top of page

Selle teenuse raames me hindame, kuidas ja mis ulatuses on sinu asutuse või ettevõtte tegevus sõltuvuses teistest teenustest.

Teenuse eesmärk on välja selgitada asutuse sõltuvus järgmistest teenustest, hinnates iga teenuse katkemise riski, selle tõenäosust ja kaasnevat mõju:

a) elektriga varustamine,

b) maagaasiga varustamine,

c) vedelkütusega varustamine,

d) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenuste toimimine,

e) isikutuvastus ID-kaardiga ja digiallkirjastamine,

f) makseteenus ja sularaharinglus,

g) teede sõidetavus,

h) kaugküttega varustamine,

i) veega varustamine ja kanalisatsioon,

j) prügivedu,

k) ühissõidukiliiklus,

l) toitlustus,

m) majutus,

n) hoonete ja territooriumi haldamine,

o) esmaabi,

p) seadmete ja vahendite hooldamine,

r) turvateenus,

s) laoteenus,

t) veoteenus,

u) kullerteenus,

v) tõlketeenus,

õ) koostööpartnerid

ä) muud, tegevusespetsiifilised teenused.

 

Teise sammuna aitame sul:

- määrata oma tegevuseks vajalike varude vajaduse ning teenuste järjepideva toimimise kriteeriumid, sh ka partnerite ja varustajate kohta; - kavandada meetmed, millega kindlustada oma tegevuse teenuste katkemise korral (riskide maandamise ja sõltuvuse vähendamise meetmed, sh alternatiivsed, tehnilised ja töökorralduslikud lahendused asutuse esmatähtsate kriisiaegsete ülesannete täitmiseks), ja võtta need vajaduse korral kasutusele.

bottom of page