On Fire

RISKIJUHTIMISE JA KRIISIJUHTIMISE TEENUSED

RIIGIASUTUSELE

Toimepideva kriisijuhtimise tagamine

Evakuatsioonikoha töö tagamine

Elutähtsa teenuse korraldamine

Riskikommunikatsiooni korraldamine

Riigikaitseülesannete korraldamine

INIMESELE

Varjumiskoha loomine

Alternatiivsed lahendused

ETTEVÕTTELE

Riskijuhtimise süsteem loomine

Kriisijuhtimise süsteemi loomine

Toimepidevuse tagamine

Objektikaitse plaani koostamine

Riigikaitseülesande täitmine

Kriisiplaani koostamine

ELUTÄHTSA TEENUSE OSUTAJALE

Toimepidevuse riskianalüüsi koostamine 

Toimepidevuse plaani koostamine 

Alternatiivsed lahendused

Tarneahela riskianalüüsi koostamine

riskide strateegiline hindamine

OHTLIKULE ETTEVÕTTELE

KULTUURIASUTUSELE

Toimepidevuse tagamine

Hädaolukorra lahendamise plaani koostamine

Mälestiste evakueerimise plaani koostamine

KORTERIÜHISTULE

Varjumiskoha loomine

Alternatiivsed lahendused