top of page

TEENUSED OMAVALITSUSELE

Meie väga lai oskuste ja teadmiste portfell ning koostöövõrgustiku olenasolu võimaldab meil nii suurtele kui väikestele omavalitsustele pakkuda väga laia teenuste valikut alates riski- ning kriisijuhtimise täisteenusest kuni riskikommunikatsiooni korraldamise ning toimepidevuse tagamiseni.

Me oleme strateegid, meid ei tõmba lühiajalised kasud. Tahame oma klientidele pakkuda pikaajalist 24/7 nõu ja jõudu ning anda neile võimaluse alati abi küsida.

 

Olenemata sellest, kas sa soovid lihtsalt nõu, kriisiplaani või toimepidevuse tagamise süsteemi, meie suudame sind aidata.

Kriisivalmiduse tõstmine ei pea olema nii raske

Sul pole aega , et palgata inimesi, kes viiks ellu kõik need tegevused, mis on vajalikud ja nõutud või mille paneb sulle kohustuseks seadus.  Sul pole aega ega raha, et palgata omale eraldi inimest, kes alles hakkab ametit õppima.

 

Sa vajad eksperti, kes tunneb su asutust ja kes oskab olemasolevaid ressursse maksimaalselt ära kasutada.

Nõustamine ja koolitused

Nõustame omavalitsusi ja omavalitsuse elutähtsa teenuse osutajaid uue tsiviilkriisiks valmisoleku ja riigikaitse seaduse rakendamisel ning nõuete täitmisel.

Peamised suunad nii nõustamisel kui koolitustel on:

- omavalistuste uus roll, kohustused ja vastutus

- elutähtsa teenuse osutaja kohustused ja nõuded.

Kriisijuhtimise täisteenus omavalitsustele

Pakume omavalitsustele oma tuge ning tugevat õlga, et kanda nende eest järjest suurenev koorem kriisijuhtimisega seotud tegevuste korraldamisel.

Päästeamet ja ka teised riigiasutused värbavad riigi rahastuse toel järjest enam omale kriisireguleerimisülesannete elluviimiseks inimesi, kellest suur osa maandub oma soovide ja nõudmistega  lõpuks omavalitsuse laua taha. Olgu selleks teemaks elutähtsa teenuse korraldamine, sireenid, õppused, varjumiskohad, evakuatsioon, vältimatu sotsiaalabi jne.

Lisaks kohaliku omavalitsuse riigikaitselised ülesanded, hädaolukorra lahendamisega seotud ülesanded ja palju muud.

Me pakume omavalitsustele võimalust anda kas kõik või osa kriisideks valmistumise ülesanded meile. 

Teenuse raames:

- esindame omavalitsust riigiasutustest ja vajadusel kriisikomisjonides.

- esindame omavalitsuse huve õigusaktide ja kokkulepete koostamisel.

- tagame omavalitsuse õiglase kohtlemise ja ei lase peale suruda kohustusi, mis ei tulene seadusest. Elanike kaitsmine kriiside ajal on riigi ülesanne ja omavalitsustele peab olema tagatud vajalik rahastus.

- tagame info ja tegevuste jõudmise omavalitsuse juhtideni ning esitame oma arvamused ning ettepanekud.

- viime ellu omavalitsuse juhtide poolt heaks kiidetud tegevused ning esitame tegevusaruandeid vastavalt kokkulepitud korras.

- nõustame omavalitsuse juhte ja töötajaid kriisideks valmisoleku suurendamisel.

- kriiside ajal tagame vajadusel 24/7 kriisijuhtimise toetustegevused ning viime ellu ülesande volituse piires.

Kasu omavalitsusele:

- ei pea palkama eraldi inimest, kes alles hakkab õppima, mida teha. 

- teenus on odavam, kui eraldi inimese palkamine. 

- suurte kogemustega meeskond hakkab omavalitsuse heaks tööle kohe, mitte ei hakka alles õppima.

- omavalitsuse juhtkond saab keskenduda vaid juhtimisele ja otsustamisele, taustatöö teeme ära meie.

- pidevad ülevaated tegevustest ja hetkeseisust.

- maksimaalne omavalitsuse huvide esindamine.

bottom of page