top of page

Riskijuhtimise teenused riigiasutustele

RISKIJUHTIMISETEENUSED

Püsiva kriisiülesandega asutuse analüüs

Püsiva kriisiülesandega asutuse analüüs

Meie pädevuses on aidata püsivate kriisiülesannetega asutustel luua strateegia, mis võimaldab neil olla kindel, et nad saavad oma kriitiliste ülesannetega hakkama mistahes kriisi ajal. Terviksüsteemi ideaalseks alguses on analüüsi koostamine ja selles oleme me väga head.

Riskikommunikatsiooni korraldamine

Aitame asutustel koostada lihtsa ja toimiva riskikommunikatsiooniplaani ning vajadusel viia kokku lepitud tegevused ellu, tagades tulemuste kokkuvõtted vastavalt kokkulepitud KPIdele.

Objektikaitse analüüs

Meil on oskus ja pädevus näha riske tervikuna ning suudame kõikidel asutustel, mis soovivad suurendada hoonete või hoonekomplekside ohutust ja turvalisust, anda nõu ja soovitusi, kuidas objektikaitset paremini korraldada. 

Kriisijuhtimise teenused riigiasutustele

KRIISIJUHTIMISE TEENUSED

Asutuse terviklik kriisijuhtimise strateegia

Anna oma asutuse kriisijuhtimise korraldamine meie kätesse. Meil on kogemused, oskused ning võime näha pilti tervikuna. Esimesed 2 aastat teeme meie, siis võime üle anda sinu asutuse töötajale.

Kriisiks valmisoleku tõstmise koolitus

Tahad paremini aimu saada, kuidas kriisid arenevad selleks, et end või oma inimesi paremini ette valmistada? Siin on sulle meie kriisiks valmisoleku tõstmise koolitused.

Asutuse kriisivalmiduse tõstmise süsteem

Tahad, et su asutus oleks järgmiseks kriisiks paremini valmis? Tahad, et lõpeks ära vaidlus selle üle, kes peab töövälisel ajal kriiside lahendamises osalema ja kes mitte? Siin on sulle lahendus.

Asenduspinna kasutusele võtmise plaan

See teenus on seotud kriisivõimekuse tõstmise teenusega, mille raames me otsime üles ülesande täitmiseks vajalikud asenduspinnad ning koostame nende kasutusele võtmise ja vajadusel kaitse plaanid.

Objektikaitse plaan

Meil on oskus ja pädevus näha riske tervikuna ning suudame kõikidele asutustele, mis soovivad suurendada hoonete või hoonekomplekside ohutust ja turvalisust, anda nõu ja soovitusi, kuidas objektikaitset paremini korraldada. 

Testimine ja kriisiõppus

Meie suudame korraldada väga elulähedasi kriisiõppusi ning plaanide ja tegevuste testimist. Pane oma meeskond proovile ja taga oma asutusele terviklik kriisijuhtimise süsteem.

Kriisiruumi toimepidevuse tagamine

Elutähtsaid teenuseid ja püsivaid kriisiülesandeid saab ellu viia vaid siis, kui kriisijuhtimise, sh kriisiruumi toimepidevus on tagatud kõige kõrgemal tasemel. See teenus on mõeldud neile, kes soovivad, et nende kriisijuhtimine kunagi ei katke.

Toimepidevuse teenused riigiasutustele

TOIMEPIDEVUSE TEENUSED

Kriisistaabi toimepidevuse plaan

Elutähtsaid teenuseid ja püsivaid kriisiülesandeid saab ellu viia vaid siis, kui kriisijuhtimise, sh kriisiruumi toimepidevus on tagatud kõige kõrgemal tasemel. See teenus on mõeldud neile, kes soovivad, et nende kriisijuhtimine kunagi ei katke.

MEIE VÄÄRTUS SULLE

Meie väärtus sulle?

Meil on juba koolitatud eksperdid, kes teavad, mida ja kuidas teha. Üldjuhul on meie teenus kuni 50% odavam, kui palgata omale selleks eraldi riskijuht. 

100% ekspert

Meil on juba olemas koolitatud ja pädev ekspert. Teisi nii häid tuleb juurde harva. Kasuta võimalust kohe.

Turvatunne

Sa saad kindluse, et sinu asutuse riske juhivad eksperdid, kes küll pole otseselt sinu palgal, kuid kes on alati sulle kättesaadavad.

Halduskoormuse oluline vähenemine

Kuigi asutuse juht on ja jääb alati vastutama, meie teenus vähendab nii asutuse juhil kui kõikidel teistel töötajatel oluliselt halduskoormust. Meie ise kaasame kõik olulised inimesed, suhtleme osapoolega ning tagame protokollimise. 

MIKS MEIE?

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused riskijuhtimise korraldamises erinevates valdkondades: ettevõtted, omavalitsused, riigiasutused, riigi äriühingud, vesi ja kanalisatsioon, kaugküte, teede sõidetavus jne. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad riskijuhtimise taset tõsta. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas riskidega tegeleda ning võimekusi juhtida. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. Kasutame enda metoodikat, mis põhinevad mitmel allikal, sh teaduslikel allikatel.

Täielik ja pidev koostöö

Riskijuhtimise taseme tõstmine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.

Toetav tugi

Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.

Lihtsalt arusaadavad tööd

Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha

Fikseeritud hind

Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.

KONTAKT

Võta ühendust MindUp Systems riskijuhtidega

bottom of page