top of page

KEMIKAALIOHUTUSE TAGAMINE

Chemical Plant

KEMIKAALID

KÜTUS

VÄETIS

GAAS

AMMONIAAK

ALKOHOL

LAKID

LAHUSTID

header_logo5.jpg
metaprint.png

PS! HINNALE LISANDUB RIIGILÕIV, MILLE PEAB MAKSMA ETTEVÕTE ISE.

A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1030 eurot.

B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusloa läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 900 eurot.

C-kategooria ettevõtte käitamisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot.

Riigilõivu tasumisel märgitakse maksedokumendile selle toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse, või viide riigilõivuseaduse riigilõivumäära kehtestavale sättele.

Riigilõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole viitenumbriga 2900082391:

  • SEB – EE891010220034796011

  • Swedbank – EE932200221023778606

  • Luminor Bank – EE701700017001577198

PS! ÄRA UNUSTA, ET B- JA A-KATEGOORIA SUURÕNNETUSE OHUGA ETTEVÕTTEL PEAB OLEMA VASTUTUSKINDLUSTUS (Kemikaaliseadus §25. See ei tohi olla väiksem, kui 400 000eur).

bottom of page