top of page

ANALÜÜSID JA OLUKORRA KAARDISTUSED

Plaanid on ainult nii head, kui head on tegeliku olukorra ja riskide analüüs. Kõik meie plaanid põhinevad korralikul ja läbimõeldud analüüsidel, mida on võimalik ka eraldi tellida.

riskianalüüsi koostamine, kuidas koostada riskianalüüsi
tartu_waterworks_logo.png
RIIGIKANTSELEI.png
Kriisijuhtimine.gif
toimepidevuse_riskianalüüs_edited.png
Riskianalüüs-removebg-preview.png
kriisijuhtimine.png
header_logo5.jpg

MindUp Systems lahendused

TERVIKLIK RISKIJUHTIMISE TEENUS

Teenus neile, kel endal kas ei ole soovi, kompetentsi või piisavalt raha, et omale spetsiaalne inimene tööle võtta. Teenus on 50% odavam, kui töötaja palkamine, samas kvaliteet on kõrgem tulenevalt meie laialdasest teoreetilisest ja praktilisest kogemusest.

Teenus sisaldab:

 • olemasoleva olukorra analüüsi, sh kriisijuhtimise süsteemi

 • riskijuhtimise süsteemi ja kultuuri üles ehitamist / täiustamist

 • õigusaktidest tulenevate nõuete täitmist

 • suhtlemine ja koostöö korraldava / kontrolliva asutusega

 • oluliste riskide pidevat jälgimist ja hindamist

 • kriisimeeskonna / komisjoni istungite ettevalmistust ja kokku kutsumist

 • aruande juhtkonnale

 • maandamismeetmete välja töötamine ja rakendamise koordineerimine

 • kolleegide koolitamist

PÜSIVA KRIISIÜLESANDEGA ASUTUSE RISKIANALÜÜS

See teenus on mõeldud neile, kes saavad uue tsiviilkriisi ja riigikaitse seadusega omale püsivad kriisiülesanded.

 

Teenuse raames:

 • kaardistame olemasoleva olukorra, sh kriisijuhtimise süsteemi

 • analüüsime nii  üleriigilises riskianalüüsis esitatud  kui  muid riske asutuse või isiku püsiva kriisiülesande täitmisele ja toimepidevusele

 • analüüsime kriisiülesande elluviimiseks vajalikke võimekusi

 • analüüsime kriisiülesande elluviimiseks vajalikke ressursse

 • kirjeldame võimekuse tõstmise vajadused

 • kooskõlastame riskianalüüsi vastavate asutustega.

TOIMEPIDEVUSE ANALÜÜS

Toimepidevuse riskianalüüs on mõeldud nii elutähtsa teenuse osutajale, riigiasutusele kui kohalikule omavalitsusele, kuna püsivate kriisiülesannete elluviimise üks aluseid on ülesande elluviija enda ja tema partnerite  toimepidevus.

Teenuse raames:

 • kaardistame olemasoleva olukorra

 • hindame protsesside olulisust

 • hindame oluliste protsesside elluviimiseks vajalikke ressursse

 • teeme ettepanekuid, millised riske võiks maandada, milliseid taluda ning milliseid jälgida

 • kirjeldame võimekuse tõstmise vajadused nende riskide osas, mida otsustatakse maandada

 • kooskõlastame riskianalüüsi vastavate asutustega.

OHTLIKU ETTEVÕTTE RISKIANALÜÜS

Kohustuslik dokumentatsioon ohtlikule, B- ja A- suurõnnetuse ohuga ettevõttele. Koostatakse üsna etteantud juhendite põhjal ja väga palju loomeruumi ei ole.

Teenuse raames:

 • koostame riskianalüüsi

 • kooskõlastame vastutavate isikutega

 • kooskõlastame TTJAga

 • vajaduse viime sisse parandusi 

OBJEKTIKAITSE RISKIANALÜÜS

Objektikaitse riskianalüüs sisaldab:

 • hetkeolukorra tuvastamine objekti ümber ning sees

 • olemasolevad rakendatud meetmed

 • olemasolevad rakendatud plaanid

 • olemasoleva olukorra võrdlemine ohtudega

 • ohu realiseerumise tõenäosuse ja tagajärjed

Miks meie

 • Meil on korralik teoreetiline taust ja jätkame selle pidevat uuendamist.

 • Meil on pikaajaline praktiline kogemus paljude eri valdkondade esindajatega.

 • Me teame, et ainult koos saame teha midagi toimivat. Seega koostöö pole ainult sõnakõlks.

 • Me tagame täieliku diskreetsuse. Isegi meie tööd valmivad arvutis, kus pole interneti ligipääsu.

 • Kus võimalik ja mõistlik, rakendame tehnoloogilisi lahendusi.

 • Me oleme oma klientide jaoks alati olemas.

 • Me oleme oma kliendile usaldusväärseim sõber kriisijuhtimise parendamisel ja toimepidevuse suurendamisel.

parim kriisijuhtimise ja toimepidevuse ettevõte

Töö protsess

Samm 1: Asutus ja Planeerimine

Põhjalik tutvumine asutusega.

Parima lahendusvariandi valimine.

Projektikava koostamine.

 

Samm 2: Analüüs ja Uurimine

Olemasoleva olukorra analüüs.

Dokumentatsiooni analüüs.

Grupitööd ja intervjuud.

 

Samm 3: Eelnõu ja Test

Eelnõu koostamine.

Koolitamised ja juhendamised.

Testimine kriisiõppusega.

Samm 4: Puhtand ja Tulevik

Puhtandi koostamine

Materjalide üleandmine

Edasise koostöö planeerimine.

bottom of page