top of page

TOIMEPIDEVUSE TAGAMINE

44

riskianalüüsi

45

plaani

14

õppust

Laias laastus võib meie toimepidevuse teenused jagada kolmeks:

 • elutähtsa teenuse osutamisega seotud teenused

 • püsiva kriisiülesandega asutusega seotud teenused

 • muud toimepidevusega seotud teenused, nt kriisistaabi toimepidevuse tagamine

 

Elutähtse teenuse toimepidevus spetsiifiliselt elutähtsa teenuste osutajatele ning koostatakse Hädaolukorra seaduse alusel. Uus Tsiviilkriisi ja riigikaitse seadus selles osas suuri muutusi kaasa ei too, välja arvatud elutähtsat teenust osutavate asutuste ning isikute arvu suurenemine.

Olulisemad teenused on:

Lisaks võib alati pöörduda nõu ja jõu saamiseks.

 

Seni on meie peamised kliendid olnud:

 • omavalitsused

 • riigiasutused

 • tee-ettevõtjad

 • vee-ettevõtjad

 • soojusettevõtjad

Nõu ja jõuga alustasime Tallinna Sadama kui uue võimaliku elutähtsa teenuse osutaja kriitiliste tegevuste kaardistamist, viies läbi esmase infokorje lauaõppuse.

Uue Tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse senisel kujul kehtima hakkamisel oleme alustanud valdkonna murede ja rõõmude selgeks tegemist järgmistes sektorites (toidu julgeolek kui elutähtis teenus):

 • toidu tootmine

 • toidu hulgimüük

Ehk siis valmistume järgmiste sektori ettevõtete profesionaalseks abistamiseks:

 • teravilja-, pagari- või makarontoodete tootja

 • looma pidaja liha või piima tootmise eesmärgil

 • liha käitleja

 • piima käitleja

 • toidu jaekaubandusettevõtja

Püsiva kriisiülesandega asutuse toimepidevus on suhteliselt uus nähtus ning tuleneb pigem Vabariigi Valitsuses heaks kiidetud, Riigikantselei peakoordineerimisel ning asutuste juhtide omavahelise kokkuleppe alusel. Juured, nagu ikka on 24. veebruaris, mil kiiresti oli vaja tõsta asutuste võimekust viia ellu oma kriitilised ülesanded.

Olulisemad teenused on:

Koostamisel kasutame kahte tüüpi metoodikat:

 • projektijuhimise meetod oluliste partneritega

 • drafti ehk ettepaneku meetod asutuse võtmeisikutele

 

Drafit meetod tähendab, et me teeme asutuse tegevused ja protsessid endale piisavalt selgeks ning selle põhjal koostame nö "esmase ettepaneku", mille asutuse võtmeisikud läbi töötavad ja parendusettepanekuid teevad. See kehtib kõikide kaasatud osapoolte kohta, kellel on kriisi lahendamiseks oluline vahend, ruum, teadmised, õigus või ressurss. Meie praktikas on see olnud seni kõige parem ja kiirem meetod, sest meil on spetsiifilised teadmised ja oskused kriisijuhtimisest. Projektijuhtimise meetodina kriisiplaani koostamine töötab hästi siis, kui läbiviija on eriteadmised projektijuhtimisest ning koos töötajatega proovitakse leida mingi teadmine kriisijuhtimisel. Meil on vastupidi - meie teeme ettepanekud ja siis võtmeisikutega hakkame seda sobitama asutuse organisatsioonikultuuri nii, et uue vastuvõtmine oleks maksimaalselt kiire ja valutu. 

Projektijuhtimise meetod on hea oluliste koostööpartnerite kaasamisel, sest üldjuhul on neil juba kriisijuhtimise teadmised asutuses sees olemas. Kui ei ole, siis kasutame nende puhul kombinatsiooni neist kahest. Oluline on, et:

 • kõik osapooled tahavad kokkulepitud tegevusi ja ülesandeid täita

 • meie klient saab õigeaegselt omale toimiva plaani

Koostamise juurde kuuluvad ka:

 • koondseminar kõikide osapoolte võtmeisikutega

 • asutuse töötajate koolitused ja abistamine

 • kooskõlastamine kõikide oluliste osapooltega.

bottom of page