top of page

KOOLI KRIISIPLAANI KOOSTAMINE

Hädaolukorra lahendamise plaan sisaldab:

1) Sissejuhatus ja üldised põhimõtted lühidalt.

2) Kriitilised intsidendid ja tegevusjuhised:

- tõsine rünnak / vägistamine koolis, territooriumil või selle läheduses

- pommiähvardus / tulistamise ähvardus

- lahkumineku kaklused

- koolibussi / sõiduki õnnetus

- keemiline saastumine

- rahutused ühiselamus (kui on)

- sissetung ühiselamusse

- hooletusse jäetud laps või kuritarvitamise tunnustega laps

- õpilase või õpetaja surm

- plahvatus

- kiire kooli sulgemise protseduurid

- ohtlikud materjalid

- tulekahju

- gaasileke

- ahistamine, koolikius

- pantvangi võtmine

- meditsiiniline kriisiolukord

- looduslikud hädaolukorrad

- kooli naabrusest tulenevad hädaolukorrad

- relvaga isik koolis

- jooksus, röövitud või kadunud laps

- tulistamine

- äkksurm

- enesetapu / enesevigastamise ähvardus

- enesetapp

- elutähtsa teenuse / olulise teenuse katkemine

3) Hädaolukorra lahendamise protseduurid

- kiire kriisikommunikatsioon esimese 30 min jooksul

- evakuatsiooniprotseduurid (kiire hoone hülgamine, horisontaalne ja vertikaalne evakueerimine, lukustamine, ajutine varjumine, jookse / peida / võitle, 

- koolist asenduspinnale evakueerimise protseduur ja asenduspinnad

4) Juhtimine ja juhtimisotsused
- hädaolukorra lahendamise juhtimise ja koordineerimise korraldus;

- kriisimeeskonna ülesehitus, kogunemise ja laialiminemise protseduurid

- kriisimeeskonna ülesanded

- kriisikommunikatsiooni korraldamine

5) Juhendid lapsevanematele

bottom of page