KRIISIJUHTIMISE TAGAMINE

“Me ei saa lahendada probleeme samalaadse mõtlemisega, millega need loonud oleme”                   (A. Einstein)

Mina aitan su organisatsioonile luua selge kriisijuhtimise strateegia, jälgitavad ja lihtsad protsessid ning õiged meetodid  kriisijuhtimise korraldamiseks.

Efektiivse kriisijuhtimise korraldamiseks on vaja vaid üht - osata ette näha kriisi mõju ettevõtte / asutuse tegevusele. Seda on aga kergem öelda, kui korraldada.

Kriisijuhtimine on meeskonnatöö, seejuures meeskonda peaks kuuluma ka oma ala spetsialistid väljast poolt asutust / ettevõtet. Meeskonda peaks kuuluma finantsinimesed, logistikaspetsialistid, kriisijuhid, asutuse juhtkond. See võimaldab vaadata kriisi laiemalt ning seega laiemalt näha ka mõjusid.

Praegu peaksid kõik asutused peensusteni ära kirjeldama, kui sõltuvad nad tegelikult on Venemaast, Hiinast ja Ukrainast. Seejuures kuni sinnani välja, et kas nende oluline ressurss peab lendama üle nende riikide või läbima muud moodi neid riike?  Lennutranspordi asendamine laevade ja rongidega toob kaasa viivitused tarneahelas, tarne läheb aeglasemaks ja oluliselt kallimaks. Seda kõike peab arvestama.

Sa pead teadma, kui paljud sinu lepingulised partnerid on seotud nende kolme riigiga ja kuidas. Arvesta, et Hiina on nõus Venemaale andma olulisi ressursse ka tasuta, kui vaja, sest ta võitleb USA võimu vastu. Lisaks saab nii muuta Venemaa endast sõltuvaks. Nagu Euroopa riigid on Venemaast sõltuvad veel praegu.

Nii et kokkuvõttes tee praegu nii:

- loo omale laiapõhjaline kriisimeeskond

- tea, kui palju sa tegelikult oled sõltuv Venemaast, Hiinast ja Ukrainast

- hinda mõjusid.

Siis saad koostada korralikud kriisiplaanid.

Mida ma oskan sinu heaks teha?

> Ma oskan hinnata, kas sinu kriisijuhtimise süsteem on tugev, paindlik ja tegus selleks, et kiirelt reageerida realiseerunud tõsiste riskide tagajärgedele ja nende mõjudele.

> Ma oskan sind aidata kriisiplaanide ja hädaolukorra lahendamise plaanide koostamisel ning uuendamisel, seejuures rõhk on mõjudel.

> Ma oskan hinnata, kas su asutuse või ettevõte on toimepidev ja teha ettepanekuid, kuidas iseseisvust suurendada.

> Ma oskan valmistada inimesi kriisideks ette, viies läbi praktilisi kriisideks valmisoleku koolitusi. Seejuures räägin ka seda, kuidas nemad osalevad ettevõtte või asutuse toimepidevuse suurendamises.

> Ma saan osaleda sinu asutuse / ettevõtte kriisimeeskonna töös.