top of page
Sven Jablonski_MindUp Systems.jpg

Tere!

Minu nimi on Sven Jablonski ja mina vastutan MindUp Systems juhtimise, professionaalsuse ning pideva arengu eest. Kuna soovin ka ise areneda ja kriisiteemad on minu kirg, siis väga palju tööd teen ka ma ise. Suuresti näedki sa mind enda ees, kuid taustal teevad paljud inimesed oma erialast tööd ja aitavad minul pakkuda sinule alati parimat teenust.

Aitäh, et valid MindUp Systems OÜ oma partneriks kriisideks valmistumise raskel teel.

CV

Minu CV

PÕHIVÄÄRTUSED

Teaduslik tõde, kaastunne, vabadus, võrdsus, vastutus

 

TUNNUSTUSED

2020 Vabariigi Presidendi tunnustus „Kriisimurdja“            

2020 Tallinna Linnavolikogu tunnustus

2020 Siseministri tänukiri                                                                 

2020 Tööandjate Keskliidu tunnustus

2016 Siseministri tänukiri hinnalise meenega

2011 Päästeteenistuse medal                                                         

 

PATENDID

2022 Kasuliku mudeli tunnistus

 

TÖÖKOGEMUS

2021                      Uue valdkonna juht, arendaja, OÜ MindUp Systems

                              Alternatiivsed energialahendused

                              Eraisikute nõustamine energiasõltuvuse vähendamiseks läbi alternatiivsete energialahenduste kasutusele võtu.

Suhtumise „tarbijast – tootjaks“ edendaja, rohelise jalajälje suurendamise propageerimine. Inimeste harimine, koolitamine ja abistamine.

 

2020                      Sotsiaalne liikumine „Igale koolilapsele arvuti“, valdkonnajuht

                         

2019 -                    Juhatuse esimees, OÜ MindUp Systems

                              Kriisijuhtimine, riskijuhtimine, toimepidevus, kemikaaliohutus

Ettevõtte strateegiliste eesmärkide seadmine ja elluviimise kontroll, eelarve koostamine ning kontroll, vajalike inimeste kaasamine ning suhtlemine klientidega. Ettevõtte juhtimis- ja administratiivtegevuste optimeerimine, teenuste arendus ning kvaliteedikontroll. Koostöövõrgustiku juhtimine ning tegevuste koordineerimine. Klientide nõustamine valdkondlikes õigusaktides ning õigusaktide eelnõudele klientide nimel motiveeritud vastuste koostamine. Riskianalüüside, sh töökeskkonna riskianalüüside koostamine ja nõustamine.

 

2019 -                    Juhatuse esimees, OÜ Toas ja Aias

                              Ehitus, remont, kinnisvara hooldus, mesindus.

Ettevõtte strateegiliste eesmärkide seadmine ja elluviimise kontroll, eelarve koostamine ning kontroll, vajalike inimeste kaasamine, ettekanded ja ülevaated osanikele. Ettevõtte juhtimis- ja administratiivtegevuste optimeerimine, teenuste arendus ning kvaliteedikontroll. Innovatsioonisüsteemi ja projektide loomine, käivitamine ning arendustegevuse koordineerimine. Objektide projektijuhtimine, eelarvestamine, tagasisidestamine.

 

2018 - 2019           Projektijuht, Päästeamet

Kahe Euroopa Liidu Komisjoni rahastatava rahvusvahelise (Eesti, Läti, Leedu) ühisprojektide eelarvestamine, rahastuse taotlemine, projekti juhtimine, nõuete täitmise ja eelarve jälgimine, aruandlus, läbirääkimised osapooltega ja projektimeeskondade juhtimine. Hangete läbiviimine ja protsessi kontroll.

2016 - 2019           Üleriigiline Päästeameti vastutav korrapidaja

Suuremahuliste päästetööde ja hädaolukordade lahendamise koordineerimine ja tagamine, koostöö korraldamine, professionaalse valmisoleku tagamine ja üleriikliku koostöövõrgustiku juhtimine.

2016-2019             Nõunik, Päästeamet

Päästeameti toimepidevuse ja hädaolukorraks valmisoleku tagamine, kriisireguleerimis- ja toimepidevuse süsteemi arendamine ja jälgimine, koostöövõrgustiku töö korraldamine, aruandlus juhtkonnale, KPI seadmine ja jälgimine. Hangete läbiviimine ja protsessi kontroll.

2016-2017             Nõunik, Maaeluministeerium

Valdkondliku ja üleriigilise kriisireguleerimispoliitika kujundamine ning ellu viimise koordineerimine, sisuline arendamine, hangete läbiviimine, allasutuse juhendamine. Riigisaladuse kaitset korraldav isik ja riigisaladuse kaitse korraldamine ministeeriumi vastutusalas ning punase ruumi ehituse ja kasutusele võtu koordineerimine.

2012-2016             Ekspert-projektijuht, Päästeamet

Teenuste ja protsessi juhtimine, arendamine, eelarvestamine, kontroll, koostöövõrgustiku töö juhtimine ning aruandlus. KPI seadmine ja jälgimine. Hangete läbiviimine ja protsessi kontroll.

2010-2014             Treener, motivaator, Scala Fitness

2007-2012             Meeskonna juht, instruktor, Päästeamet

Inimeste ja ressursside juhtimine kriisiolukordades, kvaliteedisüsteemi ja valmisoleku tagamine ning arendamine.

2007-2012             Tuleohutuse spetsialist, koolitaja, OÜ Kahjuennetus

2006-2007             Kriisireguleerija, koolitaja, Päästeamet


AKADEEMILINE HARIDUSKÄIK JA TÄIENDKOOLITUS

2016-2018             Magistrikraad. Juhtimine ja innovatsioon. TalTech, Majandusteaduskond

2002-2006             Diplomiõpe. Päästeinsener, Sisekaitseakadeemia

2018                      Toimepidevuse tagamine, Päästeamet

2017                      Riigisaladuse kaitse tagamine, Teabeamet ja Kaitsepolitseiamet

2016                      Kriisijuhtide koolitusprogramM,  Euroopa Liidu Elanikkonnakaitse Mehhanismi

2016                     Tuleviku juhtide koolitusprogramm, Päästeamet koostöös Invicta ja Selge Pilt

2014                     Analüüsioskuste arendamine, Praxis             

2014                     Kaasamiskoolitus, Praxis         

2013                      Euroopa Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi ekspertide koolitusprogramm

2013                     Projektide tõhus korraldamine ja juhtimine, ERE Koolitus OÜ

2012                     Juhtimine maatriksorganisatsioonis, Invicta

                            

Kontakt

Anna mulle mingi suurem probleem lahendada ja ma olen väga rõõmus!

56 922 215

bottom of page