PARIM PARTNER  KRIISIDEKS  VALMISTUMISEL

MIKS ME OLEME

Mida vastupidavam on rahvas, seda vastupidavam on riik ja seda paremini läheb ka meil tervikuna.

KUIDAS ME TEEME

MIDA ME TEEME

Meil on teadmised ja oskused. Me aitame inimestel ja asutustel tulla toime ootamatustega ehk kriisidega.

Me aitame inimestel ja asutustel õppida oma riske tundma, tagada vastupidavus ehk toimepidevus ning valmistuda kriise juhtima.

KELLE JAOKS ME OLEME

korteriühistu kriisiks valmisolek
päikeseenergia süsteemid
ettevõtte riskide juhtimine kriisi juhtimine

MIDA ME TEEME

RISKIDE HINDAMINE

Sa pead oma riske tundma ja teadma. Keegi pole nii rikas, et ehku peale raha kulutada. Ka sinu kriisijuhtimine seisab hea riskijuhtimise õlgadel.

TOIMEPIDEVUSE TAGAMINE

Kuigi see on osa riskijuhtimisest, on see väga oluline osa. Praegu pole kedagi, keda tarneahela toimepidevus ei puudutaks.

KRIISIDE JUHTIMINE

Kriiside juhtimine on male - sa pead nägema ette. Sa pead kaardistama need valdkonnad, mida kriis tulevikus mjutama hakkab. Mida parem riskijuhtimine, seda edukam kriiside juhtimine.

PÄIKESEENERGIA SÜSTEEMID

Kuigi see on osa toimepidevusest, on see siiski väga oluline osa energia julgeolekust. Võrguenergia võib ju olla ka tasuta, kuid kui seda pole, siis seda pole.

 

KUIDAS ME TEEME

NÕUSTAME

Nõustamine inimestele, asutustele, omavalitsustele, riigiasutustele, ettevõtetele, elutähtsa teenuse osutajatele

KOOLITAME

Koolitame elanikke, omavalitsuse, riigiasutuse ja ettevõtete töötajaid selleks, et suurendada ühiskonna toimepidevust ja olla sama sitked kui ukrainlased.

SÜSTEMATISEERIME

Meile meeldivad süsteemid- riskijuhtimise, kriisijuhtimise, toimepidevuse süsteemide loomine ja kontroll.

KONTROLLIME

Kriisiks valmisoleku kontroll läbi kriisiõppuste korraldamise. Võimalikult reaalse vastumänguga ja vajadusel ootamatult.

Me tegeleme riskijuhtimise, kriisijuhtimise ja toimepidevuse tagamisega nii riigiasutustele, kohalikele omavalitsustele, kultuuriasutustele, haridusasutustele, hoolekandeasutustele, ettevõtetele kui tavalistele inimestele.

 

TEENUSED

INIMESELE

Varjumiskoha loomine

Alternatiivsed lahendused

ETTEVÕTTELE

Objektikaitse plaani koostamine

Riigikaitseülesande täitmine

RIIGIASUTUSELE

Toimepideva kriisijuhtimise tagamine

Evakuatsioonikoha töö tagamine

Elutähtsa teenuse korraldamine

Riskikommunikatsiooni korraldamine

Riigikaitseülesannete korraldamine

KORTERI-

ÜHISTULE

Jätkusuutliku soojasõlme töö tagamine

ELUTÄHTSA TEENUSE OSUTAJALE

Alternatiivsed lahendused

Tarneahela riskianalüüsi koostamine

KULTUURI-

ASUTUSELE

Toimepidevuse tagamine