KRIISIDEKS VALMISOLEKU SUURENDAMINE

KRIISIDEKS VALMISOLEKU SUURENDAMISE SÜSTEEM

Kriisideks valmisoleku suurendamise süsteem põhineb Siseministeeriumi 2019 aastal koostatud materjalidel, mida on täiendatud kriisijuhtimise ja toimepidevuse suurendamise heade praktikatega.

Tegemis on süsteemse lähenemisega, kus erinevate kriisi tasemete ja julgeoleku tasemete juures määratakse ära:

asutuse kriisiaegsed ülesanded

- kriisi ajal rakendatavad töö- ja ametikohad

- isikkoosseisu kriisirollid

- isikkoosseisule kriisirollid

- asutuse kriisiaegse tegutsemise korraldus

- asutuse kriisiaegse ülesehituse kujunemine

isikkoosseisu teavitamise korraldus

- isikkoosseisule sõnumid ja tegutsemisjuhised

- suurendatakse asutuse toimekindlust

- objektikaitse korraldus ja meetmed

Lisaks:

- tuvastame detailselt olemasoleva olukorra ja sõltuvused

- koostame vajalikud plaanid

- suurendame staabi toimepidevust

- valmistame plaanid evakueerimiseks ja evakuatsioonikoha töö tagamiseks.

TASE 1 KRIISIDE KIRJELDUS

JULGEOLEKU TASE 1

Asutuse ülesanded tasemel 1
Lisanduvad ametikohad
Aktiveeruvad kriisirollid
Aktiveeruvad tegutsemisjuhendid
Lisanduvad teavitustegevused
Lisanduvad TP meetmed

Lisanduvad objektikaitsemeetmed ja turvameetmed.
Muudatused juhtimises

TASE 2 KRIISIDE KIRJELDUS

Asutuse ülesanded tasemel 2
Lisanduvad ametikohad
Aktiveeruvad kriisirollid
Aktiveeruvad tegutsemisjuhendid
Lisanduvad teavitustegevused
Lisanduvad TP meetmed

Lisanduvad objektikaitsemeetmed ja turvameetmed.
Muudatused juhtimises

TASE 3 KRIISIDE KIRJELDUS

Asutuse ülesanded tasemel 3
Lisanduvad ametikohad
Aktiveeruvad kriisirollid
Aktiveeruvad tegutsemisjuhendid
Lisanduvad teavitustegevused
Lisanduvad TP meetmed

Lisanduvad objektikaitsemeetmed ja turvameetmed.
Muudatused juhtimises

TASE 4 KRIISIDE KIRJELDUS

Asutuse ülesanded tasemel 4
Lisanduvad ametikohad
Aktiveeruvad kriisirollid
Aktiveeruvad tegutsemisjuhendid
Lisanduvad teavitustegevused
Lisanduvad TP meetmed

Lisanduvad objektikaitsemeetmed ja turvameetmed.
Muudatused juhtimises

JULGEOLEKU  TASE 2

Asutuse ülesanded tasemel 1
Lisanduvad ametikohad
Aktiveeruvad kriisirollid
Aktiveeruvad tegutsemisjuhendid
Lisanduvad teavitustegevused
Lisanduvad TP meetmed

Lisanduvad objektikaitsemeetmed ja turvameetmed.
Muudatused juhtimises

Asutuse ülesanded tasemel 2
Lisanduvad ametikohad
Aktiveeruvad kriisirollid
Aktiveeruvad tegutsemisjuhendid
Lisanduvad teavitustegevused
Lisanduvad TP meetmed

Lisanduvad objektikaitsemeetmed ja turvameetmed.
Muudatused juhtimises

Asutuse ülesanded tasemel 3
Lisanduvad ametikohad
Aktiveeruvad kriisirollid
Aktiveeruvad tegutsemisjuhendid
Lisanduvad teavitustegevused
Lisanduvad TP meetmed

Lisanduvad objektikaitsemeetmed ja turvameetmed.
Muudatused juhtimises

Asutuse ülesanded tasemel 4
Lisanduvad ametikohad
Aktiveeruvad kriisirollid
Aktiveeruvad tegutsemisjuhendid
Lisanduvad teavitustegevused
Lisanduvad TP meetmed

Lisanduvad objektikaitsemeetmed ja turvameetmed.
Muudatused juhtimises

JULGEOLEKU TASE 3

Asutuse ülesanded tasemel 1
Lisanduvad ametikohad
Aktiveeruvad kriisirollid
Aktiveeruvad tegutsemisjuhendid
Lisanduvad teavitustegevused
Lisanduvad TP meetmed

Lisanduvad objektikaitsemeetmed ja turvameetmed.
Muudatused juhtimises

Asutuse ülesanded tasemel 2
Lisanduvad ametikohad
Aktiveeruvad kriisirollid
Aktiveeruvad tegutsemisjuhendid
Lisanduvad teavitustegevused
Lisanduvad TP meetmed

Lisanduvad objektikaitsemeetmed ja turvameetmed.
Muudatused juhtimises

Asutuse ülesanded tasemel 3
Lisanduvad ametikohad
Aktiveeruvad kriisirollid
Aktiveeruvad tegutsemisjuhendid
Lisanduvad teavitustegevused
Lisanduvad TP meetmed

Lisanduvad objektikaitsemeetmed ja turvameetmed.
Muudatused juhtimises

Asutuse ülesanded tasemel 4
Lisanduvad ametikohad
Aktiveeruvad kriisirollid
Aktiveeruvad tegutsemisjuhendid
Lisanduvad teavitustegevused
Lisanduvad TP meetmed

Lisanduvad objektikaitsemeetmed ja turvameetmed.
Muudatused juhtimises

JULGEOLEKU TASE 4

Asutuse ülesanded tasemel 1
Lisanduvad ametikohad
Aktiveeruvad kriisirollid
Aktiveeruvad tegutsemisjuhendid
Lisanduvad teavitustegevused
Lisanduvad TP meetmed

Lisanduvad objektikaitsemeetmed ja turvameetmed.
Muudatused juhtimises

Asutuse ülesanded tasemel 2
Lisanduvad ametikohad
Aktiveeruvad kriisirollid
Aktiveeruvad tegutsemisjuhendid
Lisanduvad teavitustegevused
Lisanduvad TP meetmed

Lisanduvad objektikaitsemeetmed ja turvameetmed.
Muudatused juhtimises

Asutuse ülesanded tasemel 3
Lisanduvad ametikohad
Aktiveeruvad kriisirollid
Aktiveeruvad tegutsemisjuhendid
Lisanduvad teavitustegevused
Lisanduvad TP meetmed

Lisanduvad objektikaitsemeetmed ja turvameetmed.
Muudatused juhtimises

Asutuse ülesanded tasemel 4
Lisanduvad ametikohad
Aktiveeruvad kriisirollid
Aktiveeruvad tegutsemisjuhendid
Lisanduvad teavitustegevused
Lisanduvad TP meetmed

Lisanduvad objektikaitsemeetmed ja turvameetmed.
Muudatused juhtimises