top of page

PS! See hakkab kehtima alles siis, kui uus tsiviilkriisiks valmisoleku ja riigikaitse seadus vastu võetakse

See teenus on ennekõike mõeldud kohalikele omavalitsustele, sest riigiasutustel on üldjuhul olemas spetsiaalselt palgatud inimene, kes selliseid töid teevad. Omavalitsused seda luksust lubada tihti ei saa.

See riskianalüüs muutub kohustuslikuks, kui praegu veel eelnõu faasis olev tsiviilkriisiks valmisoleku ja riigikaitse seadus vastu võetakse. 

Kohustus riskianalüüs koostada on kõikidel asutustel, millel on püsiv kriisiülesanne.

 

Põhimõtteliselt võib selle riskianalüüsi jagada kaheks :

1) on need asutused, mis annavad sisendi üleriigilisse riskianalüüsi ehk sisuliselt osalevad üleriigilise riskianalüüsi koostamises

2) on need asutused, mis peavad koostama oma riskianalüüsi LÄHTUVALT üleriigilisest riskianalüüsist ehk võtavad üleriigilise riskianalüüsi enda riskianalüüsi aluseks. 

Kohalikud omavalitsused kuuluvad teise gruppija selles hinnatakse nii üleriigilises riskianalüüsis toodud kui muude riskide mõju enda püsivate kriisiülesannete täitmisele ja toimepidevusele.

Kohaliku omavalitsuse kui asutuse riskianalüüs sisaldab:

1) analüüsitavate ülesannete loetelu;

2) ülesannete täitmist ja toimepidevust mõjutavate ohtude, sh sõltuvuste loetelu ja kirjeldust;

3) riski realiseerumise mõju analüüsi püsivate kriisiülesannete täitmisele ja toimepidevusele;

4) riski maandavaid meetmeid.

Olulise kohal on ka Riigikanselei suunistel, mis enamasti määratakse nelja-aastase intervalliga, lähtuvalt olukorrast maailmas ja riigist.

bottom of page