top of page

Meie töö

Siin on loetletud mõned põnevamad tööd, millega me viimasel ajal tegelenud oleme. Kõik tööd on olulised, suured või väikesed, kuid mõned on kohe sellised parajad pähklid, mis silma särama panevad.

kRIISIJUHTIINE_edited.jpg

01

Kriisivalmiduse suurendamine

Ühe suure Eesti avalik-õigusliku juriidilise asutuse kriisijuhtimise süsteemi ja toimepidevuse plaani üles ehitamine ja koolitamine. 

02

Toimepidevuse metoodika

Toimepidevuse metoodika välja töötamine Sotsiaalkindlustusametile hoolekandeasutuste võimekuste tõstmiseks.

SOTSIAALKINDLUSTUSAMET.png

03

Kriisiõppuse korraldamine

ts-logo-mobile-et.webp

Kriisiõppuse korraldamine väga lühikese tähtajaga, eesmärgiga valmistada vastutavad töödajad ette võimalikuks ulatuslikuks elektrikatkestuseks ning saada olulisi sisendeid toimepidevuse tõstmiseks.

04

Kemikaaliohutuse tagamine

B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte teabelehe, riskianalüüs, hädaolukorra lahendamise plaani ja ohutuse tagamise süsteemi loomine ning kooskõlastamine,

Diesel%20Gas_edited.jpg

05

RIIGIKANTSELEI.png

Kriisijuhtimise hindamine

Kriisijuhtimissüsteemi hindamine ja parendusettepanekute tegemine.

06

ETO toimepidevuse tagamine

Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamine, kooskõlastamine ning võtmeisikute koolitamine.

tartu_waterworks_logo.png
bottom of page