top of page

See teenus on seotud kriisivõimekuse tõstmise teenusega, mille raames me otsime üles ülesande täitmiseks vajalikud asenduspinnad ning koostame nende kasutusele võtmise ja vajadusel kaitse plaanid.

Mis on asenduspind?

Asenduspind hädaolukorra võtmes on ajutine ruum, mis on mõeldud kasutamiseks mingi teise ruumi asemel hädaolukorra korral. Asenduspindade kasutamine on levinud näiteks kriisideks valmisoleku valdkonnas, kus ajutisi ruume kasutatakse hädaolukorra lahendamiseks, kui püsivaid ruume pole piisavalt või kui püsivaid ruume pole võimalik kasutada.

Mis on asenduspinna kasutusel võtmise plaan?

Iga ajutine pind peab enne teatud määral olema ette valmistatud selleks, et kasutusele võtta. Siinkohal ei ole oluline, et see oleks kohe ideaalses korras, kuid olemas peab olema selge plaan, kuidas ja kes tagab selle, mis on puudu. Näiteks kes avab uksed, kes korraldab elektri, kes interneti, kes vee ja kanalisatsiooni jne. Samuti peab plaanis olema kaitse korraldamine alates teatud tasemest.

Asenduspindasid võib vaja minna:

- püsiva kriisiülesande elluviimiseks (hooldekodu, varjupaik, lasteaed, kool jne)

- elutähtsa teenuse osutamiseks

- kriisijuhtimise tagamiseks

- asutuse ülesannete elluviimise tagamiseks

- evakuatsioonikohad või ajutised evakueerimise kohad

Mida sisaldab meie asenduspinna kasutuselevõtmise plaani teenus?

Meie tagame oma teenusena sulle täielikult detailselt läbimõeldud plaani ajutiste pindade kasutusele võtmiseks. Olgu selleks haridusteenuse või sotsiaalteenuse jätkamise vajadusest lähtuv või kriisijuhtimise toimepidevuse vajadusest lähtuv.

Meie teenuse osutamise olulised protsessid on:

- sobilike asenduspindade otsimine

- sobilike asenduspindade omanikega ja kliendiga suhtlemine

- olemasoleva olukorra kaardistus 

- võimeanalüüsi läbiviimine vastavalt asenduspinna tüübile

- objektikaitse analüüsi läbiviimine (vajadusel, oleneb asenduspinna tüübist)

- vajalike võimete ja ressursside otsimine ning vajalike kokkulepete saavutamine

- selge plaani koostamine ja kooskõlastuste saamine

-- plaani testimine

MIDA MEIE TEENUS SISALDAB?
MIS ON ASENDUSPIND?
MIS ON ASENDUSPINNA PLAAN?
KASU SULLE

Mis kasu sellest on sulle?

Meil on kogemused ja oskused, mis teeb töö kiiremaks, seega ka odavamaks. Meie teenus on isegi kuni 50% odavam, kui palgata selleks oma asutusse eraldi inimene.

Ekspertiis ja nõu

Meil on kogemused ja oskused, sh pikaajaline koostöökogemus paljude asutustega. Me teame, mida teeme.

Väike halduskoormus

Meie teeme asutuse eest enamuse ära - suhtleme kontrollivate ja kaasatud asutustega, korraldame teavituse ja kõik selle, mida muidu peaks tegema mõni asutuse töötaja, kes teeks seda poole kohaga. 

Pidev abi

Me tagame kõikidele osapooltele pideva abi ja vajadusel koolitused.

PALJU MAKSAB?

Kui palju  teenus maksab?

Hind sõltub asenduspinna tüübist, mis omakorda dikteerib suuruse. Mida suurem on asutus, seda rohkem kaasatud isikuid ja ressursse. Seega palun saada meile kiri, saame kokku ja me ütleme sulle hinna.

MIKS MINDUP SYSTEMS?
KONTAKT

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused kriisijuhtimise korraldamisel erinevates valdkondades: omavalitsused, riigiasutused, ettevõtted, riigi äriühingud. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad riskidele reageerimise võimet tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas ehitada omale üles üks korralik kriisijuhtimise süsteem. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. 

Täielik ja pidev koostöö

Kriisijuhtimise võimekuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.

Toetav tugi

Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.

Lihtsalt arusaadavad tööd

Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha

Fikseeritud hind

Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.

Võta ühendust MindUp Systems riskijuhtidega

bottom of page