku elektrienergia katkemise tingimustes

5) asutuse toimepidevuse tagamine ulatusliku elektrienergia katkemise tingimustes

6) asutuse teenuste osutamine kõrgenenud julgeolekuolukorras / maa-ala okupeerimisel / sõja korral

7) massiline sisseränne või pagulaste sisseränne

8) massiline siseränne tuumaõnnetuse / sõja / sõjalise rünnaku tõttu

9) vältimatut sotsiaalabi vajavate inimeste plahvatuslik tõus (sh teistes omavalitsustes sissekirjutatud ning välisriikides, sh kolmandatest riikidest pärit inimesed

10) suurõnnetus ohtlike ainetega

11) tuumaõnnetus vahetult piiri taga

12) kriisikommunikatsiooni korraldamine ulatusliku mainekahju ära hoidmiseks

Hind jääb üldjuhul vahemikku 1200-6500 EUR (+km)

Staabiõppuse korraldamine ja hind

Staabiõppus on praktiline koostööõppus, kus kriisiolukord kerib ennast lahti üsna reaalselt, kuid olenevalt eesmärkidest võib olla vajalik teha nö "ajahüppeid". Sellesse õppusesse peab olema kaasatud kõik olulised osapooled, nt omavalitsustel puhul vee-ettevõtja, kaugkütte-ettevõtja, tee-ettevõtjad, haiglate esindajad, politsei, pääste, MTÜd jne. See on selline õppuse tase, kus harjutatakse hädaolukorra lahendamise plaani või kriisiplaanide toimivust. See on hea õppuse tase keerulisemate kriisiolukordade lahendusettepanekute välja töötamiseks.

Head staabiõppuse stsenaariumid on kõik lauaõppuse stsenaariumid, kuid "vaade" on laiem ja kriis mõjutab kõiki staabiõppusel osalevaid asutusi, st tekib konkurents ressurssidele.

Hind jääb üldjuhul vahemikku 3500-9000 EUR (+km)

Hindamisjuhi teenus ja hind

Hindamisjuhi teenus on neile, kes ise koostavad õppuse ning viivad läbi, kuid vajavad abi hindamise korraldamisel. Teenuse raames osalen õppuse planeerimises ning koostad hindamiskavandi koos juhendiga, kaasan vajalikul arvul lisahindajaid ning koolitan nad välja. Peale õppust annan esmase tagasiside ning hiljemalt kahe nädala möödudes koostan kokkuvõtte koos parendusettepanekutega, mille töötame koos juhtkonnaga enne avalikustamist läbi.

Hind jääb üldjuhul vahemikku 200-9000EUR (+km)

Mängujuhi teenus ja hind

Mängujuhi teenus on neile, kes õppuse on üldjuhul ise suuresti koostanud, kuid ise ei oma nii head kriisijuhtimise infot ja tausta, et oleks tagatud nö "õppuse raamidesse " jäämine või tahetakse meelega õppust kohapeale juhtima kedagi võõrast. Peamiselt on tegemist lauaõppuse formaadiga ning mängujuhi ülesanne on hoida mängu ettenähtud raamides. Ilma mängujuhita võib õppus kergesti laadaks minna ja õpitulemusi või uusi häid lahendusi ei saada.

Hind jääb üldjuhul vahemikku 200 - 3000EUR (+km)

Vastumängu korraldamine ja hind

Vastumängu teenus on reaalne vastumängu pakkumine kas siis päriselt mingite imiteeritud rünnakute / sissemurdmiste näol, helistamiste ning e-kirjade pommitamiste, streikide või muude meeleavalduste korraldamine jne. See on meie lemmiktöö ja siin ei ole piire. Sina ütle, mida sina tahad testida, meie teeme reaalse vastumängu.

Hind jääb üldjuhul vahemikku 500-15000EUR (+km)

Tõsta oma kriisivalmidust kohe. Võta ühendust ja saame kokku.

56 922 215

Kuidas saame aidata?

Kiri teel! Vastame kiiresti.

kontakt 3

Eesti #1 kriisideks valmisoleku ja toimepidevuse tõstmise ettevõte

Pikk kogemus paljudes sektorites

Meie ekspertide kogemused ulatuvad aastasse 2006. Teeme koostööd era- ja avaliku sektoriga, omavalitsustega, riigi äriühingutega.

Teenused iga rahakoti paksusele

Osutame teenuseid alates väikestest tee-ettevõtjatest kuni suurte korporatsioonideni. Meil on kõigile midagi ja rahakoti suuruse taha asi pidama ei jää.

Teaduspõhine ja lihtne lähenemine

Me ei aja asja keeruliseks ja ei käi kaasas moevooludega. Meie lähtume teadusest, teiste eksimustest ning õppetundidest. Meie töö aluseks on materjalid Teadmusnurgas.

Alati olemas ja pidev abi

Me oleme sinu jaoks alati olemas  isegi siis, kui sa meie klient ei ole. Võta ühendust, küsi nõu, vestleme. See on vähim, mida me sinu jaoks teha saame.

bottom of page