top of page
Tartuvald_mindupsystems.jpg

Kriisijuhtimise teenused

Toimiv ja läbimõeldud kriisijuhtimine  sinu eesmärkide saavutamise toetamiseks

MindUp Systems pakub sulle kõiki teenuseid, mida sul on vaja oma asutuse kriisivalmiduse suurendamiseks ja õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks alates kriisiplaanidest kuni kriisiõppusteni

Viimased tööd

Otse projektidest

Toimepidevuse plaan

Eesti Töötukassa püsivate kriisiülesannete toimepidevuse plaani jkoostamine a kriisijuhtimissüsteemi loomine

Riiklik kriisiõppus

Riikliku kriisiõppuse Crevex23 osaõppuste korraldamise meeskondade juhtimine, hindamise korraldamine ja õppuse läbiviimine.

Kriisiplaani koostamine

Südamekodud AS Merivälja Südamekodu kriisiplaani (toimepidevus) koostamine.

Peamised teenused

Uue tsiviilkriisiks valmisoleku ja riigikaitse seaduse alusel kehtestatud nõue. Iga kriisiülesande kohta koostatakse kriisiplaan, kaasates kõik vajalikud asutused, võimed ja ressursid ning kooskõlastates tegevused nendega.

Hinnavahemik 2500-25000EUR.

Koostame asutusele sobiva kriisistaabi koos töökorralduse, infojuhtimise süsteemi ning alternatiivsete asukohtade plaani ja kasutuselevõtmise tingimustega. Lisaks koostame kriisistaabi töö toimepidevuse tagamiseks vajaliku plaani.

Hinnavahemik on 3500-7000EUR

Kriisiplaan või ka hädaolukorra lahendamise plaan haridusasutustele. Valikus on 2 kriisiplaani - 1 põhineb olemasoleval Põhikooli ja gümnaasiumi seadusel, teine sisaldab lisaks esimesele ja uue tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse nõudeid.

Hinnavahemik on 1100-4500EUR

Kriisiplaan või siis ka hädaolukorra lahendamise plaan kultuuriasutustele, ennekõike muuseumitele. Sisaldab lisaks hädaolukorra analüüsi ning tegevustele ka evakuatsiooniplaani, seejuures ja oluliste museaalide kiire evakueerimise ning peitmise plaani.

Kriisiplaanid hoolekandeasutustele alates toimepidevuse tagamisest, hädaolukorras tegutsemisest kuni infektsioonikontrolli toimepidevuseni.

Hinnavahemik 3000-6500EUR. 

Koostame evakuatsiooniplaane, sh kiire evakuatsiooni plaane haridusasutustele, omavalitsustele ja kultuuriasutustele. Teenus sisaldab kooskõlastusi kõikide oluliste osapooltega.

Hinnavahemik on 2000-5000EUR

Kriisiõppuse korraldamine, hindamise korraldamine ning õppuse läbi viimine vastavalt õigusaktides nõutud protsessidele. Harjutusõppused, lauaõppused, staabiõppused, kompleksõppused. Võimalik tellida ka vaid hindamise korraldamine, mängujuhi teenus või ainult vastumäng.

Hinnavahemik 500-25000EUR.

Elutähtsa teenuse osutaja toimepidevuse plaani koostamine, uuendamine ja kooskõlastame. Vajaduse korral koostame teenuse raames ka kriisijuhtimise korraldamise osa ning aitame ETOdel leida kõige mõistlikuma lahenduse puuduste kõrvaldamiseks.

Hinnavahemik 500-5000EUR.

Uue tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse alusel ning Riigikantselei metoodika põhjal koostatav toimepidevuse plaan eesmärgiga viia ellu asutuse püsivad kriisiülesanded. Asutused, millel ei ole konkreetset kriisijuhtimise süsteemi, saavad teenuse raames omale ka selle.

Hinnavahemik on 6500-25000EUR.

Toimepidevuse õppuse ning õppuse hindamise korraldamine, kokkuvõtte esitamine ning parendusettepanekute tegemine.

Hinnavahemik 500-5000EUR. Hind sõltub õppuse liigist.

Koostame asutusele sobiva kriisistaabi koos töökorralduse, infojuhtimise süsteemi ning alternatiivsete asukohtade plaani ja kasutuselevõtmise tingimustega. Lisaks koostame kriisistaabi töö toimepidevuse tagamiseks vajaliku plaani.

Hinnavahemik on 3500-7000EUR

Riskianalüüs-removebg-preview.png
ts-logo-mobile-et.webp
Riskianalüüs
logo2.png
toimepidevuse plaan.jpg
bottom of page