top of page
Gasoline Pumps

Elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamine

44

riskianalüüsi

44

plaani

13

õppust

Elutähtsa teenuse toimepidevus ei ole lihtsalt kohustuslik analüüs või plaan. See on ja peab olema strateegia, mis on integreeritud nii üldisesse juhtimistrateegiasse kui organisatsioonikultuuri.

Meie koostame teile tervikliku elutähtsa teenuse toimepidevuse strateegia, mille raames me mitte ainult ei koosta toimepidevuse plaani (Business Continuity Plan, BCP), vaid töötame läbi kõik teie asutuse sisekorrad, töölepingud ja muud olulised töösuhteid ja organisatsioonikultuuri puudutavad dokumendid, kaasame kõik vajalikud inimesed ja partnerid, koolitame ja testime. 

Kui aga soov on saada vaid elutähtsa teenuse toimepidevuse plaan (Business Continuity Plan, BCP), siis meie koostatud plaan sisaldab:

1. Sissejuhatus: Plaani eesmärki ja ulatust ning vastutusvaldkonnad.

2. Ettevõtte profiili kirjeldus.

3. Ohtude hindamine.

4. Riskide hindamine.

5. Toimepidevuse strateegiad. See hõlmab ka varundus- ja taastamisprotsesse, sealhulgas:

 • Andmete varundamine ja taastamine.

 • Teenuskeskuste ja varustuskeskuste olulised ressursid.

 • Kommunikatsiooniplaan.

 • Personalikoolitus.

6. Tegevuskavad.

7. Kriisiohje ja juhtimine.

8. Õppused, testid ja hindamine.

9. Plaani uuendamine.

Uue Tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse senisel kujul kehtima hakkamisel oleme alustanud valdkonna murede ja rõõmude selgeks tegemist järgmistes sektorites (toidu julgeolek kui elutähtis teenus):

 • toidu tootmine

 • toidu hulgimüük

Ehk siis valmistume järgmiste sektori ettevõtete professionaalseks abistamiseks:

 • teravilja-, pagari- või makarontoodete tootja

 • looma pidaja liha või piima tootmise eesmärgil

 • liha käitleja

 • piima käitleja

 • toidu jaekaubandusettevõtja

Miks meie

 • Meil on korralik teoreetiline taust ja jätkame selle pidevat uuendamist.

 • Meil on pikaajaline praktiline kogemus paljude eri valdkondade esindajatega.

 • Me teame, et ainult koos saame teha midagi toimivat. Seega koostöö pole ainult sõnakõlks.

 • Me tagame täieliku diskreetsuse. Isegi meie tööd valmivad arvutis, kus pole interneti ligipääsu.

 • Kus võimalik ja mõistlik, rakendame tehnoloogilisi lahendusi.

 • Me oleme oma klientide jaoks alati olemas.

 • Me oleme oma kliendile usaldusväärseim sõber kriisijuhtimise parendamisel ja toimepidevuse suurendamisel.

parim kriisijuhtimise ja toimepidevuse ettevõte

Töö protsess

Samm 1: Asutus ja Planeerimine

Põhjalik tutvumine asutusega.

Parima lahendusvariandi valimine.

Projektikava koostamine.

 

Samm 2: Analüüs ja Uurimine

Olemasoleva olukorra analüüs.

Dokumentatsiooni analüüs.

Grupitööd ja intervjuud.

 

Samm 3: Eelnõu ja Test

Eelnõu koostamine.

Koolitamised ja juhendamised.

Testimine kriisiõppusega.

Samm 4: Puhtand ja Tulevik

Puhtandi koostamine

Materjalide üleandmine

Edasise koostöö planeerimine.

bottom of page