top of page

Selle teenuse eesmärk on aidata kõigil neil, kelle jaoks on oluline tagada oma asutuse kriisijuhtimise võimekus ja toimepidevus, eesmärgid saavutada.

Teenus koosneb kolmes osast:

1) analüüsiosa

2) toimepidevuse plaani osa

3) staabi kiire evakueerimise osa

Tellijal ei pea tellima kõiki kolme osa, vaid võib öelda, mida ta soovib.

 

Analüüsi raames me hindame:

- kas olemasoleva staabiruumi või staabihoone võimekust või alles loodava staabiruumi ülesehitust ja toimepidevust,

- objektikaitse meetmeid ja võimalusi

- vajalikke teenuseid ning nende sõltuvust teistest teenustest. 

Objektikaitse osas me hindame sisemisi ja väliseid ohte, olemasolevaid juba rakendatud meetmeid ja teeme ettepanekuid, kuidas julgeolekut suurendada.

Teises osas me hindame teenuste omavahelist sõltuvust ja teeme ettepanekud, kuidas tagada alternatiivsed lahendused.

 

Teised teenused, mille sõltuvust me hindame on:

a) elektriga varustamine,

b) maagaasiga varustamine,

c) vedelkütusega varustamine,

d) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenuste toimimine,

e) isikutuvastus ID-kaardiga ja digiallkirjastamine,

f) makseteenus ja sularaharinglus,

g) teede sõidetavus,

h) kaugküttega varustamine,

i) veega varustamine ja kanalisatsioon,

j) prügivedu,

k) ühissõidukiliiklus,

l) toitlustus,

m) majutus,

n) hoonete ja territooriumi haldamine,

o) esmaabi,

p) seadmete ja vahendite hooldamine,

r) turvateenus,

s) laoteenus,

t) veoteenus,

u) kullerteenus,

v) tõlketeenus,

õ) koostööpartnerid

ä) muud, tegevusespetsiifilised teenused.

 

Peale analüüsi koostame detailse tegevuskava toimepidevuse tagamiseks ning staabi kiire evakueerimise plaani koos alternatiivses kohas ülesehitamise plaaniga.

bottom of page