KOOLI JA LASTEAIA HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE PLAANI KOOSTAMINE JA UUENDAMINE

HARIDUS-

ASUTUSELE

Off-grid päikeseenergia süsteemi ehitamine

Hädaolukorra lahendamise plaani koostamine

Evakuatsioonikoha tagamine

Hädaolukorra lahendamise plaan koolile ja lasteaiale on koostatud Põhikooli - ja gümnaasiumiseaduse alusel. Lisaks oleme seda täiendanud teadustöödes ja praktilisest kogemusest tuleneva sisuga. Kõik selleks, et valmistada koolipere maksimaalselt kriisiolukordadeks ette.

HOLP sisaldab:

1) kriisimeeskonna koosseis ja ülesanded 

- hädaolukorra lahendamise üldpõhimõtted;
- koolis hädaolukorra lahendamisega seotud isikute ülesanded;
- hädaolukorra lahendamist juhtivad ja lahendamisele kaasatavad isikud;

 

2) juhtimine ja juhtimisotsused
- hädaolukorra lahendamise juhtimise ja koordineerimise korraldus;

- õppekorraldus hädaolukorra ajal;

 - tegevused pärast hädaolukorda.

3) situatsiooni ja mõjude hindamise korraldus

 

4) Infojuhtimise süsteemi korraldus
- teabevahetuse korraldus;
- koolitöötajate, õpilaste, vanemate ning vajaduse korral teiste isikute teavitamise korraldus.

 

Loe ka meie artiklik "Kuidas koostada hädaolukorra lahendamise plaani?"
 

Toimepidevuse osa sisaldab asutuse eesmärkide täitmist juhul kui:

- puudub elekter, vesi, kanalisatsioon, kaugküte, andmeside;

- keset koolipäeva algavad rasked ilmastikutingimused.

Lisaks kajastame neid riske, mida koolipere ise oluliseks peab.