top of page

See teenus on mõeldud kõikidele haridusasutustele, kes peavad HOLPi koostama tulenevalt Põhikooli ja gümnaasiumi seadusest, või tahavad seda teha vabatahtlikult. Meil on pikk kogemus ning teeme sulle lihtsa ja toimiva plaani.

Mis on haridusasutuse hädaolukorra lahendamise plaan?

Haridusasutuse hädaolukorra lahendamise plaan (HOLP) on dokument, mis kirjeldab, kuidas haridusasutus reageerib erinevatele hädaolukordadele, et tagada koolis viibivate isikute elu ja tervis ning kooli vara ja keskkonna kaitse.

 

Hädaolukorra lahendamise plaanis nähakse ette:

  1. Hädaolukorra lahendamise üldpõhimõtted

  2. Koolis hädaolukorra lahendamisega seotud isikute ülesanded

  3. Hädaolukorra lahendamist juhtivad ja lahendamisele kaasatavad isikud

  4. Hädaolukorra lahendamise juhtimise ja koordineerimise korraldus

  5. Teabevahetuse korraldus

  6. Koolitöötajate, õpilaste, vanemate ning vajaduse korral teiste isikute teavitamise korraldus

  7. Õppekorraldus hädaolukorra ajal

  8. Tegevused pärast hädaolukorda

 

Hädaolukorra lahendamise plaan koosneb põhiplaanist ning juhistest konkreetsete juhtumite lahendamiseks.

Plaani koostamine on vajalik, et asutustel oleks operatiivne ja toimiv lahendusplaan ühtseks tegutsemiseks.

Milline on meie hädaolukorra lahendamise plaan?

Meie haridusasutustele mõeldud hädaolukorra lahendamise plaan sisaldab:

1) Sissejuhatus ja üldised põhimõtted lühidalt.

2) Kriitilised intsidendid ja tegevusjuhised (asutuse valikul):

- tõsine rünnak / vägistamine koolis, territooriumil või selle läheduses

- pommiähvardus / tulistamise ähvardus

- lahkumineku kaklused

- koolibussi / sõiduki õnnetus

- keemiline saastumine

- rahutused ühiselamus (kui on)

- sissetung ühiselamusse

- hooletusse jäetud laps või kuritarvitamise tunnustega laps

- õpilase või õpetaja surm

- plahvatus

- kiire kooli sulgemise protseduurid

- ohtlikud materjalid

- tulekahju

- gaasileke

- ahistamine, koolikius

- pantvangi võtmine

- meditsiiniline kriisiolukord

- looduslikud hädaolukorrad

- kooli naabrusest tulenevad hädaolukorrad

- relvaga isik koolis

- jooksus, röövitud või kadunud laps

- tulistamine

- äkksurm

- enesetapu / enesevigastamise ähvardus

- enesetapp

- elutähtsa teenuse / olulise teenuse katkemine

3) Hädaolukorra lahendamise protseduurid

- kiire kriisikommunikatsioon esimese 30 min jooksul

- evakuatsiooniprotseduurid (kiire hoone hülgamine, horisontaalne ja vertikaalne evakueerimine, lukustamine, ajutine varjumine, jookse / peida / võitle, 

- koolist asenduspinnale evakueerimise protseduur ja asenduspinnad

4) Juhtimine ja juhtimisotsused

- kriisimeeskonna struktuur ja protseduurireeglid

- teabevahetuse korraldus kõikide osapooltega

- kaasatavad isikud

- õppetöö korraldus hädaolukorra ajal

- taastetegevused

MEIE HOLPI SISU
MIS ON HARIDUSASUTUSE HOLP?
KASU SULLE

Mis kasu sellest on sulle?

Meil on kogemused ja oskused, mis teeb töö kiiremaks, seega ka odavamaks. Meie teenus on isegi kuni 50% odavam, kui palgata selleks oma asutusse eraldi inimene.

Ekspertiis ja nõu

Meil on kogemused ja oskused, sh pikaajaline koostöökogemus paljude asutustega. Me teame, mida teeme.

Väike halduskoormus

Meie teeme asutuse eest enamuse ära - suhtleme kontrollivate ja kaasatud asutustega, korraldame teavituse ja kõik selle, mida muidu peaks tegema mõni asutuse töötaja, kes teeks seda poole kohaga. 

Pidev abi

Me tagame kõikidele osapooltele pideva abi ja vajadusel koolitused.

PALJU MAKSAB?

Kui palju maksab kooli HOLPI koostamine?

Hind sõltub asutuse suurusest ja tegevuskavade arvust, kuid üldjuhul jääb hind 500-1200EUR vahele. Täpse hinnapakkumise saamiseks palun saada kiri või helista.

MIKS MEIE?
KONTAKT

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused kriisijuhtimise korraldamisel erinevates valdkondades: omavalitsused, riigiasutused, ettevõtted, riigi äriühingud. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad riskidele reageerimise võimet tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas ehitada omale üles üks korralik kriisijuhtimise süsteem. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. 

Täielik ja pidev koostöö

Kriisijuhtimise võimekuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.

Toetav tugi

Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.

Lihtsalt arusaadavad tööd

Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha

Fikseeritud hind

Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.

Võta ühendust MindUp Systems riskijuhtidega

bottom of page