top of page

Konsultatsioon

Oled valmis muutma oma asutuse kriisikindlaks?

Me loome praktilisi kriisijuhtimissüsteeme ägedatele asutustele!

Viimased tööd

Otse projektidest

Kemikaaliohutus

C-kategooria ohtliku ettevõtte (lakid, lahustid)  teabelehe, riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamine ja kooskõlastamine

Kemikaaliohutus

C-kategooria ohtliku ettevõtte (atsetoon, etanool, metanool)  teabelehe, riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamine ja kooskõlastamine

Toimepidevuse plaan

Eesti Töötukassa püsivate kriisiülesannete toimepidevuse plaani koostamine 

Toimepidevuse metoodika

Infektsioonikontrolli toimepidevuse metoodika välja töötamine, testimine ja rakendamine

Riiklik kriisiõppus

Riikliku kriisiõppuse Crevex23 osaõppuste korraldamise meeskondade juhtimine, hindamise korraldamine ja õppuse läbiviimine.

Kemikaaliohutus

B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte (ammooniumnitraat-väetis)  teabelehe, riskianalüüsi , ohutuse tagaise süsteemi ja HOLPi koostamine ja kooskõlastamine

Kriisiplaani koostamine

Kohaliku omavalitsuse hädaolukorra lahendamise plaani koostamine, osapoolte koolitamine ja kooskõlastamine

Kriisiplaani koostamine

Üldhooldusteenust osutava asutuse kriisiplaani (toimepidevus) koostamine.

Valdkonnad

Otse teenustest

Riskijuhtimine

Toimepidevuse riskianalüüsid, kriisiülesannete riskianalüüsid, ohtliku ettevõtte riskianalüüsid ja paljud muud

Kriisijuhtimine

Toimepidevuse plaanid, kriisiplaanid, HOLPid, kriisijuhtimise süsteemid, koolitused, objektikaitse, kriisiõppused

Toimepidevus

Toimepidevuse riskianalüüsid ja plaanid, koolitused, kriisistaabi toimepidevus, asutuste toimepidevuse tagamise süsteemid.

Kemikaaliohutus

Teabelehed, riskianalüüsid, ohutuse tagamise süsteemid, hädaolukorra lahendamise plaanid.

SOTSIAALKINDLUSTUSAMET.png
ts-logo-mobile-et.webp
logo2.png
toimepidevuse_riskianalüüs_edited.png
Kontakt

MindUp Systems OÜ

Tel 56 922 215

sven@mindupsystems.com

Saada meile kiri ja me vastame õigepea

Kiri saadetud

bottom of page