top of page

Haridusasutused kui püsiva kriisiülesande elluviijad peavad tagama, et teenus oleks ellu viidud mistahes kriiside ajal. Meil on oskused ja kogemused, kuidas haridusasutusi soodsalt aidata.

Mis on kriisiülesanne?

Kriisiülesanne on püsiv või ühekordne ülesanne, mida tuleb täita kriisiolukorras. Kriisiülesanded määratakse eelkõige täidesaatva riigivõimu asutustele ja juriidilistele isikutele. Kriisiülesannetega seotakse kriisiülesannetega ameti- ja töökohad. 

 

Toimepidevuse kohustus tähendab, et püsiva kriisiülesande kandja peab olema toimepidev.  Kriisiülesannete määramine on osa uuest tsiviilkriisiks valmisoleku ja riigikaitse seadusest. Seaduse eesmärk on tagada erinevate kriiside võimalikult ühetaoline lahenduskorraldus, kriisi lahendavate eri tasandite ja osaliste tegevuse terviklikkus ning omavaheline seostatus.

Millise püsiva kriisiülesande elluviijad on haridusasutused?

Uue tsiviilkriisi ja riigikaitse seadusega soovitakse haridusasutused kaasata ühe püsiva kriisiülesande elluviimisse:

1)lastehoiu, alus- ja põhihariduse kättesaadavuse tagamine;

Seega peab haridusasutus koostöös kohaliku omavalitsusega tagama, et neid ülesandeid tagatakse mistahes olukorras ja kriisi ajal.  Näiteks peab omavalitsus oma asutuse sees tagama kõik kriitilised protsessid, mis on seotud haridusteenuse kättesaadavuse tagamisega, kuid samuti peab seda tagama lasteaed, algkool ja põhikool. 

MIS ON KRIISIÜLESANNE?
MIS ON HARIDUSASUTUSE ÜLESANNE?
MIS ON HA TOIMEPIDEVUSE TEENUS?

Mis on haridusasutuse toimepidevuse tagamise teenus?

Haridusasutuse toimepidevuse tagamise teenuse eesmärk on aidata lasteaedadel, algkoolidel ja põhikoolidel koostada kõiki osapooli kaasava tegevusega õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine. Teenuse raames me ehitame haridusasutusele üles mitmetasandilise kriisijuhtimise süsteemi vastavalt Riigikantselei poolt koostatud materjalile "Asutuste valmiduse saavutamine kriiside lahendamiseks".

Teenuse raames, koostöös haridusasutuse juhtkonna ja võtmeisikute ning oluliste partneritega:

1) Määratleme ja kirjeldame omavalitsuse esmatähtsad kriisiaegsed ülesanded ja olulised osapooled

2) Määrame kriisi ajal rakendavad töö- ja ametikohad

3) Töötame välja ja määrame isikkoosseisu kriisirollid

4) Määrame omavalitsuse kriisiaegse tegutsemise korralduse, sh kriisruumide asukohad

5) Määrame omavalitsuse kriisiaegne ülesehituse kujunemise

6) Määrame isikkoosseisu teavitamise korralduse ja koostame isikkoosseisule esmased sõnumid ja tegutsemisjuhised 

7) Suurendame asutuse toimepidevust

8) Määrame objektikaitse korralduse ja meetmed

Teenuse osutamine toimub tasemel AK.

KASU SULLE?

Mis kasu sellest on sulle?

Meil on kogemused ja oskused, mis teeb töö kiiremaks, seega ka odavamaks.

Ekspertiis ja nõu

Meil on kogemused ja oskused, sh pikaajalised kogemused omavalitsustega koostöös. Me teame, mida teeme.

Väike halduskoormus

Meie teeme haridusasutuse eest enamuse ära - suhtleme kontrollivate ja kaasatud asutustega, korraldame teavituse ja kõik selle, mida muidu peaks tegema mõni haridusasutuse töötaja.

Pidev abi

Me tagame kõikidele osapooltele pideva abi ja vajadusel koolitused.

KUI PALJU MAKSAB?

Kui palju  teenus maksab?

Hind sõltub haridusasutuse suurusest, kuid üldjoontes on hind üsna sarnane. Hinna teada saamiseks palun saada kiri.

VÕTA ÜHENDUST
MIKS MEIE?

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused toimepidevuse tagamisel erinevates valdkondades: vesi ja kanalisatsioon, kaugküte, teede sõidetavus. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad toimepidevust tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas riskidega tegeleda ning võimekusi juhtida toimepidevuse nõuete täitmiseks. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. Kasutame Riigikantselei poolt välja töötatud metoodikat, et dokumentide hindamisprotsess oleks võimalikult kiire. 

Täielik ja pidev koostöö

Toimepidevuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.

Toetav tugi

Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.

Lihtsalt arusaadavad tööd

Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha

Fikseeritud hind

Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.

Võta ühendust MindUp Systems riskijuhtidega

bottom of page