Kohaliku omavalitsuse hädaolukorra lahendamise plaan

Kohaliku omavalitsuse hädaolukorra lahendamise plaan sisaldab

1. Hädaolukorra kirjeldus, sealhulgas kokkuvõte hädaolukorra võimalikust mõjust

2. Plaani rakendamise tingimused, sealhulgas, millise soovitud tulemuse korral lõpetatakse plaani kasutamine

2.1. HOLP rakendamise tingimused

2.2.      HOLPi kasutamise lõpetamise tingimused

2.3.      Hädaolukorra  lahendamise lõpetamise protseduur

3.     Hädaolukorra lahendamisel osalevate asutuste ja isikute loetelu ning nende ülesanded

3.1.      Vallavalitsuse ülesanded

3.1.1.    Valla juhtkond

3.1.2.   Majandusosakond

3.1.3.   Sotsiaalosakond

3.1.4.   Avalikud suhted

3.1.5.   Haridus-ja kultuuriosakond

3.1.6.   Kantselei

3.1.7.   Finantsosakond

3.2.      ETO-d

3.3.      Oluline partner 1

3.4.      Oluline partner 2

3.5.      Oluline partner 3

4.     Hädaolukorra lahendamise eesmärgid

4.1.      Hädaolukorra lahendamise esmased eesmärgid

4.2.      Eesmärkide elluviimiseks korraldatavad tegevused

5.     Hädaolukorra lahendamisse kaasatavate asutuste vahel kokkulepitud sündmuse tõenäoline lahenduskäik

5.1.      Algstsenaarium

5.2.      Eeltegevused ohu faasis

5.2.1.   x-2 päeva

5.2.2.   x-1 päev

5.2.3.   x- hädaolukord

6.     Asutuste- ja isikutevahelise teabevahetuse korraldus

7.     Avalikkuse teavitamise korraldus

8.     Asutuste ja isikute koostöö korraldus uurimistoimingute tegemisel

9.     Elutähtsa teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorra korral teave elutähtsa teenuse tagamise korralduse kohta

10.   Hädaolukorra lahendamise juhtimisstruktuur ja -korraldus

10.1.    Hädaolukorra juhi määramine

10.2.    Hädaolukorra juhi ülesanded

10.3.    Valla staap

11.   Hädaolukorra lahendamiseks vajalike võimete loetelu ja nende kasutusele võtmise tingimused

12.   Eriolukorra kehtestamisega kaasnevate tegevuste loetelu.

13.   Muud tegevused

13.1.    Infojuhtimise süsteem

13.2. Ulatuslik evakuatsioon

13.2.1. Ulatusliku evakuatsiooni taotlemine

13.2.2. Ulatusliku evakuatsiooni läbiviimises osalemine

13.2.3. Ulatusliku evakuatsiooni lõpetamine

VÕTA ÜHENDUST

Minu pilt 1.jpg

Sven Jablonski

sven@mindupsystems.com

56 922 215

Hind sõltub töö mahust järgmiselt:

- ainult HOLPi põhiosa koostamine - hinnavahemik on 750 - 1000 EUR üks hädaolukord

- HOLPi põhiosa koos ressurssidega - hinnavahemik on 1700 - 2500 EUR üks hädaolukord

- HOLPi põhiosa koos kriisiaegse töökorraldusega, sh objektikaitse - hinnavahemik on 2000-4000 EUR

- HOLPi põhiosa koos ressurssidega ning kriisiaegse töökorraduse ja objektikaitsega - hinnavahemik on 2700 - 6500 EUR.

- HOLPi põhiosa koos evakuatsiooni korraldamisega - hinnavahemik on 1700-2500 EUR