top of page

Asutuse toimepidevuse tõstmise nõustamise teenus on kõikidele neile, kes tahavad tõsta oma asutuse toimepidevust, on elutähtsa teenuse osutajad, püsiva kriisiülesande tagajad või elutähtsat teenust korraldavad asutused.

Mis on toimepidevuse nõustamise teenus?

Elutähtis teenus

Toimepidevuse nõustamise teenus on mõeldud kõikidele asutustele, kes soovivad suurendada oma asutuse vastupanuvõimet kriisidele ja viia ellu oma kriitilised eesmärgid, olenemata, kas see on kohustuslik või vabatahtlik.

Teenus on suunatud:

  • elutähtsa teenuse osutajatele

  • elutähtsat teenust korraldavatele asutustele

  • püsiva kriisiülesandega asutustele

  • kõikidele asutustele, mis soovivad suurendada kriisidele vastupanu võimet

Teenuse raames:

nõustame asutuse juhti/riskijuhti toimepidevuse strateegia koostamises

abistame asutuse juhti/riskijuhti kriitiliste teenuste ja protsesside tuvastamises

abistame asutuse juhti/riskijuhti toimepidevuse nõuete / eesmärkide seadmisel

abistame asutuse juhti/riskijuhti maandamismeetmete rakendamise osas

jne

MIS ON NÕUSTAMISE TEENUS?
KASU SULLE?

Mis kasu sellest on sulle?

Meie läheneme kriisijuhtimisele tervikuna. Me näeme kohe ära, kas ja millised osad on puudu või puudulikult hinnatud.

Kõrvaltvaataja vaade

Meie ei ole asutuse palgal. Seega meil ei ole survet kellelegi meeldida. Me ütleme otse, ausalt ja põhjendatult.

Kokkuhoid

Meil on pikast kogemusest suurem teadmiste pagas, sh ka maandamismeetmete rakendamises. Samuti ei pea kõiki riske kohe maandama hakkama - ka olulisi riske võib esialgu vaid pingsalt jälgida. Meie nõu võib sulle kokku hoida nii lühiajalisi vahendeid kui raha pikemas vaates.

Turvatunne

Sa saad kindluse, et see, mida sina või su riskijuht on teinud, on saanud ekspertide poolt heakskiidu. See tagab, et olenemata olukorrast on sinu asutusel suurem võimalus jääda ellu või täita seadusest tulenevaid kohustusi.

KUI PALJU MAKSAB?

Kui palju maksab nõustamise teenus?

Nõustamise teenus maksab 40EUR/h, miinimumtasu on 100EUR. Täpse ajakulu kalkuleerime meie vastavalt kliendi soovidele. Juhul, kui otsene korraldamine on odavam kui nõustamine, anname sellest kliendile alati teada. Võta ühendust (see on tasuta), saame kokku ja räägi, milles me sind aidata saame.

VÕTA ÜHENDUST
MIKS MEIE?

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused toimepidevuse tagamisel erinevates valdkondades: vesi ja kanalisatsioon, kaugküte, teede sõidetavus. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad toimepidevust tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas riskidega tegeleda ning võimekusi juhtida toimepidevuse nõuete täitmiseks. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. Kasutame Riigikantselei poolt välja töötatud metoodikat, et dokumentide hindamisprotsess oleks võimalikult kiire. 

Täielik ja pidev koostöö

Toimepidevuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.

Toetav tugi

Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.

Lihtsalt arusaadavad tööd

Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha

Fikseeritud hind

Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.

Võta ühendust MindUp Systems riskijuhtidega

bottom of page