top of page

Tahad olla kindel, et sinu inimeste poolt koostatud kriisijuhtimise süsteem on terviklik ning selles ei puudu kriitilisi osasid? Telli meil süsteemi analüüs ja me kas kinnitame seda või lükkame põhjendatult ümber.

MIS ON KRIISIJUHTIMISE SÜSTEEM?

Asutuse kriisijuhtimise süsteem ehk strateegia on dokument, mis kirjeldab organisatsiooni tegevuskava kriisideks valmistumisel ja nende lahendamisel. Strateegia peaks sisaldama organisatsiooni kriitiliste funktsioonide kaardistust, riskianalüüsi, kriisijuhtimismeeskonna struktuuri ja juhtimismudelit, tegevuskava ja rakendamise ajakava ning kriisiplaani uuendamiskava.

KUIDAS ME ANALÜÜSIME?

Meie kriisijuhtimise strateegia analüüs põhineb neljale olulisele tegurile:

1) läbimõeldud riskide juhtimine

2) paindlik kriisijuhtimine

3) toimepidevuse tagamine

4) testimine

Analüüsi käigus me vaatleme järgmisi punkte vastavalt meie enda poolt koostatud skaalale:

1) Esmatähtsate tegevuste ja oluliste osapoolte määratlus ja kirjeldus 

2) Esmatähtsaid tegevusi enim mõjutada võivate riskide juhtimine

3) Kriisijuhtimismeeskonna struktuur ja juhtimismudel

4) Kriisi ajal rakendavate töö- ja ametikohtade määratlus

5) Isikkoosseisu kriisirollide määratlus ja fikseerimine

6) Kriisiaegse tegutsemise korraldus, sh kriisruumide asukohad

7) Kriisiaegne ülesehituse kujunemise

8) Isikkoosseisu teavitamise korralduse määratlus

9) Asutuse toimepidevuse tagamine

      a) kriitiliste tegevuste määratlus, mida on toimepidevuse tagamiseks vaja vältimatult täita

      b) riskide maandamine ja toimepidevuse tagamiseks tehtavad ettevalmistused

      c) lahendused tegutsemiseks toimepidevuse ohtude, häirete ja katkestuste korral ning toimepidevuse taastamiseks

      d) varuasukohad ja sinna ümberpaiknemise korraldus

       e) toimepidevuse tagamiseks vajalike objektide määramine, nende kaitse ja objektidel varjumise korralduse

       f) asutuse 24/7 kontaktpunkti olemasolu

10) Õppuste ja testimiste korraldamise kava ning läbiviidud õppused ja testid

11) Kinnitatud koolituskava ning läbiviidud koolitused vastavalt kriisirollidele

12) Töökorralduslike dokumentide muutmised 

KUI PALJU MAKSAB?

Hind sõltub asutuse suurusest, kuid see jääb 1500 ja 3000EUR + km vahele.

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused kriisijuhtimise korraldamisel erinevates valdkondades: omavalitsused, riigiasutused, ettevõtted, riigi äriühingud. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad riskidele reageerimise võimet tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas ehitada omale üles üks korralik kriisijuhtimise süsteem. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. 

Täielik ja pidev koostöö
Kriisijuhtimise võimekuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.​
Toetav tugi
Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.
Lihtsalt arusaadavad tööd
Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha
Fikseeritud hind
Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.
bottom of page