Toimepidevus on lihtsalt öeldes asutuse tuumülesannete elluviimine ükskõik-kuidas ehk no-matter-how. Need on tegevused, ilma milleta enam asutust ei ole, mis viib asutuse kadumiseni või viib olukorrani, kust kriisi lõppedes enam taastuda ei ole võimalik või on väga keeruline.

 

Peamiselt kasutatakse seda sõna elutähtsa teenuse puhul, kuid see on hädavajalik absoluutselt iga asutuse jaoks. Olgu selleks riigiasutus, kohalik omavalitsus või eraettevõte. Samas saab öelda, et toimepidevus ei ole asi omaette - see on jätkuvalt üks osa kriisijuhtimise süsteemist ja kriiside lahendamise võime tõstmisest.

Toimepidevuse riskianalüüs võib kõlada natuke veider ja ehk ongi nimetusena üle pakutud, kuid selle mõte on võimaldada igal asutusel metoodiliselt selgitada välja asutuse kriitilised / olulised teenused ja nende elluviimiseks vajalikud olulised ressursid, sh koostööpartnerite tegevused.

Meie aitame sinu meeskonnal leida üles asutuse kõige olulisemad protsessid tehes endale detailina need protsessid selgeks. Tihti unustatakse ära just automatiseeritud sisendid, mida võetakse iseenesest mõistetavana. Eriti tähelepanelikud peavad olema riigiasutused ja omavalitsused, kus sisendandmed protsessi jaoks saadakse läbi X-tee.

Toimepidevuse riskianalüüs sisaldab:

- hetkeolukorra detailset kirjeldust

- kriitiliste ülesannete välja selgitamist

- kriitiliste ressursside välja selgitamist

- riigikaitseliste töökohtade tuvastamist

- ohtude väljaselgitamist

- toimepidevuse taseme ja võimekuste suurendamise ettepanekuid

Toimepidevuse tagamise protsess

TP protsess.JPG

Meie peamised kliendid toimepidevuse tagamisel on:

- elutähtsa teenuse osutajad

- elutähtsa teenuse toimepidevust korraldavad asutused

- riigiasutused ja riigi äriühingud. 

Meil on võimalik tellida nii projektijuhtimist, täisteenust kui üksikut situatsioon.

Projektijuhtimise raames me juhime protsesse teie asutuste sees, vajadusel suunates, kuid luues ise eelnevalt kondikava ja läbi väikese "nügimise" jõuame tulemusi. 

Teiseks meetodiks, mida enim kasutavad just väikesed ETOd on see, kus meie teeme põhimõtteliselt kõik valmis ning hiljem viime koostöös tellijaga kõik reaalsusega kooskõlla. See versioon on kallim, sest on ajamahukam, kuna peame eelnevalt asutuse ning selle eesmärkidega väga hästi kurssi viima selleks, et selekteerida kriitilised protsessid.

Kolmandaks on võimalik tellida ka vaid üksikstsenaariumi analüüs, nt ulatuslik pikaajaline elektrikatkestus või vee- ning kanalisatsiooniteenuse katkemised. Seda meetodit võib kindlasti soovitada haridusasutustele.