top of page

PÜSIVATE KRIISIÜLESANNETE ELLUVIIMINE

PS! See jutt siin hakkab kehtima alles siis, kui praegu eelnõu faasis olev tsiviilkriisiks valmisoleku ja riigikaitse seadus praegusel kujul vastu võetakse. 

Paljud asutused saavad uue tsiviilkriisiks valmisoleku ja riigikaitse seadusega omale püsivad kriisiaja ülesanded ehk püsiv kriisiülesanne, mida tuleb ellu viia ka kõige keerulisema kriisi, nt sõja korral.

Kuna meie ressurss on piiratud, siis oleme ennekõike seadnud omale eesmärgi abistada kohalikke omavalitsusi.

Aga see kindlasti ei tähenda, et teised asutused ei oleks meile olulised. Võtke kindlasti ühendust ja kui meil vähegi aega on, siis me aitame kindlasti kõiki. Enne uue seaduse kehtima hakkamist võivad kõik asutused kohe praegu tegutseda.

Püsiv kriisiülesanne on ülesanne, mis seondub täidesaatva riigivõimu asutuse või kohaliku omavalitsuse üksuse põhiülesandega ning juriidilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja tegevusala või eesmärgiga. Püsiv kriisiülesanne on ka elutähtsa teenuse toimepidevuse korraldamine ja elutähtsa teenuse osutamine nii kriisiolukorras kui ka enne seda.

PROTSESSIST

1) Meie teeme sulle ülevaate, millised on sinu asutuse püsivad kriisiülesanded

2) Analüüsime lähtuvalt sinu asutuse hetkevõimekusest, mida oleks mõistlik täiendada ning võimalusel esitame eelarvekavandi

3) Koostame vajalike dokumentide / juhendite eelnõud, mille koos sinu inimestega läbi töötame ja sinu asutuse jaoks sobivaks muudame

4) Viime kõikidele osapooltele läbi koolitused ja infotunnid, et kõik saaks aru, mis on nende roll, vastutus ja õigused

5) Hindame tulemuste saavutamist vastavalt kokkulepitud KPIdele.

bottom of page