top of page

Omavalitsustel juba on suur kohustus kriisireguleerimispoliitika rakendamisel ning uue Tsiviilkriisi ja riigikaitse seadusega pannakse koormust olulistelt rohkem juurde. Meil on kogemused ja oskused seda teha sinu eest kiirelt, efektiivselt ja lihtsalt.

Mis on omavalitsuse kriisireguleerimispoliitika rakendamise teenus?

Omavalitsuse kriisireguleerimispoliitika rakendamise teenus on mõeldud kõikidele omavalitsustele, mis soovivad professionaalset kriisijuhtimise täisteenust oma inimesi koormamata.

Teenuse raames teeme meie omavalitsuse eest kõik ära:

1) koostame põhjalikud riskianalüüsid ja võimeanalüüsid

2) koostame põhjaliku kriisijuhtimise süsteemi, kirjeldame vajalikud varud, tagame toimepideva kriisiruumi ning koolitame kõik töötajad

3) koostame põhjaliku toimepidevuse tagamise süsteemi, sh kriisijuhtimise korraldamise ajutisel, ettevalmistatud pinnal

4) korraldame vajalikud kriisikomisjoni istungid, loome nendele selge sisu ja agendad ning tagame protokollimise

5) tegeleme evakuatsioonikohtade ning varude küsimusega ning koolitame vajalikud inimesed

6) koostame kriisikomisjonile aasta tegevusplaani ning esitame päästeametile kokkuvõtted

7) suhtleme Päästeameti ning teiste riigiasutustega

8) korraldame elutähtsa teenuste toimepidevust vastavalt määrusele, vajadusel teeme määruse muutmise ettepanekud

9) nõustame elutähtsa teenuse osutajaid toimepidevuse tagamisel

10) korraldame riskikommunikatsiooni, sh tagame tiheda koostöö korteriühistute ja külavanematega

11) koostame püsivate kriisiülesannetega seotud analüüsid ja plaanid ning juhendame kriisiülesandeid ellu viivaid asutusi kriisülesande toimepidevuse tagamisel

12) korraldame evakuatsioonikohtadega seotud tegevused, sh pideva suhtlemise päästeametiga

13) korraldame kriisiõppusi ning toimepidevuse õppusi.

14) viime ellu linnapea / vallavanema korraldusi

15) kõik muud küsimused, mida riigiasutused võivad välja mõelda

MIS ON KRP RAKENDAMISE TEENUS?
KUIDAS ME TEENUST OSUTAME?

Teenuse paiknemine terviklikus kriisijuhtimise süsteemis

Kuidas me seda teeme?

Meie riskijuht on täpselt nagu omavalitsuse töötaja:

1) tal on omavalitsuse lõpuga e-posti aadress (et omavalitsuse partneritel ei tekiks segadust)

2) tal on omavalitsuse juhi allkirjaga volitus omavalitsuse esindamiseks

3) ta on omavalitsusele alati kättesaadav

4) ta kaasab kõiki osapooli ning täidab kõikidel muudele seadustele ka KOKSi kõiki nõudeid

5) ta esitab omavalitsuse juhtkonnale kord kvartalis tegevusaruandeid

6) ta käib vähemalt korra kuus omavalitsuses kohapeal aru andmas (tööga seotud kohapealseid kohalkäimisi siin ei arvestata, need on tavatöö osa)

7) ta esindab omavalitsust suheldes partnerite ja osapooltega, kuid ei otsusta üle oma pädevuse piiride

8) ta esindab omavalitsust ja vastutab omavalitsuse hea nime ning maine tagamise eest täies ulatuses

9) ta osaleb kõikidel kriisikomisjoni istungitel

10) ta on ekspert ja jääb eksperdiks

KASU SULLE?

Mis kasu sellest on sulle?

Meil on juba koolitatud eksperdid, kes teavad, mida ja kuidas teha. Üldjuhul on meie teenus kuni 50% odavam, kui palgata omale selleks eraldi riskijuht. 

100% ekspert

Meil on juba olemas koolitatud ja pädev ekspert. Teisi nii häid tuleb juurde harva. Kasuta võimalust kohe.

Turvatunne

Sa saad kindluse, et sinu asutuse riske juhivad eksperdid, kes küll pole otseselt sinu palgal, kuid kes on alati sulle kättesaadavad.

Halduskoormuse oluline vähenemine

Kuigi omavalitsuse juht on ja jääb alati vastutama, meie teenus vähendab nii omavalitsuse juhil kui kõikidel teistel töötajatel oluliselt halduskoormust. Meie ise kaasame kõik olulised inimesed, suhtleme osapoolega ning tagame protokollimise. 

KUI PALJU MAKSAB?

Kui palju maksab kriisireguleerimispoliitika kujundamise täisteenus?

Teenuse hind sõltub omavalitsuse suurusest ja me esitame hinna vaid e-posti teel või kohtumisel omavalitsuse juhiga.

MIKS MEIE?
VÕTA ÜHENDUST

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused riskijuhtimise korraldamises erinevates valdkondades: ettevõtted, omavalitsused, riigiasutused, riigi äriühingud, vesi ja kanalisatsioon, kaugküte, teede sõidetavus jne. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad riskijuhtimise taset tõsta. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas riskidega tegeleda ning võimekusi juhtida. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. Kasutame enda metoodikat, mis põhinevad mitmel allikal, sh teaduslikel allikatel.

Täielik ja pidev koostöö

Riskijuhtimise taseme tõstmine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.

Toetav tugi

Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.

Lihtsalt arusaadavad tööd

Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha

Fikseeritud hind

Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.

Võta ühendust MindUp Systems riskijuhtidega

bottom of page