TERVIKLIK RISKIJUHTIMISE TEENUS KOHALIKELE OMAVALITSUSTELE

Pakume kohalikele omavalitsustele teaduspõhist ja Eesti õigusruumiga kooskõlas olevat riskijuhtimise teenust. Meil on oskused ja teadmised, kuidas kriisireguleerimist efektiivsemalt ja mõistlikumalt korraldada, milliseid ettepanekuid teha riikliku riskijuhtimispoliiitika muutmiseks ja vajadusel teha teadmispõhiseid ning argumenteeritud vastuseid riiklikele poliitikatele.

MIDA OMAVALITSUS VÕIDAB?

24/7 kättesaadav professionaalne riskijuhtimise ja kriisijuhtimis teenus - oleme sinu jaoks ööpäev läbi olemas ja aitame vajadusel ka kriisi juhtimise korraldamisel.

Hoiad kokku reaalset raha - meie teenus on vähemalt 60% odavam, kui sama kvaliteediga teenus enda asutuses ise üles ehitada ja ülal hoida.

Alati eksperdid - me hoiame ennast alati kursis uuemate riskijuhtimise ja kriisijuhtimise teadmistega ning arendame ennast pidevalt.

Info alati online kättesaadav - me tagame kogu riskijuhtimise ja kriisijuhtimisega seotud info olulistele inimestele 24/7 kättesaadavana.

 
TERVIKLIK RISKIJUHTIMISE SÜSTEEM OMAVALITSUSELE

RISKIJUHTIMISE TEENUSTASE 1 

- kriisikomisjoni töö korraldamine ja juhatamine tavaolukorras;

- hädaolukorra lahendamise plaani koostamine ja uuendamine;

- standardprotseduuride koostamine ja uuendamine;

- riskikommunikatsiooni korraldamine;

- elutähtsa teenuse toimepidevuse korraldamine ja suhtlemine elutähtsa teenuse osutajatega;

- kriisireguleerimisõppuse korraldamine ja hindamise korraldamine;

- suhtlemine päästeametiga ning omavalitsuse huvide kaitsmine.

 
TERVIKLIK RISKIJUHTIMISE SÜSTEEM OMAVALITSUSELE

RISKIJUHTIMISE TEENUSTASE 2

- kriisikomisjoni töö korraldamine ja juhatamine tavaolukorras;

- riskianalüüsi koostamine ja uuendamine ning oluliste riskide jälgimine;

- hädaolukorra lahendamise plaani koostamine ja uuendamine;

- standardprotseduuride koostamine ja uuendamine;

- riskikommunikatsiooni korraldamine;

- elutähtsa teenuse toimepidevuse korraldamine ja suhtlemine riigikaitseliste töökohtade asjus kaitseministeeriumiga;

- kriisireguleerimisõppuse korraldamine ja hindamise korraldamine;

- evakuatsioonikoha töö korraldamine ja suhtlemine PPA ning kaitseliiduga;

- kriisijuhtimise süsteemi loomine ning 

- suhtlemine päästeameti, riigikantselei ning siseministeeriumiga ning omavalitsuse huvide kaitsmine.

TERVIKLIK RISKIJUHTIMISE SÜSTEEM OMAVALITSUSELE

RISKIJUHTIMISE TEENUSTASE 3 - TÄISTEENUS

Riskijuhtimise korraldamine:

- olemasoleva süsteemi analüüs ja parendamine, vajadusel täiesti uue süsteemi rakendamine;

- valdkonna riskide tuvastamine ja hindamine;

- asutuse toimepidevuse riskide tuvastamine ja hindamine;

- oluliste riskide haldamine ja jälgimine;

- riskide omanike nõustamine ja koolitamine;

- elutähtsa teenuse (olemasolul) korraldamine ja ETO-dega koostöö korraldamine;

-  organisastioonikultuuri täiendamine riskijuhtimise põhimõtetega;

- osalemine strateegilistel nõupidamistel ja ettekannete tegemine;

- 24/7 teenuse ja oluliste näitajate kättesaadavus;

- koostöös valdkonnaga riskikommunikatsiooni korraldamine;

- asutuse seisukoha kujundamine ja vajadusel esindamine riikliku kriisireguleerimispoliitika kujundamisel.

Kriisijuhtimise teenus:

- kriisimeeskonna loomine koos vajalike alusdokumentide koostamise ja kokkulepetega;

- infojuhtimise süsteemi loomine ja rakendamine;

- situatsiooni hindamise süsteemi loomine ja rakendamine;

- vajalike kriisiplaanide ja standardtegevusjuhiste koostamine;

- kriisiõppuse korraldamine ja vajalike parendusmeetmete rakendamise jälgimine;

- õpitulemuste ja heade praktikate jagamine;

- meeskonna koolitamine ja nõustamine.