top of page

 OBJEKTIKAITSE TAGAMINE

Objektikaitse on hetkel meie õigusruumis seotud riigikaitseliste ülesannete elluviimiseks vajalike objektidega, kuid meie  soovitame selle põhimõtteid rakendada ka teistel olulistel asutustel, sh omavalitsustel ja elutähtsa teenuse ning muude oluliste teenuste osutajatel.

Objektikaitse analüüsi ja plaani võiks koostada kõik asutused kasvõi ainult staabi ohutuse ja järjepidevuse tagamiseks. 

Objektikaitse koosneb kahes olulisest osast - analüüs ja plaan.

Analüüsi osas tuvastatakse hetkeolukord objekti ümber ning sees, rakendatud meetmed ning plaanid.

Neid võrreldakse võimalike ohtudega ning antakse ohu realiseerumise tõenäosuse ning tagajärgede hinnang. 

Peale analüüsi valmimist koostatakse turvaplaan, milles kirjeldatakse

- ehituslikud, tehnilised ja töökorralduslikud meetmed ohu ennetamiseks, tõkestamiseks ja selle realiseerumise tagajärgede leevendamiseks lähtuvalt riskianalüüsis määratud riskiklassist

- ülevaade füüsilise kaitse miinimummeetmete rakendamisest, sealhulgas seos riskianalüüsiga ning meetme rakendamise hetkeseis

- füüsilise kaitse miinimummeetmete rakendamise erandi ja muu kaitsemeetme kohaldamise põhjendus

- ülevaade lisaturvameetmete rakendamisest, sealhulgas lisaturvameetmete rakendamise korraldus objektil

- lisaturvameetmete rakendamise erandi ja muu kaitsemeetme kohaldamise põhjendus

-  kiirreageerimise kaart

- turvaplaani ankeet.

Kuna riigiasutuste puhul on tegemist   PIIRATUD TASEME teabega, peab korraldav isik andma loa piiratud tasemega teabe töötlemiseks. Selletõttu koostame töö ainult töö tellija juures admin. alas või töö tellija poolt määratud kohas. Töö tegemisel kasutatakse peamiselt tellija IKT lahendusi.

Kui tegemist on AK taseme teabega, siis toimub töö tegemine ilma internetivõimaluseta arvutis töö tegija poolt määratud ohuts kohas ja töö ei edastata e-posti teel. Kogu töö esitluse poole toimub töö tellija määratud kohas. 

Miks meie

  • Meil on korralik teoreetiline taust ja jätkame selle pidevat uuendamist.

  • Meil on pikaajaline praktiline kogemus paljude eri valdkondade esindajatega.

  • Me teame, et ainult koos saame teha midagi toimivat. Seega koostöö pole ainult sõnakõlks.

  • Me tagame täieliku diskreetsuse. Isegi meie tööd valmivad arvutis, kus pole interneti ligipääsu.

  • Kus võimalik ja mõistlik, rakendame tehnoloogilisi lahendusi.

  • Me oleme oma klientide jaoks alati olemas.

  • Me oleme oma kliendile usaldusväärseim sõber kriisijuhtimise parendamisel ja toimepidevuse suurendamisel.

parim kriisijuhtimise ja toimepidevuse ettevõte
bottom of page