top of page

KOOLI JA LASTEAIA HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE PLAANI KOOSTAMINE JA UUENDAMINE

Laste maksimaalse turvalisuse tagamiseks peab kooli ja lasteaia hädaolukorra lahendamise plaani / kriisiplaani koostamisse kaasatud kõik osapooled:

- koolipidaja

- vanematekogu

- koolipere

- lapsed

- lapsevanemad.

Meie koostame plaane, kus kõik osapooled saavad kaasa rääkida, kõik osapooled on koolitatud ja teadlikud, kuidas kriisiolukorras käituda. 

Plaani koostamisel on arvestatud Põhikooli - ja gümnaasiumiseaduse nõudeid.

Haridusasutuse hädaolukorra lahendamise plaani sisu

Hädaolukorra lahendamise plaan sisaldab:

1) Sissejuhatus ja üldised põhimõtted lühidalt.

2) Kriitilised intsidendid ja tegevusjuhised:

- tõsine rünnak / vägistamine koolis, territooriumil või selle läheduses

- pommiähvardus / tulistamise ähvardus

- lahkumineku kaklused

- koolibussi / sõiduki õnnetus

- keemiline saastumine

- rahutused ühiselamus (kui on)

- sissetung ühiselamusse

- hooletusse jäetud laps või kuritarvitamise tunnustega laps

- õpilase või õpetaja surm

- plahvatus

- kiire kooli sulgemise protseduurid

- ohtlikud materjalid

- tulekahju

- gaasileke

- ahistamine, koolikius

- pantvangi võtmine

- meditsiiniline kriisiolukord

- looduslikud hädaolukorrad

- kooli naabrusest tulenevad hädaolukorrad

- relvaga isik koolis

- jooksus, röövitud või kadunud laps

- tulistamine

- äkksurm

- enesetapu / enesevigastamise ähvardus

- enesetapp

- elutähtsa teenuse / olulise teenuse katkemine

3) Hädaolukorra lahendamise protseduurid

- kiire kriisikommunikatsioon esimese 30 min jooksul

- evakuatsiooniprotseduurid (kiire hoone hülgamine, horisontaalne ja vertikaalne evakueerimine, lukustamine, ajutine varjumine, jookse / peida / võitle, 

- koolist asenduspinnale evakueerimise protseduur ja asenduspinnad

4) Juhtimine ja juhtimisotsused
- hädaolukorra lahendamise juhtimise ja koordineerimise korraldus;

- kriisimeeskonna ülesehitus, kogunemise ja laialiminemise protseduurid

- kriisimeeskonna ülesanded

- kriisikommunikatsiooni korraldamine

5) Juhendid lapsevanematele

Miks meie

  • Meil on korralik teoreetiline taust ja jätkame selle pidevat uuendamist.

  • Meil on pikaajaline praktiline kogemus paljude eri valdkondade esindajatega.

  • Me teame, et ainult koos saame teha midagi toimivat. Seega koostöö pole ainult sõnakõlks.

  • Me tagame täieliku diskreetsuse. Isegi meie tööd valmivad arvutis, kus pole interneti ligipääsu.

  • Kus võimalik ja mõistlik, rakendame tehnoloogilisi lahendusi.

  • Me oleme oma klientide jaoks alati olemas.

  • Me oleme oma kliendile usaldusväärseim sõber kriisijuhtimise parendamisel ja toimepidevuse suurendamisel.

parim kriisijuhtimise ja toimepidevuse ettevõte
bottom of page