top of page

TEE-ETTEVÕTJATELE

LOOMAPIDAJALE

VEE-ETTEVÕTJATELE

LIHAKÄITLEJALE

SOOJUSETTEVÕTJATELE

JAEKAUBANDUSETTEVÕTJALE

TOIDUTOOTJALE

PIIMAKÄITLEJALE

Viimased tööd

Otse projektidest

Toimepidevuse riskianalüüs ja plaan

AS Maardu Linnavarahooldus toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani uuendamine.

Toimepidevuse riskianalüüs ja plaan

Toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani uuendamine uuendamine Võru Vallavalitsuse tellimusel.

Toimepidevuse riskianalüüs ja plaan

AS Lahevesi toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamine

Toimepidevus on lihtsalt öeldes asutuse tuumülesannete elluviimine ükskõik-kuidas ehk no-matter-how. Need on tegevused, ilma milleta enam asutust ei ole, mis viib asutuse kadumiseni või viib olukorrani, kust kriisi lõppedes enam taastuda ei ole võimalik või on väga keeruline.

Meie aitame sinu meeskonnal leida üles asutuse kõige olulisemad protsessid tehes endale detailina need protsessid selgeks. Tihti unustatakse ära just automatiseeritud sisendid, mida võetakse iseenesest mõistetavana. Eriti tähelepanelikud peavad olema riigiasutused ja omavalitsused, kus sisendandmed protsessi jaoks saadakse läbi X-tee.

Toimepidevuse riskianalüüs sisaldab:

- hetkeolukorra detailset kirjeldust

- kriitiliste ülesannete välja selgitamist

- kriitiliste ressursside välja selgitamist

- riigikaitseliste töökohtade tuvastamist

- ohtude väljaselgitamist

- toimepidevuse taseme ja võimekuste suurendamise ettepanekuid

Töö sisaldab:

1) Plaani koostamine koostöös asutuse võtmeisikutega

2) Parendusettepanekute tegemine

3) Kooskõlastamine oluliste osapoolte ja toimepidevust korraldava asutsega.

4) Personali koolitamine

SULLE VÕIB HUVI PAKKUDA KA NEED TEENUSED

Elutähtsa teenuse osutaja toimepidevuse plaani koostamine, uuendamine ja kooskõlastame. Vajaduse korral koostame teenuse raames ka kriisijuhtimise korraldamise osa ning aitame ETOdel leida kõige mõistlikuma lahenduse puuduste kõrvaldamiseks.

Hinnavahemik 500-5000EUR.

Uue tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse alusel ning Riigikantselei metoodika põhjal koostatav toimepidevuse plaan eesmärgiga viia ellu asutuse püsivad kriisiülesanded. Asutused, millel ei ole konkreetset kriisijuhtimise süsteemi, saavad teenuse raames omale ka selle.

Hinnavahemik on 6500-25000EUR.

Toimepidevuse õppuse ning õppuse hindamise korraldamine, kokkuvõtte esitamine ning parendusettepanekute tegemine.

Hinnavahemik 500-5000EUR. Hind sõltub õppuse liigist.

Koostame asutusele sobiva kriisistaabi koos töökorralduse, infojuhtimise süsteemi ning alternatiivsete asukohtade plaani ja kasutuselevõtmise tingimustega. Lisaks koostame kriisistaabi töö toimepidevuse tagamiseks vajaliku plaani.

Hinnavahemik on 3500-7000EUR

bottom of page