top of page

KRIISIPLAANIDE KOOSTAMINE

Koostatud 61

plaani

Koostame järgmisi kriisiplaane

Hädaolukorra lahendamise plaan omavalitsusele

See teenus on mõeldud kohalikele omavalitsustele ning selle eesmärk on koostöös oluliste partneritega leppida kokku tegevused erinevate kriisiolukordade korral.

Elutähtsa teenuse toimepidevuse plaan

Elutähtsa teenuse toimepidevuse plaan, mis koostakse riskianalüüsis tuvastatud kriitiliste olukordadele reageerimiseks.

Hädaolukorra lahendamise plaan haridusasutusele

Haridusasutuse hädaolukorra lahendamise plaan vastavalt põhikooli ja gümnaasiumi seadusele.

Kriisiplaan püsiva kriisiülesandega asutusele

Kriisiplaan püsiva kriisiülesandega asutusele, milles tuuakse välja, kuidas omanik ning olulised partnerid viivad ülesandeid ellu.

Hädaolukorra lahendamise plaan ohtlikule ettevõttele

Hädaolukorra lahendamise plaan ohtlike, B- ja A-suurõnnetuse ohuga ettevõttele kemikaaliseaduse alusel.

Kriisiplaan hooldekodule

Kriisiplaan hooldekodule elutähtsa teenuse või muu olulise ressursi katkemise korral.

Hädaolukorra lahendamise plaan kultuuriasutusele

Kultuuriasutuste - muuseumite- hädaolukorra lahendamise plaan museaalide säilitamiseks ja ülikiireks evakueerimiseks ning peitmiseks.

Objektikaitseplaan

Oluliste objektide kaitseplaani koostamine vastavalt uuele Tsiviilkriisi ja riigikaitse seadusele.

Koostamise põhimõtted

Maksimaalsed faktid

Kasutame nii palju fakte, kui see vähegi on võimalik ja kättesaadav.

Usutav mõju

Kuna fakte tihti ei ole, siis koostame usutava mõju kirjelduse.

Kõigi koostöö

Teeme kõike koostöös tellijaga ja nende oluliste partneritega.

Kriisiplaani koostamise hind

Kriisiplaanide ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamise hind sõltub ülesande ulatusest, tellija soovidest, koostööpartnerite rohkusest ja koostamise ajaaknast. 

bottom of page