top of page

KRIISIKS VALMISOLEKU KOOLITUSED
 

Räägime lähemalt ja praktiliselt, kuidas kriiside ajal maksimaalselt säilitada oma senine elustiil ja mugavused. Seda nii perekonna, kogukonna kui omavalitsuse ja asutuse vaates.

Kriisiks valmisoleku koolitus 

Maht: 4 ak tundi

Üldeesmärk:

- osalejad teavad, milline on oluliste teenuste omavaheline ristsõltuvus, kuidas need mõjutavad inimeste elu ja asutuste eesmärkide täitmist

- osalejad mõistavad,  millised on kriiside pikaajaline mõju ning millised on praktilised võimalused tagajärgi maandada ja säilitada maksimaalselt oma igapäeva mugavused.

Koolitusteemad:

- risk ja riski olemus

- kriis ja kriisi olemus

- olulised teenused ja nende sõltuvus

- kriitiliselt vajalikud teenused ja nende säilimine

- alternatiivsed lahendused kriitiliselt vajalike teenuste ja mugavusteenuste maksimaalseks säilitamiseks.

Õpiväljundid:

- osalejad oskavad hinnata riske ning kriiside mõju nende igapäevaelule

- osalejad oskavad tagada kriitiliselt vajalikud teenused

- osalejad oskavad tagada mugavusteenused.

Hoiakud:

- osalejad teavad, et riigi ja ühiskonna kriisideks valmisolek algab inimese tasemelt

- osalejad teavad, et kriisideks valmis olemine on elu tavapärane osa ning ainult nemad on valmisoleku eest vastutavad oma peres, kogukonnas ja omavalitsuses.

Hind 450 EUR koolitus.

Kriisijuhtimise ABC

Maht: 6 ak tundi

Üldeesmärk:

- Sihtrühm teab Eestis kehtivaid kriisijuhtimist puudutavaid norme ning mõistab, et edukas kriisijuhtimine seisneb lisaks heale meeskonnale ning struktuurile ka edukal riskijuhtimisel.

Koolitusteemad:

- Kriisijuhtimise õiguslik raamistik, Eesti Vabariigi kriisijuhtimispoliitika

- Mis on kriis? Strateegiline – operatiivne - struktuuriüksus

- Riskijuhtimine kui eduka kriisijuhtimise vundament

- Risk VS kriis VS toimepidevus; Kriis VS probleem

- Riskidega tegelemise variandid

- Kriisi faasid, elukaar ja doominoefekt

- Andmed VS info VS teadmised

- Organisatsioon kui terviklik kriisijuht – erinevad tasemed

- Eduka kriisijuhtimise olulised elemendid VS läbikukkumise õppetunnid

- Strateegiline – operatiivne – valdkondlik kriisijuhtimine

- Kriisijärgsed järeltegevused

- Kriisimeeskonna koosolekute  ABC

Teadmised

- Kriis ja kriisi olemus

- Eesti kriisireguleerimismaastik ja kriisireguleerimispoliitikad, standardid

- Riskide tundmise olulisus kriisijuhtimise korraldamisel

- Kriisi elukaar ja mõju

- Iga inimene on oma valdkonna kriisijuht

 

Oskused

- Koolitusel läbinu oskab edasises tegevuses, nii töö kui eraelu kontekstis mõista kriiside erinevaid aspekte ning mõjualasid selleks, et muutuda tugevamaks ja vastupidavamaks.

- Koolituse läbinu oskab reastada oma valdkonda puudutavaid riske valgusfoori põhimõttel ning oskab valida parima sekkumisvariandi.

 

Hoiakud

- Koolituse läbinu mõistab, et riskijuhtimine on midagi enamat, kui riskide tuvastamine ja hindamine, mida keegi kolmas asutuses teeb.

- Koolituse läbinu mõistab, et edukas kriisijuhtimine nõuab kõikide töötajate suurt panust oma valdkonnas.

Hind 650 EUR koolitus.

OFF-Grid Päikeseenergia süsteemi ehitamine

Maht: 8 ak tundi

Üldeesmärk: 

- osalejad oskavad koostada ja arvutada endale vajaliku päikeseenergia off-grid süsteemi koos vajalike suurustega komponentidega

- osalejad oskavad praktiliselt süsteemi ehitada

- osalejad oskavad praktiliselt ehitada omale akupanga.

