HÄDAOLUKORRA RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE JA UUENDAMINE

See teenus on eelkõige mõeldud hädaolukorda juhtivatele asutustele, kuid kuna antud riskianalüüsi metoodika on stsenaariumipõhine, siis soovitame seda kõigile. 

Unustage riski tõenäosus. See pole oluline. Oluline on, et kõik riskid, millel on sinu eesmärkidele oluline negatiivne mõju, olenemata nende tekkimis tõenäosusest, tuleb alati hoida jägimise all.

RIIGIASUTUSELE

Toimepideva kriisijuhtimise tagamine

Evakuatsioonikoha töö tagamine

Elutähtsa teenuse korraldamine

Riskikommunikatsiooni korraldamine

Riigikaitseülesannete korraldamine

Riskianalüüs koosneb üldosast, analüüsiosast, võimeanalüüsist ja järeldustest.

Riskianalüüsi analüüsiosas esitatakse:
1) sündmuse liigid, mis võivad põhjustada hädaolukorra;
2) hädaolukorra määratlus;
3) toimunud sündmuste analüüs ning analüüsi toetav riigisisene ja rahvusvaheline statistika, kaardimaterjal, prognoos, eksperdihinnang või muud andmed;
4) sündmuse stsenaarium ja selle kirjeldus;
5) stsenaariumi tõenäosuse ja tagajärgede hinnang;
6) stsenaariumi riskiklass.

Võimeanalüüsis kirjeldatakse hädaolukorra ennetamiseks, valmistumiseks ja lahendamiseks vajalikke tegevusi, lahendavate asutuste ja seotud osapoolte valmisolekut ja olemasolevaid võimekusi; selgitatakse välja võimelüngad, esitatakse võimelünkade kaotamise meetmed, nende hinnanguline maksumus ning tuuakse esile meetmete täitmise eest vastutavad asutused.

Riskianalüüsi järeldustes esitatakse:
1) üldine hinnang riigi valmisolekule lahendada hädaolukorda;
2) loetelu kriitilistest võimelünkadest;
3) loetelu asutusesisestest meetmetest;
4) loetelu meetmetest, mis nõuavad mitme asutuse koostööd või ministeeriumi ja Vabariigi Valitsuse otsust;
5) loetelu riskikommunikatsiooni meetmetest ja nende täitmise eest vastutavad asutused;
6) loetelu stsenaariumitest, mille lahendamiseks tuleb koostada hädaolukorra lahendamise plaan;
7) hinnang, milline sündmuse stsenaariumist põhjustatud hädaolukorra lahendamine võib vajada eriolukorra väljakuulutamist;
8) ettepanek hädaolukorra lahendamiseks vajaliku varu, sealhulgas tegevusvaru suuruse kohta.

Iga hädaolukorrani viiva sündmuse kohta koostatakse riskiankeet.