top of page

See teenus on peamiselt suunatud kohalikele omavalitsustele ja ka kogukondadele, kes on huvitatud kriisideks valmisoleku taseme tõstmisest.

Teenuse eesmärk on kaardistada sobilikud hooned ja territooriumid kogukonna kriisimajade jaoks. Kogukonna kriisimajad on esimene abi maapiirkondades elavatele inimestele, kui nende endi kodud ei ole kasutatavad. See on koht, kus inimesed saavad katta oma esmased vajadused nagu soojus, vesi, toit, laadmine, info, majutus jne.

Teenuse raames me lepime tellijaga kokku, milleseid teenused ja mis mahus kogukonna kriisimaja osutama peaks, millised võimalused on hetkel olemas ja mida on vaja parandada. 

Teises osas me hindame yeenuste omavahelist sõltuvust ja teeme ettepanekud, kuidas tagada alternatiivsed lahendused.

 

Teised teenused, mille sõltuvust me hindame on:

a) elektriga varustamine,

b) maagaasiga varustamine,

c) vedelkütusega varustamine,

d) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenuste toimimine,

e) isikutuvastus ID-kaardiga ja digiallkirjastamine,

f) makseteenus ja sularaharinglus,

g) teede sõidetavus,

h) kaugküttega varustamine,

i) veega varustamine ja kanalisatsioon,

j) prügivedu,

k) ühissõidukiliiklus,

l) toitlustus,

m) majutus,

n) hoonete ja territooriumi haldamine,

o) esmaabi,

p) seadmete ja vahendite hooldamine,

r) turvateenus,

s) laoteenus,

t) veoteenus,

u) kullerteenus,

v) tõlketeenus,

õ) koostööpartnerid

ä) muud, tegevusespetsiifilised teenused.

 

bottom of page