top of page

Hädaolukorra lahendamise plaani koostamine ja uuendamine muuseumile, teatrile, kontsertmajale, näitusemajale

Koostamise protsess:

Samm 1: Planeerimine ja kriisi tüübi määratlemine

 • Kriisi tüübi määratlemine: Identifitseeritakse võimalikud kriisiolukorrad, millega ettevõte/asutus võib kokku puutuda.

 • Kriisiplaani eesmärkide määramine: Määratakse kriisiplaani peamised eesmärgid ja sihid.'

 

Samm 2: Meeskonna moodustamine ja vastutuste määramine

 • Kriisimeeskonna moodustamine: Moodustatakse kriisijuhtimismeeskond ja määratakse vastutusvaldkonnad.

 • Kommunikatsioonistrateegia: Määratakse, kuidas teavitatakse meeskonda ja sidusrühmi kriisijuhtimisest.

 

Samm 3: Kriisialase teabe kogumine ja analüüsimine

 • Ohtude hindamine: Tehakse põhjalik riskianalüüs ja hinnatakse kriisiolukordade mõju.

 • Turu- ja üldsuse reaktsioonide analüüs: Uuritakse, kuidas turud ja avalikkus  kriisile reageerivad.

 

Samm 4: Kriisiplaani arendus ja rakendamine

 • Kriisiplaani struktuuri loomine: Koostatakse üksikasjalik kriisiplaan, mis sisaldab tegevuskava ja vastutusvaldkondi erinevate kriisiolukordade jaoks.

 • Kriisiplaani testimine ja simulatsioonid: Kriisiplaan testitakse erinevates stsenaariumides ja hinnatakse, kuidas see toimib.

 

Samm 5: Kriisiplaani rakendamine kriisi ajal

 • Kriisile reageerimine: Kui kriisiolukord tekib, rakendatakse kriisiplaani vastavalt ettevalmistatud juhistele.

 • Kommunikatsioon kriisi ajal: Meeskond järgib kriisikommunikatsiooni strateegiat ja hoiab sidusrühmi teavitatuna.

 

Samm 6: Hindamine ja optimeerimine

 • Kriisiplaani jõudluse hindamine: Kriisiplaani jõudlust hinnatakse ja võrreldakse tegelike tulemustega.

 • Paranduste sisseviimine: Järelduste põhjal tehakse vajalikke muudatusi ja täiustusi kriisiplaanis.

 • Järgmiste kriisideks valmistumine: Uute kriisiplaanide loomine ja täiustamine tulevaste kriisideks.

Miks meie

 • Meil on korralik teoreetiline taust ja jätkame selle pidevat uuendamist.

 • Meil on pikaajaline praktiline kogemus paljude eri valdkondade esindajatega.

 • Me teame, et ainult koos saame teha midagi toimivat. Seega koostöö pole ainult sõnakõlks.

 • Me tagame täieliku diskreetsuse. Isegi meie tööd valmivad arvutis, kus pole interneti ligipääsu.

 • Kus võimalik ja mõistlik, rakendame tehnoloogilisi lahendusi.

 • Me oleme oma klientide jaoks alati olemas.

 • Me oleme oma kliendile usaldusväärseim sõber kriisijuhtimise parendamisel ja toimepidevuse suurendamisel.

parim kriisijuhtimise ja toimepidevuse ettevõte
bottom of page