RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE & RISKIANALÜÜSI UUENDAMINE

Meil on oskus ja võimekus näha riske nagu ei keegi teine. Ütle meile, kes sa oled ja mis on su eesmärk. Meie ütleme, millised on su riskid, aitame sul need maandada ja valmistame sind ette kaitsmiseks. Kaitse seda, mis kaitset väärib.

Tööohutuse riskianalüüs? Toimepidevuse riskianalüüs? Tarneahela riskianalüüs? Me tunneme riske. 

Riskianalüüsi uuendamine

Riskianalüüsi uuendamise käigus me tuvastame, kas kõik olulised riskid on kaardistatud ja millised on uued riskid, kuidas neid on hinnatud ja tundma õpitud, kuidas on hinnatud mõjusid asutuse eesmärkide täitmisele ning mida on nendega edasi tehtud. 

Metoodika sõltub valdkonnast, selle regulatsioonidest ning asutuse juhtkonna soovidest, millele meie lisame oma vaate. 

Viimasel aastal on väga suureks tööks olnud tööohutuse riskianalüüsi uuendamine, eelkõige bioohutuse peatükis. Selle raames peame hindama, millised inimesed saavad teha tööd distantsilt, millised saavad teha tööd vaid töökohal ning kes neist peavad olema vaktsineeritud. Rahvatervise ja ettevõtte jätkusuutlikkuse huvides peaksid olema kõik inimesed, kuid austada tuleb inimeste autonoomiat ja iseseisvust. Miks muidu meile iseseisev riik ja Põhiseadus.