top of page

Viime läbi kriisiks valmisoleku, sh toimepidevuse tõstmise koolitusi eraisikutele, kogukondadele, ettevõtetele, kohalike omavalitsuste ja riigitöötajatele kestvusega 3-6 tundi. 

Toimepidevuse tõstmise koolitus peredele, kogukondadele

Koolituse üldine ülesehitus:

 • Kestus: 6 tundi

 • Formaat: 4 tundi teooriat ja 2 tundi praktikat

 • Sihtgrupp: Eraisikud, kogukonnad

Teooriaosa (4 tundi)

1. tund: Kriiside mõistmine ja nendeks valmistumine

 • Kriiside tüübid (loodusõnnetused, majanduskriisid, tervisekriisid, lahingutegevus, sõda)

 • Kriiside mõju individuaalsele toimepidevusele

 • Ennetavate meetmete olulisus

2. tund: Toimepidevuse alused

 • Mis on toimepidevus ja miks see on oluline

 • Toimepidevuse komponendid (füüsiline, psühholoogiline, sotsiaalne, majanduslik)

 • Isikliku toimepidevuse hindamine

3. tund: Stressijuhtimine ja emotsionaalne vastupidavus

 • Stressi mõju ja stressijuhtimise tehnikad

 • Emotsionaalse vastupidavuse arendamine

 • Kriisi ajal toimetuleku strateegiad

4. tund: Leibkonna kriisiplaani koostamine

 • Kriisiplaani olulisus ja komponendid

 • Hädaolukorra varude loetelu koostamine

 • Perekonna ja lähedastega suhtlemise plaan

Praktikaosa (2 tundi)

5. tund: Praktilised harjutused kriisikommunikatsiooniks

 • Rollimängud: Hädaolukorra teavitamise ja infovahetuse harjutused perekonna ja lähedastega.

 • Kommunikatsiooniplaani koostamine: Praktiline ülesanne oma isikliku kommunikatsiooniplaani koostamiseks.

 • Alternatiivid (küte, vesi, toit, info)

6. tund: Esmaabi põhitõed ja evakuatsiooniharjutused

 • Esmaabi demo ja põhioskused: Kiire ülevaade levinumatest esmaabivõtetest.

 • Evakuatsiooni plaani harjutus: Osalejad koostavad ja harjutavad läbi oma evakuatsiooniplaani, arvestades erinevaid kriisistsenaariume.

 

Kokkuvõte ja tagasiside (15 min)

 • Kursuse kokkuvõte: Peamiste õppetundide ja tegevuskavade ülevaade.

 • Tagasiside voor: Osalejate tagasiside kogumine koolituse kohta, et tulevikus parendusi teha.

Koolituse korraldaja jätab endale õiguse sisu muuta vastavalt koolituse sihtrühma. Muudatused lepitakse kokku tellijaga.

Hind 500EUR + km

Toimepidevuse tõstmise koolitus spetsialistidele

Koolituse üldine ülesehitus:

 • Kestus: 6 tundi

 • Formaat: 4 tundi teooriat ja 2 tundi praktikat

 • Sihtgrupp: omavalitsuse sotsiaaltöötajad, majandustöötajad, haldustöötajad

 

1. Sissejuhatus toimepidevusse 

 • Mis on toimepidevus ja miks see on oluline?

 • Seos kriiside ja toimepidevuse vahel.

 • Õiguslikud alused ja regulatsioonid.

2. Riskianalüüs ja ohuhinnangud 

 • Riskide tuvastamine ja hindamine.

 • Elutähtsate teenuste ja süsteemide kriitilised komponendid.

 • Ohuhinnangute koostamine.

3. Kriisiplaanide ja tegevusplaanide koostamine 

 • Kriisiplaanide struktuur ja sisu.

 • Kriisikommunikatsiooni plaanid.

 • Tegevusplaani koostamine.

 • Harjutused ja simulatsioonid.

4. Toimepidevuse harjutused 

 • Rollimängud ja stsenaariumid.

 • Kuidas reageerida erinevatele hädaolukordadele.

 • Kogemuste jagamine ja õppetunnid.

5. Kokkuvõte ja küsimused 

 • Kordamine ja oluliste punktide rõhutamine.