Koolitusteemad:

- ohutus ja füüsika tunni kordamine (voldid, amprid, vatid)

- off-grid päikeseenergia ja olulised komponendid

- off-grid päikeseenergia komponentide omavaheline sõltuvus

- akupanga ehitamine LiFePo4 elementidest

- off-grid süsteemi ehitamine

Õpiväljundid:

- osalejad oskavad arvutada enda koormusele sobiva off-grid päikeseenergia süsteemi, tagades ohutuse

- osalejad oskavad testida LiFePo4 aku elementide mahtuvust ning koostada oma tarbimisele sobiva akupanga

- osalejad oskavad ohutult ühendada päikeseenergia süsteemi komponente.

Hoiakud:

- osalejad mõistavad, et off-grid päikeseenergia süsteem ei ole keeruline ja ohtlik, kui hoida kinni peamistest ohutusmeetmetest

- osalejad mõistavad, et off-grid päikeseenergia on jätkusuutlik ja mõistlik lahendus energiajulgeoleku, eriti  kriitiliste teenuste toimepidevuse seisukohalt.

Hind 150 EUR inimene / 800 EUR koolituspäev

Kriisijuhtimise parandamine omavalitsusele

Maht: 5 ak tundi

Üldeesmärk: 

-Sihtrühm teab Eestis kehtivaid kriisijuhtimist puudutavaid norme ning mõistab, et edukas kriisijuhtimine seisneb lisaks heale meeskonnale ning struktuurile ka edukal riskijuhtimisel.

Koolitusteemad:

- Kriisijuhtimise õiguslik raamistik, Eesti Vabariigi kriisijuhtimispoliitika

- Mis on kriis? Strateegiline – operatiivne – struktuuriüksus

- Elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamine

- Riskijuhtimine kui eduka kriisijuhtimise vundament

- Risk VS kriis VS toimepidevus; Kriis VS probleem

- Riskidega tegelemise variandid

- Kriisi faasid, elukaar ja doominoefekt

- Andmed VS info VS teadmised

- Organisatsioon kui terviklik kriisijuht – erinevad tasemed

- Eduka kriisijuhtimise olulised elemendid VS läbikukkumise õppetunnid

- Strateegiline – operatiivne – valdkondlik kriisijuhtimine

- Kriisijärgsed järeltegevused

- Kriisimeeskonna koosolekute  ABC

- Kriisiõppuse liigid ja läbiviimine

Õpiväljundid:

Teadmised

- Kriis ja kriisi olemus

- Eesti kriisireguleerimismaastik ja kriisireguleerimispoliitikad, standardid

- Riskide tundmise olulisus kriisijuhtimise korraldamisel

- Kriisi elukaar ja mõju

- Iga inimene on oma valdkonna kriisijuht

 

Oskused

- Koolitusel läbinu oskab edasises tegevuses, nii töö kui eraelu kontekstis mõista kriiside erinevaid aspekte ning mõjualasid selleks, et muutuda tugevamaks ja vastupidavamaks.

- Koolituse läbinu oskab reastada oma valdkonda puudutavaid riske valgusfoori põhimõttel ning oskab valida parima sekkumisvariandi.

 

Hoiakud

- Koolituse läbinu mõistab, et riskijuhtimine on midagi enamat, kui riskide tuvastamine ja hindamine, mida keegi kolmas asutuses teeb.

- Koolituse läbinu mõistab, et edukas kriisijuhtimine nõuab kõikide töötajate suurt panust oma valdkonnas.

Hind 550 EUR 

kriisijuhtimise abc
off-grid
omavalitsuse arendamine
Toimepidevuse abc

Toimepidevuse ABC ehk algajatele

Maht: 6 ak tundi

Üldeesmärk: 

-Sihtrühm oskab hinnata enda, oma pere, ühistu ning kogukonna sõltuvust ning alustada sõltuvuse vähendamiseks vajalike tegevuste elluviimist.

Koolitusteemad:

- Riskid VS Kriis

- Kriis kui tavaline igapäevane osa elust

- Mugavus VS Vajadus

- Kriisi elukaar ja toime

- Tegelikud vajadused VS igapäevane tavanorm

- Toimepidevus ja iseseisvus ning nende tasemed

- Alternatiivsed lahendused vajalikele teenustele

Õpiväljundid:

- osalejad oskavad hinnata riske ning kriiside mõju nende igapäevaelule

- osalejad oskavad tagada kriitiliselt vajalikud teenused

- osalejad oskavad tagada nii elutähtsaid kui mugavusteenused.

Hoiakud:

- osalejad teavad, et riigi ja ühiskonna kriisideks valmisolek algab inimese tasemelt

- osalejad teavad, et kriisideks valmis olemine on elu tavapärane osa ning ainult nemad on valmisoleku eest vastutavad oma peres, kogukonnas ja omavalitsuses.

Hind 550 EUR 

bottom of page