top of page

Konsultatsioon

Lihtsad, toimivad ja kompaktsed
RISKIANALÜÜSID, KRIISIPLAANID JA TOIMEPIDEVUSE PLAANID
omavalitsusele, riigiasutusele, ETOle, sotsiaalasutusele, kogukonnale

Asutuse kriisivõimekuse oluline suurenemine ühe kontakti kaugusel

Meie eesmärk on muuta Eesti KRIISIKINDLAMAKS paigaks, kus tegeletakse proaktiivse ennetuse ja teadliku kriisivastusega. 

Selleks:

Vaid olulised asjad

Kriiside lahendamise üks oluline alustala on olulise eristamine ebaolulisest. Selleks viime koos läbi analüüsi, leiame olulised vajadused, tegevusvõimed ja ressursid, lepime omavahel üksteise abistamise kokku. Analüüsime vajalike varude vajaduse ning asutuse võimekuse tõstmise vastavalt kriisitasemele.

Korralik ettevalmistus

Korraldame erineva taseme ja sisuga koolitusi nii omavalistustele, riigiasutustele kui elutähtsa teenuse osutajale ning kogukondadele. Eesmärgiks vaid 1 - kriisid on elu igapäevane osa ja oluline on proaktiivne reageerimine.  Kui arvate, et olete piisavalt tugev, teeme korraliku vastumänguga õppuse ja testime. 

Kõigi koostöö

Sina, mina, meie - need on olulised märksõnad nii kriisiplaanide kui toimepidevuse plaanide koostamisel. Mitte ükski asutus ei suuda mitte ühtegi kriisi üksi lahendada. Kõigil on oma osa ja tihti tuleb olulisi tegevusvõimeid isegi tõsta. Kõik aitavad kõiki, sest kõik teavad, millist abi kellegi käest saab.

Meie peamised teenused

Analüüsid

Iga korralik plaan, ettevalmistus, koolitus ja kriisiõppus algab olemasoleva olukorra tegelikust teadvustamisest. Olgu see toimepidevuse analüüs, kriisivõimekuse tõstmise analüüs, objektikaitse analüüs või kemikaliohutuse analüüs - ilma olemasoleva olukorra kirjelduseta on kogu järgnev tegevus puusalt.

Kriisiplaanid

Kriisiplaanide koostamine asutuse võtmeisikute, oluliste partnerite ja oluliste ressursse omajatega koostöös. Eeldab väga head analüüsi osa teostamist. Toimepidevuse plaanid, kriisivõimekuse tõstmise plaanid, objektikaitseplaanid, hädaolukorra lahendamise plaanid.

Toimepidevuse plaanid

Toimepidevuse tagamise plaan juhuks, kui olulised teenused või ressursid senisel kujul katkevad. Jätk toimepidevuse riskianalüüsile ja koostajad on pigem elutähtsa teenuse osutajad. Kasutatakse ka m

isteid jätkusuutikkuse plaan või säilenõtkuse plaan. Vahet pole- heal lapsel mitu nime.

Kriisiõppused

Korraldame kriisiõppsi vastavalt su asutuse valmisolekule. Lauaõppused, harjutusõppused, staabiõppused, kompleksõppused, toimepidevuse õppused. Kõiki oleme teinud ja kõikide õppuste olulised osad on reaalne valmisolek, korralik koolitus ja elulähedane vastumäng.

Meie peamised kliendid

OMAVALITSUSED

- KRIISIPLAAN

- RISKIANALÜÜS

- TOIMEPIDEVUSE PLAAN

- KRIISIKOMMUNIKATSIOON

- KRIISIÜLESANNETE TÄITMINE

- KRIISIREGULEERIMISE TÄISTEENUS

- KRIISIÕPPUSED

- KOOLITUSED

- NÕUSTAMINE

KULTUURIASUTUSED

- KRIISIPLAAN

- RISKIANALÜÜS

- TOIMEPIDEVUSE PLAAN

- EVAKUATSIOONIPLAAN

- KRIISIÕPPUSED

- KOOLITUSED

- NÕUSTAMINE

RIIGIASUTUSED

- KRIISIPLAAN

- RISKIANALÜÜS

- TOIMEPIDEVUSE PLAAN

- KRIISIÕPPUSED

- KOOLITUSED

- NÕUSTAMINE

- TOIMEPIDEVUSE METOODIKAD

HARIDUSASUTUSED

- KRIISIPLAAN

- RISKIANALÜÜS

- TOIMEPIDEVUSE PLAAN

- EVAKUATSIOONIPLAAN

- KRIISIÕPPUSED

- KOOLITUSED

- NÕUSTAMINE

ETOd

- TOIMEPIDEVUSE PLAAN

- TOIMEPIDEVUSE RISKIANALÜÜS

- TOIMEPIDEVUSE ÕPPUS

- KOOLITUSED

- NÕUSTAMINE

OHTLIKUD ETTEVÕTTED

- TEABELEHT

- RISKIANALÜÜS

- HÄDAOLUKORRA PLAAN

- OHUTUSE TAGAMISE SÜSTEEM

- OHUTUSARUANNE

- KRIISIÕPPUS

- NÕUSTAMINE

HOOLDEKODUD

- KRIISIPLAAN

- RISKIANALÜÜS

- TOIMEPIDEVUSE PLAAN

- EVAKUATSIOONIPLAAN

- KRIISIÕPPUSED

- KOOLITUSED

- NÕUSTAMINE

PEREKONNAD

- KRIISIPLAAN

- OFF-GRID PÄIKESEENERGIA

Kontakt
bottom of page