top of page

RIIGIASUTUSTELE

OMAVALITSUSTELE

AVALIK-ÕIGUSLIKELE JURIIDILISTELE ASUTUSTELE

Püsiva kriisiülesandega asutuse riskianalüüs muutub kohustuslikuks, kui praegu veel eelnõu faasis olev tsiviilkriisi ja riigikaitse seadus vastu võetakse. 

Kohustus riskianalüüs koostada on kõikidel asutustel, millel on püsiv kriisiülesanne.

 

Põhimõtteliselt võib selle riskianalüüsi jagada kaheks :

1) on need asutused, mis annavad sisendi üleriigilisse riskianalüüsi ehk sisuliselt osalevad üleriigilise riskianalüüsi koostamises

2) on need asutused, mis peavad koostama oma riskianalüüsi LÄHTUVALT üleriigilisest riskianalüüsist ehk võtavad üleriigilise riskianalüüsi enda riskianalüüsi aluseks. 

Kohalikud omavalitsused kuuluvad teise gruppija selles hinnatakse nii üleriigilises riskianalüüsis toodud kui muude riskide mõju enda püsivate kriisiülesannete täitmisele ja toimepidevusele.

Kohaliku omavalitsuse kui asutuse riskianalüüs sisaldab:

1) analüüsitavate ülesannete loetelu;

2) ülesannete täitmist ja toimepidevust mõjutavate ohtude, sh sõltuvuste loetelu ja kirjeldust;

3) riski realiseerumise mõju analüüsi püsivate kriisiülesannete täitmisele ja toimepidevusele;

4) riski maandavaid meetmeid.

Olulise kohal on ka Riigikanselei suunistel, mis enamasti määratakse nelja-aastase intervalliga, lähtuvalt olukorrast maailmas ja riigist.

Sulle võivad huvi pakkuda ka need teenused

Uue tsiviilkriisiks valmisoleku ja riigikaitse seaduse alusel kehtestatud nõue. Iga kriisiülesande kohta koostatakse kriisiplaan, kaasates kõik vajalikud asutused, võimed ja ressursid ning kooskõlastates tegevused nendega.

Hinnavahemik 2500-25000EUR.

Kriisiõppuse korraldamine, hindamise korraldamine ning õppuse läbi viimine vastavalt õigusaktides nõutud protsessidele. Harjutusõppused, lauaõppused, staabiõppused, kompleksõppused. Võimalik tellida ka vaid hindamise korraldamine, mängujuhi teenus või ainult vastumäng.

Hinnavahemik 500-25000EUR.

Uue tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse alusel ning Riigikantselei metoodika põhjal koostatav toimepidevuse plaan eesmärgiga viia ellu asutuse püsivad kriisiülesanded. Asutused, millel ei ole konkreetset kriisijuhtimise süsteemi, saavad teenuse raames omale ka selle.

Hinnavahemik on 6500-25000EUR.

bottom of page