top of page

Teenuste paiknemine terviklikus kriisijuhtimise süsteemis

Mis on objektikaitse?

Objektikaitse on sellise maa-ala, ehitise või seadme kaitse, mille ründamine, hõivamine, kahjustamine või hävitamine takistab oluliselt või toob kaasa võimetuse täita püsivat kriisiülesannet. Objektikaitse hõlmab objekti füüsiliseks kaitseks vajalike meetmete rakendamist ning objekti valvet. 

 

Maa-ala, ehitise või seadme võib määrata alaliselt või ajutiselt kaitstavaks olulise tähtsusega objektiks, mille kaitse korraldamisel tuleb rakendada täiendavaid nõudeid.

Kogu teabe töötlemine, mis puudutab objektikaitse korraldamist, toimub vähemalt tasemel AK ja teadmisvajaduse põhiselt - ainult väike arv inimesi teab, mida ja kuidas objektikaitset korraldatakse. Riigiasutustel on see vähemalt tasemel P ehk piiratud tasemel riigisaladus.

Millistele asutustele kohustuslik?

Püsiva kriisiülesandega asutusel on oma tegevuse toimepidevuse tagamiseks kohustus määrata toimepidevuse tagamiseks vajalikud objektid, nende kaitse ja objektidel varjumisekorralduse, kuid kui asutus ei pea oluliseks, siis ei pea ka määrama.

Kui asutus on määranud sellised objektid, mida kaitsma peab ja Vabariigi Valitsus või valdkonna eest vastutav minister on need kinnitanud vastavalt kategooriale, siis nendele kategooriatele nõuetele  objekt vastama ka peab.

Mida sisaldab objektikaitse?

Objektikaitse jaguneb kaheks - analüüs ja plaan. Analüüsi eesmärk on tuvastada olemasolev olukord ning nõrkused, plaani eesmärk on kirjeldada selged protseduurireeglid, kuidas toimib objekti kaitse ning kaitse tõstmine erineva tasemega kriisiolukordade ajal - kokku on 4 taset.

 

Mõlemal juhul on vaatluse all järgmised meetmed:

- ehituslik olukord ja meetmed

- tehniline olukord ja meetmed

- töökorralduslik olukord ja meetmed

Rohkem seda teemat avalikult avada ei saa. Arvestage, et 1 ja 2 tasemele on objektikaitse AK tasemel, 3 ja 4 ning riskide analüüs tasemel P.

MIS ON OBJEKTIKAITSE?
KELLELE KOHUSTUSLIK?
MIDA SISALDAB?

Mis on objektikaitse teenus?

MIS ON OBJEKTIKAITSE TEENUS?

Objektikaitse teenus on kõigile neile püsiva kriisiülesande asutustele, kes vajavad abi ja nõu objektide kaitse tagamisel. 

 

Meie pädevuses on:

1) koostada objektikaitse analüüs

2) koostada objektikaitse plaan tasemel 1 ja 2 (3 ja 4 ainult piiratud tasemel riigisaladust käitleva asutuse loal asutuse admin.alas)

3) testida objektikaitset ehk viia läbi testõppusi.

Mis kasu sellest on sulle?

KASU SULLE

Meil on kogemused ja oskused, mis teeb töö kiiremaks, seega ka odavamaks.

Ekspertiis ja nõu

Meil on kogemused ja oskused, sh pikaajaline koostöökogemus paljude asutustega. Me teame, mida teeme.

Väike halduskoormus

Meie teeme asutuse eest enamuse ära - suhtleme kaasatud asutustega, korraldame teavituse ja kõik selle, mida muidu peaks tegema mõni asutuse töötaja, kes teeks seda poole kohaga. 

Pidev abi

Me tagame kõikidele osapooltele pideva abi ja vajadusel koolitused.

Kui palju teenus maksab objektikaitse teenus?

KUI PALJU MAKSAB?

Hind sõltub suuresti objekti iseloomust ja töömahust. Seega palun saada meile kiri, saame kokku ja me ütleme sulle hinna.

KONTAKT

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused kriisijuhtimise ja toimepidevuse tagamisel erinevates valdkondades: omavalitsused, eraettevõtted, riigi äriühingud, riigiasutused jne.  Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad toimepidevust ja riskijuhtimist tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas riskidega tegeleda ning võimekusi juhtida toimepidevuse nõuete täitmiseks. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. Kasutame Riigikantselei poolt välja töötatud metoodikat, et dokumentide hindamisprotsess oleks võimalikult kiire. 

Täielik ja pidev koostöö

Toimepidevuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.

Toetav tugi

Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.

Lihtsalt arusaadavad tööd

Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha

Fikseeritud hind

Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.

Võta ühendust MindUp Systems riskijuhtidega

MIKS MINDUP SYSTEMS?
bottom of page