top of page

Tahad olla kindel, et sinu inimeste poolt koostatud kriisijuhtimise süsteem on terviklik ning selles ei puudu kriitilisi osasid? Telli meil süsteemi analüüs ja me kas kinnitame seda või lükkame põhjendatult ümber.

Mis on kriisijuhtimise strateegia?

Asutuse kriisijuhtimise strateegia on dokument, mis kirjeldab organisatsiooni tegevuskava kriisideks valmistumisel ja nende lahendamisel. Strateegia peaks sisaldama organisatsiooni kriitiliste funktsioonide kaardistust, riskianalüüsi, kriisijuhtimismeeskonna struktuuri ja juhtimismudelit, tegevuskava ja rakendamise ajakava ning kriisiplaani uuendamiskava.

Kuidas me analüüsime?

Meie kriisijuhtimise strateegia analüüs põhineb neljale olulisele tegurile:

1) läbimõeldud riskide juhtimine

2) paindlik kriisijuhtimine

3) toimepidevuse tagamine

4) testimine

Analüüsi käigus me vaatleme järgmisi punkte vastavalt meie enda poolt koostatud skaalale:

1) Esmatähtsate tegevuste ja oluliste osapoolte määratlus ja kirjeldus 

2) Esmatähtsaid tegevusi enim mõjutada võivate riskide juhtimine

3) Kriisijuhtimismeeskonna struktuur ja juhtimismudel

4) Kriisi ajal rakendavate töö- ja ametikohtade määratlus

5) Isikkoosseisu kriisirollide määratlus ja fikseerimine

6) Kriisiaegse tegutsemise korraldus, sh kriisruumide asukohad

7) Kriisiaegne ülesehituse kujunemise

8) Isikkoosseisu teavitamise korralduse määratlus

9) Asutuse toimepidevuse tagamine

      a) kriitiliste tegevuste määratlus, mida on toimepidevuse tagamiseks vaja vältimatult täita

      b) riskide maandamine ja toimepidevuse tagamiseks tehtavad ettevalmistused

      c) lahendused tegutsemiseks toimepidevuse ohtude, häirete ja katkestuste korral ning toimepidevuse taastamiseks

      d) varuasukohad ja sinna ümberpaiknemise korraldus

       e) toimepidevuse tagamiseks vajalike objektide määramine, nende kaitse ja objektidel varjumise korralduse

       f) asutuse 24/7 kontaktpunkti olemasolu

10) Õppuste ja testimiste korraldamise kava ning läbiviidud õppused ja testid

11) Kinnitatud koolituskava ning läbiviidud koolitused vastavalt kriisirollidele

12) Töökorralduslike dokumentide muutmised 

MIS ON KRIISIJUHTIMISE STRATEEGIA?
KUIDAS ME ANALÜÜSIME?
KASU SULLE?

Mis kasu sellest on sulle?

Meil on kogemused ja oskused, mis teeb töö kiiremaks, seega ka odavamaks. Meie teenus on isegi kuni 50% odavam, kui palgata selleks oma asutusse eraldi inimene.

Ekspertiis ja nõu

Meil on kogemused ja oskused, sh pikaajaline koostöökogemus paljude asutustega. Me teame, mida teeme.

Väike halduskoormus

Meie teeme asutuse eest enamuse ära - suhtleme kontrollivate ja kaasatud asutustega, korraldame teavituse ja kõik selle, mida muidu peaks tegema mõni asutuse töötaja, kes teeks seda poole kohaga. 

Pidev abi

Me tagame kõikidele osapooltele pideva abi ja vajadusel koolitused.

KUI PALJU MAKSAB?

Kui palju  teenus maksab?

Hind sõltub asutuse suurusest.. Mida suurem on asutus, seda rohkem kaasatud isikuid. Seega palun saada meile kiri, saame kokku ja me ütleme sulle hinna.

VÕTA ÜHENDUST
MIKS MEIE?

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused kriisijuhtimise korraldamisel erinevates valdkondades: omavalitsused, riigiasutused, ettevõtted, riigi äriühingud. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad riskidele reageerimise võimet tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas ehitada omale üles üks korralik kriisijuhtimise süsteem. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. 

Täielik ja pidev koostöö

Kriisijuhtimise võimekuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.

Toetav tugi

Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.

Lihtsalt arusaadavad tööd

Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha

Fikseeritud hind

Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.

Võta ühendust MindUp Systems riskijuhtidega

bottom of page