KRIISIJUHTIMISE TEENUSED OMAVALITSUSELE

Kriisijuhtimise teenuse omavalitsusele

Meie väga lai oskuste ja teadmiste portfell ning koostöövõrgustiku olenasolu võimaldab meil nii suurtele kui väikestele omavalitsustele pakkuda väga laia teenuste valikut alates riski- ning kriisijuhtimise täisteenusest kuni riskikommunikatsiooni korraldamise ning toimepidevuse tagamiseni.

Me oleme strateegid, meid ei tõmba lühiajalised kasud. Tahame oma klientidele pakkuda pikaajalist 24/7 nõu ja jõudu ning anda neile võimaluse alati abi küsida.

 

Olenemata sellest, kas sa soovid lihtsalt nõu, kriisiplaani või toimepidevuse tagamise süsteemi, meie suudame sind aidata.

Teenused omavalitsustele

Omavalitsuse riskijuhtimise süsteem

Sisaldab riskijuhtimise olulisi elemente:

 1. riskijuhtimise raampõhimõtted ja protseduurireeglid;

 2. riskide tuvastamine ja hindamine;

 3. riskihaldusmeetodi valik ja sisekontrollimeetmete rakendamine;

 4. seire, aruandlus ja muudatuste sisseviimine, korrigeerimine;

 5. riskikultuur.

ETO toimepidevuse riskianalüüs

Sisaldab toimepidevuse olulisi elemente:

 1. asutuse olulised eesmärgid

 2. eesmärkide saavutamiseks vajalikud olulised protsessid

 3. oluliste protsesside kriitilised ressursid

 4. peamised riskid

 5. riskide maandamine

 6. riskide jälgimine

 7. maandamistegevuste järjepidevus ja kontroll

Tegevuse raames:

 1. Määrame asutuse kriisiaegsed ülesanded

 2. Määramekriisi ajal rakendatavad töö- ja ametikohad

 3. Töötame välja isikkoosseisu kriisirollid

 4. Määrame isikkoosseisule kriisirollid

 5. Määrameasutuse kriisiaegse tegutsemise korraldus

 6. Määrame asutuse kriisiaegse ülesehituse kujunemine

 7. Määrame isikkoosseisu teavitamise korraldus

 8. Koostame isikkoosseisule sõnumid ja tegutsemisjuhised

 9. Suurendame asutuse toimekindlust

 10. Määrame objektikaitse korraldus ja meetmed

Omavalitsuse riskianalüüs

Koostame omavalitsustele hübriid-riskianalüüse, mis sisaldavad:

- hädaolukordade riskianalüüsi

- toimepidevuse riskianalüüsi

- elutähtsate teenuste mõjuanalüüsi

- objektikaitse riskianalüüsi

- ajutiste varjumiskohtade analüüsi

- evakuatsioonikohtade analüüsi

Võimalik on tellida ka analüüse eraldi.

Omavalitsuse kriisiplaan

Koostame omavalitsustele hübriidkliisiplaani, mis sisaldab:

- hädaolukorra lahendamise plaani

- toimepidevuse tagamise plaani

- evakuatsiooni korraldamise plaani

- evakuatsioonikoha töö korraldamise plaani

- objektikaitseplaani

- olulise objekti kiire evakueerimise plaani.

Võimalik on tellida ka plaane eraldi.

Riskikommunikatsiooni korraldamine

Riskikommunikatsioon on elanikkonna teavitamine riiki ja ühiskonda ähvardavatest ohtudest ning meetmetest, mida riik ja elanikud saavad ette võtta nende ohtude maandamiseks või kahjuliku mõju vähendamiseks.

Koostame omavalitsusele tervikliku riskikommunikatsiooni plaani, kus lisaks elutähtsat teenust puuduvale osale on ka muud osad, mida omavalitsus oluliseks peab.

Omavalitsuse toimepideva staabi tagamine

Koostame omavalitsustele ja kogukondadele toimepideva kriisijuhtimise strateegilise dokumendi, kus töötame välja lahendused pideva ja jätkusuutliku kriisijuhtimise korraldamise.

Töö raames kaardistame sobilikud kohad, olemasolevad teenused, teenuste alternatiivsed lahendused ning aitame neid ellu viia.

Omavalitsuse kriisiõppuse korraldamine

Vali teema ja meie korraldame.

Võimalikult elulise ja tõese kriisireguleerimisõppuse korraldamine koos vastumänguga vastavalt tellija soovidele ja valmisolekule.

 

Võimalik tellida ka vaid hindamise korraldamine või alamtegevuse juhtimine.

Ajutiste teenuste korraldamise plaanid

Aitame koostada:

- ajutise joogivee tagamise plaani

- ajutise kanalisatsiooni tagamise plaani

- ajutise majutuse tagamise plaani