top of page

Aitame elutähtsa teenuse osutajal koostada nõutud elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani nii, et see haakuks olemasoleva kvaliteedijuhtimise süsteemi ja riskijuhtimise süsteemiga, ei mõjuks organisatsiooni senisele töökorraldusele liigselt laastavalt ja segadust tekitavalt ning ei murraks ka kõige väiksema ETO rahakotti.

elutähtsa teenuse osutaja riskianalüüsi plaani koostamine uuendamine

Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi koostamine ja uuendamine

Meie aitame sul koostada ja uuendada nõuetele vastava toimepidevuse analüüsi nii, et see on ka päriselt sulle kasulik. Meil on lisaks ka kogemused, kuidas aidata sul rakendada vajalikud maandamismeetmed mõistlikult ja soodsalt.

Kasutatav metoodika on Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamise juhend.

Läbiviimise metoodika:

1) Koostame kliendi juhtkonnale projektiplaani koos ajalise vaatega.

2) Meie koostame dokumendianalüüsi, kus kirjeldame kliendi tegevusalaga seotud nõutud tasemed ja normid. 

3) Meie koostame kliendi tegevust ja olemasolevat olukorda kirjeldava osa ning kooskõlastame selle kliendi vastutavate isikutega.

4) Viime läbi intervjuud, et selgitada välja:

- kriitilised tegevused seotuna ka elutähtsa teenuse toimepidevuse määrusega;

- kriitilised protsessid ning nende toimimiseks vajalikud ressursid ja varud, sh määrame riigikaitselised töökohad;

- kriitiliste protsesside katkemise ajad ja tagajärjed.

5) Meie koostame kriitiliste tegevuste tabeli ning esitame selle kliendi juhtkonnale.

6) Meie koostame kriitiliste tegevuste riskianalüüsi ja esitame selle kliendi juhtkonnale.

7) Koostöös kliendi juhtkonna ja võtmeisikutega töötame välja vajaliku riskivastuse, sh töötame välja maandamismeetmed.

8) Esitame kliendi juhtkonna poolt kinnitatud riskianalüüsi elutähtsat teenust korraldavale asutusele ja suhtleme nendega seni, kuni riskianalüüs on kooksõlastatud.

9) Vajaduse korral viime kliendi kõikidele töötajatele läbi riskianalüüsi tutvustava infotunni.

10) Alustame toimepidevuse plaani koostamisega

Elutähtsa teenuse toimepidevuse plaani koostamine ja uuendamine

Koostame kliendi senist kogemust ja kriisile reageerimise protseduure arvestava elutähtsa teenuse toimepidevuse plaani nii, et see ei tooks kaasa mõttetud paberimäärimist ega lõhuks senist praktikat.

Kasutatav metoodika on Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamise juhend.

Läbiviimise metoodika:

1) Analüüsime kliendi senist kriisidele reageerimise protseduure, meeskonda ja kogemust.

2) Kui kliendil ei ole protsessid, meeskond ja kogemus kirjeldatud, teeme seda meie.

3) Koostame koostöös kliendi võtmeisikutega selged tegevusplaanid / reageerimise plaanid.

4) Saadame kliendi juhtkonnas kinnitatud toimepidevuse plaanid elutähtsat teenust korraldavale asutusele kooskõlastamiseks ning suhtleme nendega seni, kuni see on saanud allkirjad.

5) Viime kliendi personalile läbi infotunnid ning tutvustame reageerimise plaane ja kliendi juhtkonan ootusi personalile.

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused kriisijuhtimise ja toimepidevuse korraldamisel erinevates valdkondades: omavalitsused, riigiasutused, ettevõtted, riigi äriühingud. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad riskidele reageerimise võimet tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas ehitada omale üles üks korralik kriisijuhtimise süsteem. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. 

Täielik ja pidev koostöö
Kriisijuhtimise võimekuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.​
Toetav tugi
Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.
Lihtsalt arusaadavad tööd
Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha
Fikseeritud hind
Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.
bottom of page