top of page

Siin on meie tööd

Aitäh põnevate väljakutsete eest

Viimased tööd

Kemikaaliohutus

Metaprint AS  (lakid, lahustid)  teabelehe, riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamine ja kooskõlastamine.

Kemikaaliohutus

APChemicals OÜ (atsetoon, etanool, metanool)  teabelehe, riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamine ja kooskõlastamine

Toimepidevuse plaan

Eesti Töötukassa püsivate kriisiülesannete toimepidevuse plaani koostamine ja kriisijuhtimissüsteemi loomine

Toimepidevuse metoodika

Infektsioonikontrolli toimepidevuse metoodika välja töötamine, testimine ja rakendamine üldhooldusteenust osutavate asutuste jaoks Terviseameti tellimusel.

Riiklik kriisiõppus

Riikliku kriisiõppuse Crevex23 osaõppuste korraldamise meeskondade juhtimine, hindamise korraldamine ja õppuse läbiviimine.

Kemikaaliohutus

PKTerminal OÜ (ammooniumnitraat-väetis)  teabelehe, riskianalüüsi , ohutuse tagaise süsteemi ja HOLPi koostamine ja kooskõlastamine

Kriisiplaani koostamine

Jõgeva Vallavalitsuse hädaolukorra lahendamise plaani koostamine, osapoolte koolitamine ja kooskõlastamine

Kriisiplaani koostamine

Südamekodud AS Merivälja Südamekodu kriisiplaani (toimepidevus) koostamine.

Toimepidevusõppuse korraldamine

Tallinna Sadama toimepidevuse lauaõppuse korraldamine ja juhtimine koostöös ettevõtte töötajatega.

Kriisijuhtimise ABC koolitus

Kriisijuhtimise ABC koolitus Tallinna Lennujaama töötajatele.

Toimepidevuse riskianalüüs ja plaan

AS Maardu Linnavarahooldus toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani uuendamine.

Kriisiplaani koostamine

Viljandi Vallavalitsuse hädaolukorra lahendamise plaani koostamine, osapoolte koolitamine ja kooskõlastamine

Kriisiplaani koostamine

Maardu Linnavalitsuse hädaolukorra lahendamise plaani koostamine, osapoolte koolitamine ja kooskõlastamine

Kriisiõppuse korraldamine

Jõelähtme Vallavalitsuse kriisiõppuse korraldamine koostöös Elanikkonnakaitse Seltsiga

Kriisiplaani koostamine

Jõelähtme Vallavalitsuse hädaolukorra lahendamise plaani koostamine, osapoolte koolitamine ja kooskõlastamine

Toimepidevuse metoodika

Väljaspool kodu üldhooldusteenust osutavate asutuste toimepidevuse ja riskijuhtimise metoodika väljatöötamine Sotsiaalkindlustusameti tellimusel

Kriisiõppuse korraldamine

Viljandi Vallavalitsuse kriisiõppuse korraldamine.

Toimepidevuse riskianalüüs ja plaan

Toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani uuendamine uuendamine Võru Vallavalitsuse tellimusel.

Riskianalüüsi koostamise koolitus

Riskianalüüsi koostamise koolitus MediHUB OÜ töötajatele.

Kriisikoolitus

Kriisideks valmisoleku koolitus Jõgeva VV sotsiaalvaldkonna töötatajele

Toimepidevuse riskianalüüs ja plaan

Toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamine Viljandi Vallavalitsuse tellimusel.

Kriisiplaani koostamine

Viljandi Vallavalitsuse hädaolukorra lahendamise plaani koostamine, osapoolte koolitamine ja kooskõlastamine

Kriisiplaani koostamine

Võru Linnavalitsuse hädaolukorra lahendamise plaani koostamine, osapoolte koolitamine ja kooskõlastamine

Kriisiõppuse korraldamine

Võru Vallavalitsuse kriisiõppuse korraldamine.

Toimepidevuse riskianalüüs ja plaan

AS Lahevesi toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamine

Toimepidevuse riskianalüüs ja plaan

AS Elveso toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamine

Kriisijuhtimissüsteemi hindamine

Riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni poole kriisijuhtimissüsteemi hindamine ja parendusettevpanekute tegemine.

Kriisiplaani koostamine

Lüganuse Vallavalitsuse hädaolukorra lahendamise plaani koostamine, osapoolte koolitamine ja kooskõlastamine

Kriisiplaani koostamine

Kohila Vallavalitsuse hädaolukorra lahendamise plaani koostamine, osapoolte koolitamine ja kooskõlastamine

Kriisiõppuse korraldamine

Tartu Vallavalitsuse kriisiõppuse korraldamine.

Toimepidevuse riskianalüüs ja plaan

Võru Vallavalitsuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamine

Kriisiplaani koostamine

Võru Vallavalitsuse hädaolukorra lahendamise plaani koostamine, osapoolte koolitamine ja kooskõlastamine

Kriisiplaani koostamine

Tartu Vallavalitsuse hädaolukorra lahendamise plaani koostamine, osapoolte koolitamine ja kooskõlastamine

Toimepidevuse riskianalüüs ja plaan

Tartu Valla Kommunaal toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamine

Kriisiplaani koostamine

Pärnu Linnavalitsuse hädaolukorra lahendamise plaani koostamine, osapoolte koolitamine ja kooskõlastamine

Kriisiplaani koostamine

Maardu Linnavalitsuse hädaolukorra lahendamise plaani koostamine, osapoolte koolitamine ja kooskõlastamine

Kriisiplaani koostamine

Jõgeva Vallavalitsuse hädaolukorra lahendamise plaani koostamine, osapoolte koolitamine ja kooskõlastamine

Kriisiplaani koostamine

Lääne-Harju Vallavalitsuse hädaolukorra lahendamise plaani koostamine, osapoolte koolitamine ja kooskõlastamine

Toimepidevuse riskianalüüs ja plaan

Lääne-Harju Vallavalitsuse tee-ettevõtjate toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamine

Toimepidevuse riskianalüüs ja plaan

AS Tartu Veevärk toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamine

Toimepidevuse riskianalüüs ja plaan

Maardu Varahaldus toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamine

bottom of page