top of page

Riskikommunikatsiooni teenus on mõeldud kõikidele asutustele, mis peavad või tahavad riskikommunikatsiooni korraldama, kuid kellel kas puudub vastav oskus või soovib raha säästa. Meie eksperdid koostavad asutusele selge riskikommunikatsiooni plaani koos sidusrühmade ning neile mõeldud sõnumite ja sõnumite edastamise kanalitega. Tagatud on KPId, et kontrollida efektiivsust.

Riskikommunikatsioon on avalikkuse teavitamine hädaolukorda põhjustada võivatest ohtudest ja hädaolukorra tagajärgedest ning käitumisjuhiste andmine elanikkonnale, et suurendada teadlikkust ja valmisolekut hädaolukorraks.

Hädaolukorra riskikommunikatsioon on üks selline kommunikatsiooniliik, mille eesmärk on teavitada inimesi hädaolukorda põhjustavatest ohtudest ja nende tagajärgedest ning jagada käitumisjuhiseid hädaolukorras hakkama saamiseks ja valmisoleku suurendamiseks.

MILLISTELE ASUTUSTELE KOHUSTUSLIK?

Hädaolukorra riskikommunikatsiooni korraldamine on kohustuslik järgmiste asutuste jaoks: Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Keskkonnaamet, Terviseamet, Riigi Infosüsteemi Amet, Veterinaar- ja Toiduamet ning Kaitsepolitseiamet. Lisaks elutähtsat teenust korraldavad asutused, nt KOVid.

Ka kõik kriisireguleerimisega seotud asutused kohustatud tegelema elanike teadlikkuse suurendamisega ning arvestama kommunikatsioonitegevuste planeerimisel võimalike hädaolukordadega.​

Uue tsiviilkriisi ja riigikaitse seadusega pannakse see kohustus ka kõikidele püsivate kriisiülesannete tagajatele.

KASUD KLIENDILE

Meil on kogemused ja oskused, mis teeb töö kiiremaks, seega ka odavamaks.

Ekspertiis ja nõu

Meil on kogemused ja oskused, sh pikaajaline koostöökogemus paljude asutustega. Me teame, mida teeme.

Väike halduskoormus

Meie teeme asutuse eest enamuse ära - suhtleme kaasatud asutustega, korraldame teavituse ja kõik selle, mida muidu peaks tegema mõni asutuse töötaja, kes teeks seda poole kohaga. 

Pidev abi

Me tagame kõikidele osapooltele pideva abi ja vajadusel koolitused.

KUI PALJU MAKSAB RISKIKOMMUNIKATSIOONI PLAANI KOOSTAMINE JA ELLUVIIMINE

Hind sõltub suuresti teavitamise korraldamise meetodist ja tihedusest. Seega palun saada meile kiri, saame kokku ja me ütleme sulle hinna.

KUIDAS TÖÖ KÄIB?

  1. Lepime kokku hinna, valmimise kuupäeva ja sõlmime lepingu

  2. Meie koostame projektiplaani ning kaardistame vajalikud inimesed, kellel on anda väärtuslikku teavet

  3. Kaitseme plaani juhtkonnas

  4. Lepime vajalike inimestega kokku intervjuude ajad ning viime intervjuu läbi

  5. Koostame dokumendi mustandi

  6. Saadame mustandi asjaosalistele kommenteerimiseks

  7. Parandame mustandi ja koostame puhtandi

  8. Kaitseme puhtandi, vajadusel viime sisse parendused

  9. Anname aktiga töö üle.

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused kriisijuhtimise korraldamisel erinevates valdkondades: omavalitsused, riigiasutused, ettevõtted, riigi äriühingud. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad riskidele reageerimise võimet tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas ehitada omale üles üks korralik kriisijuhtimise süsteem. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. 

Täielik ja pidev koostöö
Kriisijuhtimise võimekuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.​
Toetav tugi
Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.
Lihtsalt arusaadavad tööd
Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha
Fikseeritud hind
Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.
bottom of page