top of page

Tahad, et su asutus oleks järgmiseks kriisiks paremini valmis? Tahad, et lõpeks ära vaidlus selle üle, kes peab töövälisel ajal kriiside lahendamises osalema ja kes mitte? Siin on sulle lahendus.

Teenuse paiknemine terviklikus kriisijuhtimise süsteemis

Asutuse kriisiplaani koostamine ja uuendamine

Mis on kriisiplaan?

Kriisiplaan on strateegiline dokument, mille organisatsioonid koostavad, et valmistuda võimalikeks kriisideks või hädaolukordadeks ja neile reageerida.

 

Need plaanid kirjeldavad protseduurid, vastutust ja ressursse, mida on vaja organisatsiooni kriisi mõju juhtimiseks ja leevendamiseks. Kriisiplaanid on olulised erinevate sektorite jaoks, sealhulgas äri, valitsus, tervishoid ja palju muud.

Kriisiplaani põhikomponendid (võivad erineda riikide lõikes) on:

  • Riski hindamine: võimalike riskide ja haavatavuste tuvastamine, mis võivad viia kriisini.

  • Teabevahetus: kirjeldab, kuidas kriisi ajal sise- ja välissuhtlust käsitletakse, sealhulgas võtmesõnumid, kõneisikud ja suhtluskanalid.

  • Rollid ja kohustused: kriisiohjamisega seotud isikute ja meeskondade rollide ja vastutuse selge määratlemine.

  • Hädaolukorrale reageerimise protseduurid: eri tüüpi kriisidele reageerimise samm-sammuliste protseduuride üksikasjalik kirjeldus.

  • Ressursside eraldamine: kriisi tõhusaks juhtimiseks vajalike ressursside (nt personal, tehnoloogia ja rahalised vahendid) tuvastamine ja eraldamine.

  • Koolitus ja õppused: regulaarsete koolituste ja õppuste läbiviimine tagamaks, et kõik asjaosalised mõistavad oma rolli ja teavad, kuidas kriisiolukorras reageerida.

Eesti õigusruumis on kriisiplaan seotud uue Tsiviilkriisi ja riigikaitse seadusega ning ennekõike peavad kriisiplaani koostama Vabariigi Valitsus ning püsiva kriisiülesandega asutus. Uues õigusaktis on kriisiplaani kohta järgmised nõudmised:

 

Püsiva kriisiülesandega asutus ja isik, sealhulgas elutähtsa teenuse osutaja ja kohaliku omavalitsuse üksus teevad üleriigilisest ja asutuse või isiku riskianalüüsist lähtudes kriisiplaani, tegutsemiseks nii kriisiolukorras kui ka enne seda, milles on esitatud vähemalt:
1) kriisiplaani rakendamise tingimused;
2) püsiva kriisiülesande täitmise juhtimine ja koostöö;
3) tegevused ja lahendused püsiva kriisiülesande täitmisel;
4) püsiva kriisiülesande täitmise võimed, vahendid ja varud;
5) avalikkuse teavitamine ja teabevahetus;
6) rahvusvahelise abi vajadus, kaasamine, vastuvõtmine ja kasutamine.

 

Püsiva kriisiülesandega asutus ja isik, kes on kaasatud käesoleva seaduse § 32 lõike 4 alusel määratud kriisiolukorra vahetu lahendamise eest vastutava asutuse või isiku juhitud olukorra lahendamisse, peab osalema kriisiplaani koostamisel ja tagama kriisiolukorra vahetu lahendamise eest vastutavale asutusele kokkulepitud võimed, vahendid ja varud.
 

MIS ON KRIISIPLAAN?

Kellele kriisiplaan on mõeldud?

Kriisiplaan on ennekõike mõeldud püsiva kriisiülesandega asutusele uue Tsiviilkriisi ja riigikaitseseaduse nõuete täitmiseks, kuid kuna kriisiplaan on olemuselt strateegiline dokument (võrreldes hädaolukorra lahendamise plaaniga, mis on operatiivtasandi dokument), siis meie soovitame seda kõikidele. Kriisiplaan on justkui väga lai platvorm, millele saab üles ehitada korraliku kriisijuhtimise strateegia koos kriisirollide ja riskide hindamisega.

Peamised kliendid on:

KELLELE ON MÕELDUD?
KASU SULLE

Mis kasu sellest on sulle?

Meil on kogemused ja oskused, mis teeb töö kiiremaks, seega ka odavamaks. Meie teenus on isegi kuni 50% odavam, kui palgata selleks oma asutusse eraldi inimene.

Ekspertiis ja nõu

Meil on kogemused ja oskused, sh pikaajaline koostöökogemus paljude asutustega. Me teame, mida teeme.

Väike halduskoormus

Meie teeme asutuse eest enamuse ära - suhtleme kontrollivate ja kaasatud asutustega, korraldame teavituse ja kõik selle, mida muidu peaks tegema mõni asutuse töötaja, kes teeks seda poole kohaga. 

Pidev abi

Me tagame kõikidele osapooltele pideva abi ja vajadusel koolitused.

PALJU MAKSAB?

Kui palju maksab kriisivalmiduse tõstmise teenus?

Hind sõltub asutuse suurusest, tegevuskavade arvust ja muudest kokkulepetest (nt varude välja otsimine, kokkulepped jne).

MIKS MINDUP SYSTEMS?
KONTAKT

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused kriisijuhtimise korraldamisel erinevates valdkondades: omavalitsused, riigiasutused, ettevõtted, riigi äriühingud. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad riskidele reageerimise võimet tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas ehitada omale üles üks korralik kriisijuhtimise süsteem. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. 

Täielik ja pidev koostöö

Kriisijuhtimise võimekuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.

Toetav tugi

Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.

Lihtsalt arusaadavad tööd

Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha

Fikseeritud hind

Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.

Võta ühendust MindUp Systems riskijuhtidega

bottom of page