Riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaani juhendid ja näidised

Siin on väike kogu riskianalüüside ja hädaolukorra lahendamise plaanide juhendidest ja näidistest. Loodame, et see on teile abiks.

Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani juhend

Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi näidis

Elutähtsa teenuse toimepidevuse plaani näidis

Hädaolukorra lahendamise plaani koostamise juhend

Hädaolukorra lahendamise plaani näidis

Efektiivse kriisijuhtimise süsteemi osad

Hoolekandeasutuse tsoneerimine

Lühijuhis kriisijuhile

Kriisireguleerimisõppuse kavand

Aga kui sa siiski arvad, et hüva nõu, lisa kogemused ja oskused on vajalikud, siis saada meile kiri.