PARIM PARTNER  KRIISIDEKS  VALMISTUMISEL

NÕUSTAME

Nõustamine inimestele, asutustele, omavalitsustele, riigiasutustele, ettevõtetele, elutähtsa teenuse osutajatele

KOOLITAME

Koolitame elanikke, omavalitsuse, riigiasutuse ja ettevõtete töötajaid selleks, et suurendada ühiskonna toimepidevust ja olla sama sitked kui ukrainlased.

SÜSTEMATISEERIME

Meile meeldivad süsteemid- riskijuhtimise, kriisijuhtimise, toimepidevuse süsteemide loomine ja kontroll.

KONTROLLIME

Kriisiks valmisoleku kontroll läbi kriisiõppuste korraldamise. Võimalikult reaalse vastumänguga ja vajadusel ootamatult.

Me tegeleme riskijuhtimise, kriisijuhtimise ja toimepidevuse tagamisega nii riigiasutustele, kohalikele omavalitsustele, kultuuriasutustele, haridusasutustele, hoolekandeasutustele, ettevõtetele kui tavalistele inimestele.

Meie teenused

INIMESELE

Varjumiskoha loomine

Alternatiivsed lahendused

ETTEVÕTTELE

Objektikaitse plaani koostamine

Riigikaitseülesande täitmine

RIIGIASUTUSELE

Toimepideva kriisijuhtimise tagamine

Evakuatsioonikoha töö tagamine

Elutähtsa teenuse korraldamine

Riskikommunikatsiooni korraldamine

Riigikaitseülesannete korraldamine

KORTERI-

ÜHISTULE

Jätkusuutliku soojasõlme töö tagamine

ELUTÄHTSA TEENUSE OSUTAJALE

Alternatiivsed lahendused

Tarneahela riskianalüüsi koostamine

KULTUURI-

ASUTUSELE

Toimepidevuse tagamine

Mälestiste evakueerimise plaani koostamine

 

OLULINE LUGEDA JA SIRVIDA

OECD RISKI MANAGEMENT. STRATEGIC CRISIS MANAGEMENT

INTERNATIONAL CRISIS GROUP WATCH LIST 2022

IOM GLOBAL CRISIS

VENEMAA EKSPORT JA IMPORT

OECD kriisijuhtimine.PNG
riskianalüüsi koostamine ja uuendamine
kriisiplaani, hädaolukorra lahendamise plaan koostamine, uuendamine
elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüs ja plaani koostamine, uuendamine

OLULISED ARTIKLID JA BLOGID

BLOOMBERG

How War in Ukraine Threatens the World’s Economic Recovery

VOXEU. CEPR

Economic consequences of Russia’s invasion of Ukraine: Views of leading economists

BBC

Ukraine war is economic catastrophe, warns World Bank

BRUEGEL

kuidas koostada riskianalüüsi
kuidas koostada hädaolukorra lahendamise plaani
kuidas koostada elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani
kriisiks valmisoleku koolitus
 

Võta ühendust ja muudame koos sind sitkeks ja vastupidavaks.

TÖÖTAME ÜLE EESTI!

56  922 215