top of page

TEENUSED HARIDUSASUTUSTELE

KRIISIPLAANI KOOSTAMINE

Koostame sulle kriisiplaani just nende stsenaariumite jaoks, mida sa ise asutuse juhina kõige olulisemaks pead. Olgu selleks elektrikatestus, vee- ja kanalisatsiooniteenuse katkemine, sooja katkemine, ohtlik nakkushaigus või vajadus viia läbi kiire evakueerimine. Koostatakse koostöös oluliste partneritega, sh omavalitsusega.

KRIISIÕPPUSE KORRALDAMINE

Kui kõik plaanid on koostatud, personal ja ka elanikud koolitatud, on mõistlik õpitut testida. Korraldame erineva tasemega kriisiõppusi alates lauaõppusest ja harjutusõppusest kuni väga reaalse ja suuremahulise kriisiõppuseni. Kõik sõltub sinu asutuse tasemest ja mõistlik on alustada kergetest õppustest ja vaikselt minna peale õppetundide sisseviimist raskemateni.

TOIMEPIDEVUSE PLAANI KOOSTAMINE

Toimepidevuse plaan on dokument, milles kirjeldatakse ära asutuse tegevused juhuks, kui tavapärane oluline teenus katkeb. Olgu selleks elekter, vesi, toasoa, hooldajad, toiduainete tarnija või juurdepääs asutusele. Plaan koostataks eeldusel, et ollakse kindel, et haridusasutus peab jääma toimima, st evakueerimine ei ole võimalik. Koostatakse paljude oluliste partneritega, sh omavalitsusega

EVAKUATSIOONIPLAANI KOOSTAMINE

Meie evakuatsiooniplaan on koostatud juhtudeks, kui hoonet pole võimalik kasutada või tuleb see väga kiiresti hüljata ning alustada tööd ajutisel pinnal.

Mitte segi ajada tulekahju korral evakueerimise korraldusega. See plaan koostatakse paljude asutustega, sh omavalitsusega kokkuleppes. Igal on oma roll.

KOOLITUSED JA NÕUSTAMINE

Aitame oma teadmiste ja oskustega ette valmistada nii sind kui juhti, sinu meeskonda kui vajadusel ka lapsevanemaid. Igal on oma roll ja kõike peaksid seda teadma. Eriti vajalik on koolitus ja nõustamine uute praktikate rakendamisel.

bottom of page