ELUTÄHTSA TEENUSE TOIMEPIDEVUS, TOIMEPIDEVUSE RISKIANALÜÜS JA PLAAN

Teenuse osutamine mõistlikult ja targalt

Pakume elutähtsa teenuse osutajale terviklikku riskijuhtimise süsteemi strateegiat, mille raames me koostame / parendamie olemasolevat riskijtimise süsteemi eesmärgiga tagada asutuse eesmärkide saavutamine.

Kui sa soovid vaid üksikuid komponente, siis tee valik menüüst ja võta meiega ühendust. Kui soovid rohkem teada saada, mis on RISK ja RISKIJUHTIMINE; siis külasta SEDA LEHTE SIIN!

Elutähtsa teenuse osutaja terviklik riskijuhtimise süsteem

ELUTÄHTSA TEENUSE OSUTAJA TOIMEPIDEVUSE PLAANI KOOSTAMINE JA UUENDAMINE

ELUTÄHTSA TEENUSE OSUTAJA TOIMEPIDEVUSE PLAANI KOOSTAMINE JA UUENDAMINE

Toimepidevuse plaani koostamine lähtuvalt siseministri määrusest. Lisaks on plaan täiustatud teaduslikes materjalides välja toodud oluliste elementidega ning sisaldab nii teada olevate kui teadmata kriisiolukordade korraldust.
TOIMEPIDEVUSE ÕPPUSE KORRALDAMINE

TOIMEPIDEVUSE ÕPPUSE KORRALDAMINE

Toimepidevuse õppuse korraldamine vastavalt elutähtsa teenuse osutaja valmisoleku tasemele.
ELUTÄHTSA TEENUSE OSUTAJA NÕUSTAMINE JA KOOLITAMINE

ELUTÄHTSA TEENUSE OSUTAJA NÕUSTAMINE JA KOOLITAMINE

Elutähtsa teenuse osutajate nõustamine kriisireguleerimispoliitika, riskijuhtimise, kriisijuhtimise ja toimepidevuse tagamise teemadel. Töötajate ning elanike koolitamine kriisiolukordadeks valmisoleku tõstmiseks. Motiveeritud tagasiside riigipoolsetele kriisireguleerimispoliitikatele, sh hädaolukorra seaduse ja riigikaitseseaduse eelnõudele ja nende alamatkide eelnõudele.