RISKIDE JUHTIMINE KOOLIS

Kriisideks valmisolek koolis ja lasteaias teenuse eesmärk on suurendada haridusasutuse personali riskiteadlikkust ning valmistada nad erinevateks kriisideks ette.

 

Seni peamisteks töödeks on olnud kooli ja lasteaia hädaolukorra lahendamise plaani koostamine ja uuendamine ning kriisiõppused, kuid olulisel kohal on ka haridusasutuse võimekus viia ellu oma eesmärgid.

 

Meie kindlasti soovitame koolidel teha ka plaan juhuks, kui kaob elekter, vesi ja kanalisatsioon või muu oluline teenus. Lisaks tasub kindlasti mõelda finantsriskidele ning koostada nende maandamiseks vajalik esmane plaan.

HARIDUS-

ASUTUSELE

Off-grid päikeseenergia süsteemi ehitamine

Evakuatsioonikoha tagamine

HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE PLAAN KOOLILE JA LASTEAIALE
HÄDAOLUKORRA ÕPPUS - KOOLI NÕUSTAMINE - KOOLITUSED

kRIISIJUHTIINE_edited.jpg

KOOLI HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE PLAAN

Hädaolukorra lahendamise plaan koolile ja lasteaiale on koostatud Põhikooli - ja gümnaasiumiseaduse alusel. Lisaks oleme seda täiendanud teadustöödes ja praktilisest kogemusest tuleneva sisuga. Kõik selleks, et valmistada koolipere maksimaalselt kriisiolukordadeks ette.

HOLP sisaldab:

1) kriisimeeskonna koosseis ja ülesanded 

2) juhtimine ja juhtimisotsused

3) situatsiooni ja mõjude hindamise korraldus

4) Infojuhtimise süsteemi korraldus

 
kRIISIJUHTIINE_edited.jpg

HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE PLAAN LASTEAIALE

Hädaolukorra lahendamise plaan koolile ja lasteaiale on koostatud Põhikooli - ja gümnaasiumiseaduse alusel. Lisaks oleme seda täiendanud teadustöödes ja praktilisest kogemusest tuleneva sisuga. Kõik selleks, et valmistada koolipere maksimaalselt kriisiolukordadeks ette.

HOLP sisaldab:

1) kriisimeeskonna koosseis ja ülesanded 

2) juhtimine ja juhtimisotsused

3) situatsiooni ja mõjude hindamise korraldus

4) Infojuhtimise süsteemi korraldus

 
 
3%20Gears%20_edited.jpg

HARIDUSASUTUSE TOIMEPIDEVUSE PLAAN

Toimepidevuse plaan haridusasutustele on mõeldud neile haridusasutustele, mis soovivad oma kohustusi laste ja lastevanemate ees viia uuele tasemele - kooli kriitilised ülesanded viiakse ellu mistahes tingimustes.

Plaan sisaldab tegevusi elektrikatkestuse korral, vee- ja kanalisatsiooniteenuse katkemise korral, nakkushaiguse leviku ohu ja kolde korral, õpetajate massilise haigestumise korral.

Giving%20a%20Presentation_edited.jpg

KOOLITUSED JA NÕUSTAMINE 

Viime läbi koolitusi ja nõustamisi nii haridusasutuse juhile, kooliperele kui õpilastele. 

Peamisteks teemadeks on kriisideks valmisolek, toimepidevuse tagamine, tegutsemine hädaolukorras. Töötajate ning õpilaste koolitamine kriisiolukordadeks valmisoleku tõstmiseks. Motiveeritud tagasiside riigipoolsetele kriisireguleerimispoliitikatele, sh hädaolukorra seaduse ja riigikaitseseaduse eelnõudele.

 
Tartuvald_mindupsystems_edited.jpg

KRIISIREGULEERIMISÕPPUS KOOLILE

Kriisireguleerimisõppuse korraldamine vastavalt haridusasutuse valmisoleku tasemele.