top of page

Kohaliku omavalitsuse hädaolukorra lahendamise plaan

Hädaolukorra lahendamise plaan sellisel kujul kaob ära, kui uus tsiviilkriisi ja riigikaitse seadus vastu võetakse. Asemele tuleb püsiva kriisiülesandega asutuse kriisiplaan. Samas on meie hädaolukorra lahendamise plaani sisu ka rakendatav kriisiplaanile, vaja teha vaid mõningad muudatused.

Teenuse raames koostame plaani põhja, kooskõlastame juhtkonnas ning omavalituse valdkonna juhtidega ning hiljem kõikide osapooltega. Peale allkirjastamist viime läbi vajalikud koolitused ja koostööseminarid.

Koostamise protsess:

Samm 1: Planeerimine ja kriisi tüübi määratlemine

 • Kriisi tüübi määratlemine: Identifitseeritakse võimalikud kriisiolukorrad, millega ettevõte/asutus võib kokku puutuda.

 • Kriisiplaani eesmärkide määramine: Määratakse kriisiplaani peamised eesmärgid ja sihid.'

 

Samm 2: Meeskonna moodustamine ja vastutuste määramine

 • Kriisimeeskonna moodustamine: Moodustatakse kriisijuhtimismeeskond ja määratakse vastutusvaldkonnad.

 • Kommunikatsioonistrateegia: Määratakse, kuidas teavitatakse meeskonda ja sidusrühmi kriisijuhtimisest.

 

Samm 3: Kriisialase teabe kogumine ja analüüsimine

 • Ohtude hindamine: Tehakse põhjalik riskianalüüs ja hinnatakse kriisiolukordade mõju.

 • Turu- ja üldsuse reaktsioonide analüüs: Uuritakse, kuidas turud ja avalikkus  kriisile reageerivad.

 

Samm 4: Kriisiplaani arendus ja rakendamine

 • Kriisiplaani struktuuri loomine: Koostatakse üksikasjalik kriisiplaan, mis sisaldab tegevuskava ja vastutusvaldkondi erinevate kriisiolukordade jaoks.

 • Kriisiplaani testimine ja simulatsioonid: Kriisiplaan testitakse erinevates stsenaariumides ja hinnatakse, kuidas see toimib.

 

Samm 5: Kriisiplaani rakendamine kriisi ajal

 • Kriisile reageerimine: Kui kriisiolukord tekib, rakendatakse kriisiplaani vastavalt ettevalmistatud juhistele.

 • Kommunikatsioon kriisi ajal: Meeskond järgib kriisikommunikatsiooni strateegiat ja hoiab sidusrühmi teavitatuna.

 

Samm 6: Hindamine ja optimeerimine

 • Kriisiplaani jõudluse hindamine: Kriisiplaani jõudlust hinnatakse ja võrreldakse tegelike tulemustega.

 • Paranduste sisseviimine: Järelduste põhjal tehakse vajalikke muudatusi ja täiustusi kriisiplaanis.

 • Järgmiste kriisideks valmistumine: Uute kriisiplaanide loomine ja täiustamine tulevaste kriisideks.

Miks meie

 • Meil on korralik teoreetiline taust ja jätkame selle pidevat uuendamist.

 • Meil on pikaajaline praktiline kogemus paljude eri valdkondade esindajatega.

 • Me teame, et ainult koos saame teha midagi toimivat. Seega koostöö pole ainult sõnakõlks.

 • Me tagame täieliku diskreetsuse. Isegi meie tööd valmivad arvutis, kus pole interneti ligipääsu.

 • Kus võimalik ja mõistlik, rakendame tehnoloogilisi lahendusi.

 • Me oleme oma klientide jaoks alati olemas.

 • Me oleme oma kliendile usaldusväärseim sõber kriisijuhtimise parendamisel ja toimepidevuse suurendamisel.

parim kriisijuhtimise ja toimepidevuse ettevõte
bottom of page