top of page

Kriisiplaani / Hädaolukorra lahendamise plaani koostamine ja uuendamine muuseumile, teatrile, kontsertmajale, näitusemajale

Kriisiplaan on hädavajalik igale kultuuriasutusele, et tagada tõhus reageerimine ootamatutele sündmustele või hädaolukordadele. Selline plaan aitab minimeerida kahju ja tagada asutuse kiire taastumise.

Meie kultuuriasutuse kriisiplaan sisaldab:

1. Sissejuhatus

 • Plaani eesmärk ja ulatus

 • Määratlused ja võtmetähtsusega terminid

2. Kriisijuhtimise meeskond

 • Meeskonna liikmed ja nende rollid

 • Vastutusalad

3. Riskianalüüs

 • Potentsiaalsed kriisid (looduskatastroofid, tulekahjud, tehnoloogilised õnnetused, terroriaktid, tervishoiu hädaolukorrad jne)

 • Riskihinnang ja võimalik mõju

4. Ennetavad meetmed

 • Riskide maandamine

 • Ohutusprotseduurid ja -koolitused

 • Varundamise ja andmete taasteplaanid

5. Hädaolukorra reageerimisprotseduurid

 • Esmane reageerimine eri tüüpi kriisidele

 • Evakuatsiooniplaanid, väärtuste evakueerimise plaanid ja kogunemispunktid

 • Hädaabi ja esmaabi korraldus

6. Teabevahetus

 • Sisemine suhtlus (töötajad, vabatahtlikud)

 • Väline suhtlus (avalikkus, meedia, koostööpartnerid, sponsoreid)

 • Kriisikommunikatsiooni sõnumid ja mallid

7. Taastumis- ja järelmeetmed

 • Kriisijärgne hindamine ja tegevusplaan

 • Psühholoogilise abi pakkumine töötajatele ja osalistele

 • Kriisiõppuste ja -koolituste korraldamine

8. Lisa

 • Kriisikommunikatsiooni mallid ja kontaktlistid

 • Evakuatsiooniplaanide ja kogunemispunktide kaardid

 • Kriisijuhtimise meeskonna kontrollnimekirjad

 

Muu oluline info ja tegevused

 • Plaani regulaarne läbivaatamine ja uuendamine vähemalt kord aastas või olulistes muutustes.

 • Koolitused ja õppused töötajatele ja kriisijuhtimise meeskonnale, et tagada plaani tõhusus.

 • Tagasiside kogumine peale kriisiõppusi või tegelikke kriisiolukordi, et plaani täiustada.

KRIISIPLAANI KOOSTAMISE HIND

Meie hoolikalt läbimõeldud ja teadustöödel põhineva kriisiplaani koostamise hind on 5800EUR + km. Kui sa aga nii põhjalikku ja detailset kriisiplaani ei vaja, siis palun saada kiri ja koostame sulle hinna, mis vastab sinu soovidele.

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused kriisijuhtimise korraldamisel erinevates valdkondades: omavalitsused, riigiasutused, ettevõtted, riigi äriühingud. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad riskidele reageerimise võimet tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas ehitada omale üles üks korralik kriisijuhtimise süsteem. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. 

Täielik ja pidev koostöö
Kriisijuhtimise võimekuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.​
Toetav tugi
Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.
Lihtsalt arusaadavad tööd
Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha
Fikseeritud hind
Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.
bottom of page