 • Osalejate küsimuste ja murede arutamine

Koolituse läbiviija jätab endale õiguse vastavalt täpsustatud sihtrühmale koolituse sisu ja rõhuasetust muuta. Muudatused lepitakse kokku tellijaga.

Hind 500EUR +km

Toimepidevuse tõstmise koolitus elutähtsa teenuse osutajale

Koolituse üldine ülesehitus:

 • Kestus: 4 tundi

 • Formaat: 4 tundi teooriat koos praktiliste soovituste ja näidetega

 • Sihtgrupp: elutähtsa teenuse osutajad

 

1. Sissejuhatus toimepidevusse 

 • Mis on toimepidevus ja miks see on oluline?

 • Seos kriiside ja toimepidevuse vahel.

 • Õiguslikud alused ja regulatsioonid, nõuded ja kohustused

2. Riskianalüüs ja plaan

 • Toimepidevuse riskianalüüsi koostamine, sh riigikaitselised töökohad 

 • Toimepidevuse plaani koostamine

 • Teabevahetuse korraldamine

 • Objektikaitse korraldamine

3. Toimepidevuse harjutused ja õppused

 • Harjutuste ja õppuste liigid, plussid ja miinused

4. Kokkuvõte ja küsimused 

 • Kordamine ja oluliste punktide rõhutamine.

 • Osalejate küsimuste ja murede arutamine

Hind 500EUR +km

Kriisiks valmisoleku tõstmise koolitus asutuste töötajatele

Koolituse üldine ülesehitus:

 • Kestus: 6 tundi

 • Formaat: 4 tundi teooriat ja 2 tundi praktilist õpet

 • Sihtgrupp: asutuste / ettevõtete töötajad

 

1. Sissejuhatus toimepidevusse 

 • Kriiside tüübid (loodusõnnetused, majanduskriisid, tervisekriisid, lahingutegevus, sõda)

 • Mis on toimepidevus ja miks see on oluline?

 • Õiguslikud alused ja regulatsioonid

 • Ennetavate meetmete olulisus

2. tund: Toimepidevuse VS kriisiks valmisolek

 • Mis on toimepidevus ja miks see on oluline

 • Toimepidevuse komponendid (füüsiline, psühholoogiline, sotsiaalne, majanduslik)

 • Minu eraeluline toimepidevus VS asutuse toimepidevus

 • Seos kriiside ja toimepidevuse vahel

 • Isikliku toimepidevuse hindamine

 • Vastutus pere ees VS tööandja ootused VS vastutus inimeste ees

3. tund: Stressijuhtimine ja emotsionaalne vastupidavus

 • Stressi mõju ja stressijuhtimise tehnikad

 • Emotsionaalse vastupidavuse arendamine

 • Kriisi ajal toimetuleku strateegiad

 • Tööriistad (Ole valmis! jne)

4. tund: isiklik kriisiplaan VS asutuse kriisiplaan

 • Eraelu VS töö: Kriisiplaani olulisus ja komponendid

 • Eraelu VS töö: Hädaolukorra varude loetelu koostamine

 • Eraelu VS töö: Teabevahetus, pidev tagasiside, suhtlus

Praktikaosa (2 tundi)

5. tund: Praktilised harjutused kriisikommunikatsiooniks

 • Rollimängud: Hädaolukorra teavitamise ja infovahetuse harjutused 

 • Kommunikatsiooniplaani koostamine.

 • Kriitiliste ülesannete elluviimise planeerimine piiratud ressursside tingimustes

6. tund: Esmaabi põhitõed ja evakuatsiooniharjutused

 • Esmaabi demo ja põhioskused: Kiire ülevaade levinumatest esmaabivõtetest.

 • Evakuatsiooni plaani harjutus: Osalejad koostavad ja harjutavad läbi oma evakuatsiooniplaani, arvestades erinevaid kriisistsenaariume.

 

Kokkuvõte ja tagasiside (15 min)

 • Kursuse kokkuvõte: Peamiste õppetundide ja tegevuskavade ülevaade.

 • Tagasiside voor: Osalejate tagasiside kogumine koolituse kohta, et tulevikus parendusi teha.

Koolituse korraldaja jätab endale õiguse sisu muuta vastavalt koolituse sihtrühma. Muudatused lepitakse kokku tellijaga.

Hind 500EUR +km

bottom of page