top of page
asutuse kriisivalmiduse tõstmise kava, kriisijuhtimise võimnekuse tõstmine

Asutuse kriisivalmiduse tõstmise kava.
Pisikesed asjad loevad.

Asutuse toimepidevuse plaani raames määrame koostöös asutuse võtmeisikutega ära:

asutuse kriisiaegsed ülesanded

- kriisi ajal rakendatavad töö- ja ametikohad

- isikkoosseisu kriisirollid

- isikkoosseisule kriisirollid

- asutuse kriisiaegse tegutsemise korraldus

- asutuse kriisiaegse ülesehituse kujunemine

- isikkoosseisu teavitamise korraldus

- isikkoosseisule sõnumid ja tegutsemisjuhised

- suurendatakse asutuse toimekindlust

- objektikaitse korraldus ja meetmed

Ehk siis sisuliselt loome teile kriisijuhtimise terviksüsteemi. Kui teie asutuses ei ole kriisijuhtimise süsteemi, siis peab arvestama, et kogu protsess alates esimesest kohtumisest kuni testimise ning töö üleandmiseni võib võtta aega isegi kuni 1.5 aastat. Kõik see sõltub asutuse suurusest ja keerukusest.

Töö raames me mitte ainult ei koosta vajalikud dokumendid, me:

  • koolitame kogu personali

  • teeme ettepanekuid, milliseid sisedokumente (ametijuhendid, töölepingud, sisekorrad, muud korrad) on vaja muuta

  • nõustame, abistame ja kaasame kogu protsessi vältel.

See on oluline, kuna uue kriisijuhtimise süsteemi loomisega kaasnevad alati teatud "lõhkumised" senises organisatsioonikultuuris ning vastuseisu ennetamiseks ja vastuvõtlikkuse suurendamiseks on kõik tegevused olulised.

Miks meie

  • Meil on korralik teoreetiline taust ja jätkame selle pidevat uuendamist.

  • Meil on pikaajaline praktiline kogemus paljude eri valdkondade esindajatega.

  • Me teame, et ainult koos saame teha midagi toimivat. Seega koostöö pole ainult sõnakõlks.

  • Me tagame täieliku diskreetsuse. Isegi meie tööd valmivad arvutis, kus pole interneti ligipääsu.

  • Kus võimalik ja mõistlik, rakendame tehnoloogilisi lahendusi.

  • Me oleme oma klientide jaoks alati olemas.

  • Me oleme oma kliendile usaldusväärseim sõber kriisijuhtimise parendamisel ja toimepidevuse suurendamisel.

parim kriisijuhtimise ja toimepidevuse ettevõte

Töö protsess

Samm 1: Asutus ja Planeerimine

Põhjalik tutvumine asutusega.

Parima lahendusvariandi valimine.

Projektikava koostamine.

 

Samm 2: Analüüs ja Uurimine

Olemasoleva olukorra analüüs.

Dokumentatsiooni analüüs.

Grupitööd ja intervjuud.

 

Samm 3: Eelnõu ja Test

Eelnõu koostamine.

Koolitamised ja juhendamised.

Testimine kriisiõppusega.

Samm 4: Puhtand ja Tulevik

Puhtandi koostamine

Materjalide üleandmine

Edasise koostöö planeerimine.

bottom of page