top of page

Tahad, et su asutus oleks järgmiseks kriisiks paremini valmis? Tahad, et lõpeks ära vaidlus selle üle, kes peab töövälisel ajal kriiside lahendamises osalema ja kes mitte? Siin on sulle lahendus.

MIS ON KRIISIVALMIDUSE TÕSTMINE?

Kriisivalmiduse tõstmine on protsess, mille käigus valmistutakse ette võimalikeks kriisideks, et neid ennetada või nende mõju vähendada. Selleks võidakse korraldada erinevaid koolitusi, simulatsioone ja harjutusi, et tõsta inimeste teadlikkust ja valmisolekut kriisideks. Kriisivalmiduse tõstmine hõlmab ka kriisiplaanide väljatöötamist ja nende regulaarset uuendamist, et tagada nende ajakohasus ja efektiivsus.

Kriisivalmiduse tõstmise eesmärk on tagada, et kriisiolukorras oleksid inimesed ja organisatsioonid võimelised kiiresti ja tõhusalt reageerima ning kriisi mõju minimeerima. Kriisivalmiduse tõstmine on oluline nii riiklikul kui ka ettevõtte tasandil, et tagada ühiskonna toimimine ka kriisiolukorras.

MIS ON ASUTUSE KRIISIVALMIDUSE TEENUS?

Kasutame teenuse osutamisel Riigikantselei poolt koostatud materjali ja metoodikat, mis meie arvates on väga hästi koostatud. Teenuse raames me:

1) Määratlema ja kirjeldama  esmatähtsad kriisiaegsed ülesanded ja olulised osapooled

2) Määrama kriisi ajal rakendavad töö- ja ametikohad

3) Töötama välja ja määrame isikkoosseisu kriisirollid

4) Määrama kriisiaegse tegutsemise korralduse, sh kriisruumide asukohad

5) Määrama  kriisiaegne ülesehituse kujunemise

6) Määrama isikkoosseisu teavitamise korralduse ja koostame isikkoosseisule esmased sõnumid ja tegutsemisjuhised 

7) Suurendama asutuse toimepidevust

8) Määrama objektikaitse korralduse ja meetmed

Seega me mitte ainult ei osuta teenust, me muudame kogu organisatsioonikultuuri. Sõna otseses mõttes peame me sekkuma ka olemasolevasse töökorralduslikesse regulatsioonidesse, sest kriiside ajal paljude inimeste senine töökorraldus muutub oluliselt.

KELLELE TEENUS MÕELDUD ON?

See teenus on ennekõike mõeldud püsiva kriisiülesandega asutusele, kuid soovitame seda teenust kõikidele asutustele. See siin ei ole ainult kriisijuhtimise parandamine, selle teenuse raames leiab suures osas kajastust ka asutuse toimepidevuse osa ning teavituse korraldus.

PALJU MAKSAB?

Teenuse hind sõltub asutuse suurusest. Hinnavahemik jääb 60o0EUR ja 19000EUR +km vahele.

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused kriisijuhtimise korraldamisel erinevates valdkondades: omavalitsused, riigiasutused, ettevõtted, riigi äriühingud. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad riskidele reageerimise võimet tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas ehitada omale üles üks korralik kriisijuhtimise süsteem. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. 

Täielik ja pidev koostöö
Kriisijuhtimise võimekuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.​
Toetav tugi
Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.
Lihtsalt arusaadavad tööd
Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha
Fikseeritud hind
Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.
bottom of page