top of page

RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE JA UUENDAMINE

Riskianalüüside eesmärk on riske tunda ning teada nende mõjusid sinu tegevusele. Riskide hindamise ja mõjude analüüsi protsess on olenemata sektorist üsna sarnased, sest metoodikas on eraldi peatükk tegevuspõhiste erisuste osas. Metoodikad ning metoodiline lähenemine meile meeldib, kuid me ei taha sellega üle pingutada - metoodika ei tohi olla olulisem, kui eesmärk.

riskianalüüsi koostamine

Uue tsiviilkriisiks valmisoleku ja riigikaitse seaduse alusel kehtestatud nõue. Koostatakse üleriigilise riskianalüüsi põhjal, lisades valdkonna eripärad.

Hädaolukorra riskianalüüs

Hetkel veel kehtiva õigusloome järgi, kuid uue tsiviilkriisiks valmisoleku ja riigikaitse seaduse alusel kehtetu nõue hädaolukorra lahendamist juhtivatele asutusele.

Ohtliku ettevõtte, A- ja B-suurõnnetuse ohuga ettevõtete kohustuslik dokument enne käitlemisloa saamist.

Kõik elutähtsa teenuse osutajad peavad koostada elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi, mille alusel koostatakse toimepidevuse plaan ehk kriisiplaan.

Objektikaitse plaanile eelnev tegevus, milles tuvastatakse olemasolev olukord ja rakendatud meetmed ning tuvastatakse, mis on vajaka.

Omavalitsuse riskianalüüs

Spetsiifiliselt omavalitsuse jaoks välja mõeldud riskianalüüs, mis suuresti kaotab mõtte, kui tsiviilkriisideks valmisoleku ja riigikaitse seadus hakkab kehtima. Siis peavad omavalitsused koostama kriisiülesandega asutuse riskianalüüsi.

bottom of page