top of page

PS! See hakkab kehtima alles siis, kui uus tsiviilkriisiks valmisoleku ja riigikaitse seadus vastu võetakse

See teenus on ennekõike mõeldud kohalikele omavalitsustele, sest riigiasutustel on üldjuhul olemas spetsiaalselt palgatud inimene, kes selliseid töid teevad. Omavalitsused seda luksust lubada tihti ei saa.

See kriisiplaan muutub kohustuslikuks, kui praegu veel eelnõu faasis olev tsiviilkriisiks valmisoleku ja riigikaitse seadus vastu võetakse. 

Kohustus kriisiplaan koostada on kõikidel asutustel, millel on püsiv kriisiülesanne.

Püsiva kriisiülesandega asutus ja isik peab valmistuma talle määratud püsiva kriisiülesande täitmiseks ja koostama kriisiplaani ning tagama, et tal on ülesande täitmiseks vajalikud võimed, vahendid ja varud.

Püsiva kriisiülesandega asutus ja isik, sealhulgas elutähtsa teenuse osutaja ja kohaliku omavalitsuse üksus teevad üleriigilisest ja asutuse või isiku riskianalüüsist lähtudes kriisiplaani, tegutsemiseks nii kriisiolukorras kui ka enne seda, milles on esitatud vähemalt:

1) kriisiplaani rakendamise tingimused;

2) püsiva kriisiülesande täitmise juhtimine ja koostöö;

3) tegevused ja lahendused püsiva kriisiülesande täitmisel;

4) püsiva kriisiülesande täitmise võimed, vahendid ja varud;

5) avalikkuse teavitamine ja teabevahetus;

6) rahvusvahelise abi vajadus, kaasamine, vastuvõtmine ja kasutamine.

 

Püsiva kriisiülesandega asutus ja isik, kes on kaasatud  kriisiolukorra vahetu lahendamise eest vastutava asutuse või isiku juhitud olukorra lahendamisse, peab osalema kriisiplaani koostamisel ja tagama kriisiolukorra vahetu lahendamise eest vastutavale asutusele kokkulepitud võimed, vahendid ja varud.

bottom of page