top of page

Terviklik kriisijuhtimise süsteem on mõeldud neile asutustele, kel endal kas ei ole vastavat pädevust või soovivad, et selle koostaksid eksperdid selle enne ülevõtmist mõne asutuse töötaja poolt.

MIS ON KRIISIJUHTIMISE SÜSTEEM?

Asutuse kriisijuhtimise strateegia on dokument, mis kirjeldab organisatsiooni tegevuskava kriisideks valmistumisel ja nende lahendamisel. Strateegia peaks sisaldama organisatsiooni kriitiliste funktsioonide kaardistust, riskianalüüsi, kriisijuhtimismeeskonna struktuuri ja juhtimismudelit, tegevuskava ja rakendamise ajakava ning kriisiplaani uuendamiskava.

Terviklik kriisijuhtimise süsteem koosneb kolmest tasemest:

1) kriisieelne tegevus ehk valmisoleku tagamine

2) kriiside lahendamine

3) kriisijärgsed tegevused

MILLINE ON MEIE KRIISIJUHTIMISE SÜSTEEM?

Meie kriisijuhtimise strateegia võib jagada neljaks komponendiks:

1) läbimõeldud riskide juhtimine

2) paindlik kriisijuhtimine

3) toimepidevuse tagamine

4) testimine

Strateegia koostamiseks:

1) Määratleme ja kirjeldame esmatähtsad tegevused ja olulised osapooled 

2) Analüüsime riske, mis võivad esmatähtsaid tegevusi enim mõjutada

3) Koostame kriisijuhtimismeeskonna struktuuri ja juhtimismudeli

4) Määrame kriisi ajal rakendavad töö- ja ametikohad

5) Töötame välja ja määrame isikkoosseisu kriisirollid

6) Määrame kriisiaegse tegutsemise korralduse, sh kriisruumide asukohad

7) Määrame  kriisiaegne ülesehituse kujunemise

8) Määrame isikkoosseisu teavitamise korralduse ja koostame isikkoosseisule esmased sõnumid ja tegutsemisjuhised 

9) Suurendame asutuse toimepidevust

      a) määrame kriitilised tegevused, mida on toimepidevuse tagamiseks vaja vältimatult täita;

      b) maandame riske ja teeme toimepidevuse tagamiseks ettevalmistusi;

      c) leiame lahendused tegutsemiseks toimepidevuse ohtude, häirete ja katkestuste korral ning toimepidevuse taastamiseks;

      d) määrame  varuasukohad ja sinna ümberpaiknemise;

       e) määrame toimepidevuse tagamiseks vajalikud objektid, nende kaitse ja objektidel varjumisekorralduse;

       f) määrame ülesannete täitmise korraldamiseks volitatud esindaja ning ööpäev läbi toimiva kontaktpunkti.

10) Koostame õppuste ja testimiste korraldamise kava ning viime läbi testimisi ja kriisiõppusi.

11) Viime sisse selge koolituskava ning viime läbi koolitused vastavalt kriisirollidele

12) Muudame kõik töökorralduslikud dokumendid ning selgitame nende muutuste vajadusi.

KASUD KLIENDILE

Meil on kogemused ja oskused, mis teeb töö kiiremaks, seega ka odavamaks. Meie teenus on isegi kuni 50% odavam, kui palgata selleks oma asutusse eraldi inimene.

Ekspertiis ja nõu

Meil on kogemused ja oskused, sh pikaajaline koostöökogemus paljude asutustega. Me teame, mida teeme.

Väike halduskoormus

Meie teeme asutuse eest enamuse ära - suhtleme kontrollivate ja kaasatud asutustega, korraldame teavituse ja kõik selle, mida muidu peaks tegema mõni asutuse töötaja, kes teeks seda poole kohaga. 

Pidev abi

Me tagame kõikidele osapooltele pideva abi ja vajadusel koolitused.

PALJU MAKSAB?

Hind sõltub asutuse suurusest ja püsivate kriisiülesannete arvust. Mida suurem on asutus, seda rohkem kaasatud isikuid. Seega palun saada meile kiri, saame kokku ja me ütleme sulle hinna.

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused kriisijuhtimise korraldamisel erinevates valdkondades: omavalitsused, riigiasutused, ettevõtted, riigi äriühingud. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad riskidele reageerimise võimet tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas ehitada omale üles üks korralik kriisijuhtimise süsteem. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. 

Täielik ja pidev koostöö
Kriisijuhtimise võimekuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.​
Toetav tugi
Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.
Lihtsalt arusaadavad tööd
Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha
Fikseeritud hind
Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.
bottom of page