top of page

Hoolekandeasutused kui püsiva kriisiülesande elluviijad peavad tagama, et teenus oleks ellu viidud mistahes kriiside ajal. Meil on oskused ja kogemused, kuidas hoolekandeasutusi soodsalt aidata.

hooldekodu toimepidevuse plaan

Mis on kriisiülesanne?

Kriisiülesanne on püsiv või ühekordne ülesanne, mida tuleb täita kriisiolukorras. Kriisiülesanded määratakse eelkõige täidesaatva riigivõimu asutustele ja juriidilistele isikutele. Kriisiülesannetega seotakse kriisiülesannetega ameti- ja töökohad. 

 

Toimepidevuse kohustus tähendab, et püsiva kriisiülesande kandja peab olema toimepidev.  Kriisiülesannete määramine on osa uuest tsiviilkriisiks valmisoleku ja riigikaitse seadusest. Seaduse eesmärk on tagada erinevate kriiside võimalikult ühetaoline lahenduskorraldus, kriisi lahendavate eri tasandite ja osaliste tegevuse terviklikkus ning omavaheline seostatus.

Püsivateks kriisiülesanneteks määratud sotsiaalteenused peavad jätkuma igas olukorras – teenusenõuete erisused on reguleeritud eriseadustes.

Kohaliku omavalitsuse püsivad kriisiülesanded sotsiaalvaldkonnas on:

  • koduteenuse korraldamine

  • väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamine

  • asendushooldusteenuse korraldamine

  • turvakoduteenuse korraldamine

  • vältimatu sotsiaalabi tagamine

  • toimetulekutoetuse maksmine

Kõik austused, mis otseselt viivad neid ülesandeid ellu, peavad tagama nende ülesannete elluviimise toimepidevuse.

Mis on hoolekandeasutuse toimepidevuse tagamise teenus?

Hoolekandeasutuse toimepidevuse tagamise teenuse eesmärk on aidata hoolekandeasutustel koostada kõiki osapooli kaasava tegevusega õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine, sh Sotsiaalkindlustusameti toimepidevuse riskimaatriksi sisu vähemalt tasemele "toimepidev".

 

Teenuse raames me:

- kaardistame olemasoleva olukorra vastavalt SKA toimepidevuse riskimaatriksi nõuetele

- koostöös asutuse juhiga hindame nõuetele mitte vastavate punktide tegevusmeetmed

- oluliste puuduste korral nõustame asutuse juhti puuduste kõrvaldamise küsimuses ning lepime kokku edasised tegevused

- suhtleme SKA piirkonna nõunikega

Kui palju  teenus maksab?

Hind sõltub väga palju puuduste ulatusest. Esmane kaardistus vastavalt SKA metoodikale maksab ca 300-500 EUR + km. Edasi oleneb hind suuresti kokkulepetest ehk milliste puuduste lahendamine meile usaldatakse. Kõige keerulisem ja kallim on elektrienergia süsteemidest ülevaate saamine, kuna selleks peab käidu korraldaja esindaja reaalselt koha peale tulema ning tasuta nad seda ei tee. Seega kõige kiirem on saata kiri, saame kokku, arutame ning me teeme hinnapakkumise.

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused kriisijuhtimise ja toimepidevuse korraldamisel erinevates valdkondades: omavalitsused, riigiasutused, ettevõtted, riigi äriühingud. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad riskidele reageerimise võimet tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas ehitada omale üles üks korralik kriisijuhtimise süsteem. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. 

Täielik ja pidev koostöö
Kriisijuhtimise võimekuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.​
Toetav tugi
Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.
Lihtsalt arusaadavad tööd
Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha
Fikseeritud hind
Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.
bottom of page