top of page

Paljud asutused on või saavad olema elutähtsa teenuse osutajad või püsivate kriisiülesannete korraldajad või otsesed elluviijad. Meie koolitused ei räägi vaid õigusaktidest, me anname reaalseid tööriistu, kuidas kriisiolukorras käituda ja oma tööd paremini teha.

Mis on toimepidevuse koolitus?

Meie praktilised toimepidevuse koolitused on ennekõike mõeldud keskastme juhtidele ja "põllul" töötavatele spetsialistidele. Nemad on inimesed, kes reaalselt strateegiliste juhtide (asutuse juhid, omavalitsuse juhid jne) eesmärke ellu viivad ning neile on kõige rohkem vaja anda tööriistu, KUIDAS tegevusi reaalselt ellu viia. 

Meie fookuses on järgmised teemad, mida täpsustame ja sisustame vastavalt koolituse sihtrühmale:

 1. Sissejuhatus toimepidevusse (30 minutit)

  • Mis on toimepidevus ja miks see on oluline?

  • Seos kriiside ja toimepidevuse vahel.

  • Õiguslikud alused ja regulatsioonid.

 2. Riskianalüüs ja ohuhinnangud 

  • Riskide tuvastamine ja hindamine.

  • Elutähtsate teenuste ja süsteemide kriitilised komponendid.

  • Ohuhinnangute koostamine.

 3. Kriisiplaanide ja tegevusplaanide koostamine 

  • Kriisiplaanide struktuur ja sisu.

  • Kriisikommunikatsiooni plaanid.

  • Tegevusplaani koostamine.

  • Harjutused ja simulatsioonid.

 4. Toimepidevuse harjutused 

  • Rollimängud ja stsenaariumid.

  • Kuidas reageerida erinevatele hädaolukordadele.

  • Kogemuste jagamine ja õppetunnid.

 5. Kokkuvõte ja küsimused 

  • Kordamine ja oluliste punktide rõhutamine.

  • Osalejate küsimuste ja murede arutamine

 

Meie koolitused kestavad 4-6 tundi, olenevalt soovist ning vähemalt 50% sellest on praktiline rollimäng ja stsenaariumite lahendamine. Koolituskava saadame ainult e-postiga.

Kellele on mõeldud toimepidevuse koolitus?

Ennekõike on meie koolitus mõeldud keskastmejuhtidele ja spetsialistidele, kuid kuna me vaatame kriisijuhtimist ja toimepidevuse tagamist alati tervikuna, siis asutuste juhid peavad samuti teadma kriisijuhtimise uusi suundumusi, õigusakte ning alluvate murekohti ja ootusi juhtidele.

Hetkel oleme eraldi koolitusprogrammid töötanud välja:

1) omavalitsuse sotsiaaltöötajatele

2) omavalitsuse majandus- ja haldustöötajatele

3) perekondadele ja kogukondadele

4) elutähtsa teenuse osutajatele (vesi ja kanalisatsioon, kaugküte, kohalikud teed)

Kui sul on soov, kuid sihtrühm ei ole see, mis eelpool nimetatud, siis anna meile kindlasti teada. Uue, praktilise koolituse välja töötamine võta aega ca 2 kuud. 2 kuu jooksul me külastame erinevaid teenuse osutajaid samas valdkonnas, kogume teoreetilisi ja praktilisi kogemusi, et need sihtrühmale edasi anda. Samuti surfame interneti põhjatus maailmas ja otsime sealt häid praktilisi soovitusi, mis võiks ka meil töötada.

MIS ON TOIMEPIDEVUSE KOOLITUS
KELLELE SEE MÕELDUD ON?
KASU SULLE?

Mis kasu sellest on sulle?

Sul on töötajad, kes teavad, mida sina juhina ootad, ning sina tead, mida alluvad sinult ootavad

Praktilised soovitused

Meie soovitused on praktilised ja kogunenud nii töö käigus kui kogunud spetsiaalselt valdkonnas töötavatelt inimestelt.

Kriisivõimekus paraneb

Sa saad omale töötajad, kes mitte ainult ei oska asutuse ülesandeid ellu viia, nad oskavad ka kodus asjad korda seada.

Pidev abi

Me tagame kõikidele osapooltele pideva abi ja juhendamise.

KUI PALJU MAKSAB?

Kui palju  teenus maksab?

Neljatunnine koolitus maksab 500EUR +  km, kuuetunnine 600EUR+km.

VÕTA ÜHENDUST
MIKS MEIE?

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused toimepidevuse tagamisel erinevates valdkondades: vesi ja kanalisatsioon, kaugküte, teede sõidetavus. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad toimepidevust tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas riskidega tegeleda ning võimekusi juhtida toimepidevuse nõuete täitmiseks. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. Kasutame Riigikantselei poolt välja töötatud metoodikat, et dokumentide hindamisprotsess oleks võimalikult kiire. 

Täielik ja pidev koostöö

Toimepidevuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.

Toetav tugi

Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.

Lihtsalt arusaadavad tööd

Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha

Fikseeritud hind

Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.

Võta ühendust MindUp Systems riskijuhtidega

bottom of page