KRIISIDE JUHTIMINE HARIDUSASUTUSES

Laste maksimaalse turvalisuse tagamiseks peab kooli ja lasteaia kriisijuhtimisse olema kaasatud kõik osapooled:

- koolipidaja

- vanematekogu

- koolipere

- lapsed

- lapsevanemad.

Meie koostame plaane, kus kõik osapooled saavad kaasa rääkida, kõik osapooled on koolitatud ja teadlikud, kuidas kriisiolukorras käituda. 

Plaani koostamisel on arvestatud Põhikooli - ja gümnaasiumiseaduse nõudeid.

Haridusasutuse hädaolukorra lahendamise plaan

Hädaolukorra lahendamise plaan sisaldab:

1) Sissejuhatus ja üldised põhimõtted lühidalt.

2) Kriitilised intsidendid ja tegevusjuhised:

- tõsine rünnak / vägistamine koolis, territooriumil või selle läheduses

- pommiähvardus / tulistamise ähvardus

- lahkumineku kaklused

- koolibussi / sõiduki õnnetus

- keemiline saastumine

- rahutused ühiselamus (kui on)

- sissetung ühiselamusse

- hooletusse jäetud laps või kuritarvitamise tunnustega laps

- õpilase või õpetaja surm

- plahvatus

- kiire kooli sulgemise protseduurid

- ohtlikud materjalid

- tulekahju

- gaasileke

- ahistamine, koolikius

- pantvangi võtmine

- meditsiiniline kriisiolukord

- looduslikud hädaolukorrad

- kooli naabrusest tulenevad hädaolukorrad

- relvaga isik koolis

- jooksus, röövitud või kadunud laps

- tulistamine

- äkksurm

- enesetapu / enesevigastamise ähvardus

- enesetapp

- elutähtsa teenuse / olulise teenuse katkemine

3) Hädaolukorra lahendamise protseduurid

- kiire kriisikommunikatsioon esimese 30 min jooksul

- evakuatsiooniprotseduurid (kiire hoone hülgamine, horisontaalne ja vertikaalne evakueerimine, lukustamine, ajutine varjumine, jookse / peida / võitle, 

- koolist asenduspinnale evakueerimise protseduur ja asenduspinnad

4) Juhtimine ja juhtimisotsused
- hädaolukorra lahendamise juhtimise ja koordineerimise korraldus;

- kriisimeeskonna ülesehitus, kogunemise ja laialiminemise protseduurid

- kriisimeeskonna ülesanded

- kriisikommunikatsiooni korraldamine

5) Juhendid lapsevanematele

Haridusasutuse toimepidevuse plaan

Toimepidevuse plaan haridusasutustele on mõeldud neile haridusasutustele, mis soovivad oma kohustusi laste ja lastevanemate ees viia uuele tasemele - kooli kriitilised ülesanded viiakse ellu mistahes tingimustes.

Plaan sisaldab tegevusi:

- elektrikatkestuse korral,

- vee- ja kanalisatsiooniteenuse katkemise korral,

- nakkushaiguse leviku ohu ja kolde korral,

- õpetajate massilise haigestumise korral.

Koolitused ja nõustamine

Viime läbi koolitusi ja nõustamisi nii haridusasutuse juhile, kooliperele kui õpilastele. 

Peamisteks teemadeks on kriisideks valmisolek, toimepidevuse tagamine, tegutsemine hädaolukorras. Töötajate ning õpilaste koolitamine kriisiolukordadeks valmisoleku tõstmiseks. Motiveeritud tagasiside riigipoolsetele kriisireguleerimispoliitikatele, sh hädaolukorra seaduse ja riigikaitseseaduse eelnõudele.

Kriisiõppus koolile

Kriisireguleerimisõppuse korraldamine vastavalt haridusasutuse valmisoleku tasemele. Saame teha lauaõppuse juhtkonnale või kogu haridusasutust hõlmava praktilise õppuse.

Vali stsenaarium meie hädaolukorra lahendamise plaanis kajastatud kriitiliste intsidentide hulgast või mõtle ise muu stsenaarium välja. Kõik ülejäänud jäta meie kanda.

Saada meile kiri ja õpime koos seda, mis tegelikult väärtust kõige enam loob.