top of page

Teenuste paiknemine terviklikus kriisijuhtimise süsteemis

Mis on riskikommunikatsioon?

Riskikommunikatsioon on avalikkuse teavitamine hädaolukorda põhjustada võivatest ohtudest ja hädaolukorra tagajärgedest ning käitumisjuhiste andmine elanikkonnale, et suurendada teadlikkust ja valmisolekut hädaolukorraks.

Hädaolukorra riskikommunikatsioon on üks selline kommunikatsiooniliik, mille eesmärk on teavitada inimesi hädaolukorda põhjustavatest ohtudest ja nende tagajärgedest ning jagada käitumisjuhiseid hädaolukorras hakkama saamiseks ja valmisoleku suurendamiseks.

Millistele asutustele kohustuslik?

Hädaolukorra riskikommunikatsiooni korraldamine on kohustuslik järgmiste asutuste jaoks: Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Keskkonnaamet, Terviseamet, Riigi Infosüsteemi Amet, Veterinaar- ja Toiduamet ning Kaitsepolitseiamet. Lisaks elutähtsat teenust korraldavad asutused, nt KOVid.

Ka kõik kriisireguleerimisega seotud asutused kohustatud tegelema elanike teadlikkuse suurendamisega ning arvestama kommunikatsioonitegevuste planeerimisel võimalike hädaolukordadega.​

Uue tsiviilkriisi ja riigikaitse seadusega pannakse see kohustus ka kõikidele püsivate kriisiülesannete tagajatele.

MIS ON RISKIKOMMUNIKATSIOON?
KELLELE KOHUSTUSLIK?

Mis on riskikommunikatsiooni teenus?

MIS ON RISKIKOM. TEENUS?

Riskikommunikatsiooni teenus on mõeldud kõikidele asutustele, mis peavad või tahavad riskikommunikatsiooni korraldama, kuid kellel kas puudub vastav oskus või soovib raha säästa.

Meie eksperdid koostavad asutusele selge riskikommunikatsiooni plaani koos sidusrühmade ning neile mõeldud sõnumite ja sõnumite edastamise kanalitega. Tagatud on KPId, et kontrollida efektiivsus.

Mis kasu sellest on sulle?

KASU SULLE

Meil on kogemused ja oskused, mis teeb töö kiiremaks, seega ka odavamaks.

Ekspertiis ja nõu

Meil on kogemused ja oskused, sh pikaajaline koostöökogemus paljude asutustega. Me teame, mida teeme.

Väike halduskoormus

Meie teeme asutuse eest enamuse ära - suhtleme kaasatud asutustega, korraldame teavituse ja kõik selle, mida muidu peaks tegema mõni asutuse töötaja, kes teeks seda poole kohaga. 

Pidev abi

Me tagame kõikidele osapooltele pideva abi ja vajadusel koolitused.

Kui palju maksab riskikommunikatsiooni korraldamine?

KUI PALJU MAKSAB?

Hind sõltub suuresti teavitamise korraldamise meetodist ja tihedusest. Seega palun saada meile kiri, saame kokku ja me ütleme sulle hinna.

KONTAKT

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused kriisijuhtimise ja toimepidevuse tagamisel erinevates valdkondades: omavalitsused, eraettevõtted, riigi äriühingud, riigiasutused jne.  Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad toimepidevust ja riskijuhtimist tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas riskidega tegeleda ning võimekusi juhtida toimepidevuse nõuete täitmiseks. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. Kasutame Riigikantselei poolt välja töötatud metoodikat, et dokumentide hindamisprotsess oleks võimalikult kiire. 

Täielik ja pidev koostöö

Toimepidevuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.

Toetav tugi

Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.

Lihtsalt arusaadavad tööd

Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha

Fikseeritud hind

Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.

Võta ühendust MindUp Systems riskijuhtidega

MIKS MINDUP SYSTEMS?
bottom of page