Hädaolukorra lahendamise plaani koostamine ja uuendamine muuseumile, teatrile, kontsertmajale, näitusemajale

KULTUURI-

ASUTUSELE

Kriisiks valmisoleku koolitus

Off-grid päikeseenergia süsteemi ehitamine

Toimepidevuse tagamine

Hädaolukorra lahendamise plaani koostamine

Mälestiste evakueerimise plaani koostamine

Kriisiõppuse korraldamine

HOLP sisaldab:

1) kriisimeeskonna koosseis ja ülesanded 

- hädaolukorra lahendamise üldpõhimõtted;
- koolis hädaolukorra lahendamisega seotud isikute ülesanded;
- hädaolukorra lahendamist juhtivad ja lahendamisele kaasatavad isikud;

 

2) juhtimine ja juhtimisotsused
- hädaolukorra lahendamise juhtimise ja koordineerimise korraldus;

- õppekorraldus hädaolukorra ajal;

 - tegevused pärast hädaolukorda.

3) situatsiooni ja mõjude hindamise korraldus

 

4) Infojuhtimise süsteemi korraldus
- teabevahetuse korraldus;
- koolitöötajate, õpilaste, vanemate ning vajaduse korral teiste isikute teavitamise korraldus.

 

Loe ka meie artiklik "Kuidas koostada hädaolukorra lahendamise plaani?"