top of page

KRIISIPLAANIDE KOOSTAMINE

61

plaani

23

testi

Viimased tööd

Otse projektidest

Kriisiplaani koostamine

Jõgeva Vallavalitsuse hädaolukorra lahendamise plaani koostamine, osapoolte koolitamine ja kooskõlastamine

Kriisiplaani koostamine

Südamekodud AS Merivälja Südamekodu kriisiplaani (toimepidevus) koostamine.

Kriisiplaani koostamine

Viljandi Vallavalitsuse hädaolukorra lahendamise plaani koostamine, osapoolte koolitamine ja kooskõlastamine

Peamised teenused

Hädaolukorra lahendamise plaan omavalitsustele

Seaduses nõutud toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamine koostöös ettevõtte võtmeisikutega, kooskõlastamine elutähtsat teenust korraldava asutusega ning asutuse personali koolitamine.

Hädaolukorra lahendamise plaan haridusasutustele

Seaduses nõutud toimepidevuse õppuse ettevalmistamine, juhtkonnas kooskõlastamine, osapoolte kaasamine  ja koolitamine, õppuse läbiviimine ja hindamine ning tagasiside ja kokkuvõtte esitamine.

Elutähtsa teenuse toimepidevuse plaan

Seaduses nõutud objektikaitse analüüsi ja plaani koostamine, parendusettepanekute tegemine ning pidev nõustamine.

Püsiva kriisiülesandega asutuse kriisiplaan

Seaduses nõutud toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamine koostöös ettevõtte võtmeisikutega, kooskõlastamine elutähtsat teenust korraldava asutusega ning asutuse personali koolitamine.

Püsiva kriisiülesandega asutuse toimepidevuse plaan

Seaduses nõutud toimepidevuse õppuse ettevalmistamine, juhtkonnas kooskõlastamine, osapoolte kaasamine  ja koolitamine, õppuse läbiviimine ja hindamine ning tagasiside ja kokkuvõtte esitamine.

Ohtliku ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan

Seaduses nõutud objektikaitse analüüsi ja plaani koostamine, parendusettepanekute tegemine ning pidev nõustamine.

Koostame peamiselt kuute tüüpi kriisiplaane vastavalt õiguslikule alusele:

Siia lisandub veel kultuuriasutuse hädaolukorra lahendamise plaan, millele meie ise oleme lisanud kriitiliste museaalide kiire evakueerimise ja peitmise osa.

Koostamisel kasutame kahte tüüpi metoodikat:

  • projektijuhimise meetod oluliste partneritega

  • drafti ehk ettepaneku meetod asutuse võtmeisikutele

 

Drafit meetod tähendab, et me teeme asutuse tegevused ja protsessid endale piisavalt selgeks ning selle põhjal koostame nö "esmase ettepaneku", mille asutuse võtmeisikud läbi töötavad ja parendusettepanekuid teevad. See kehtib kõikide kaasatud osapoolte kohta, kellel on kriisi lahendamiseks oluline vahend, ruum, teadmised, õigus või ressurss. Meie praktikas on see olnud seni kõige parem ja kiirem meetod, sest meil on spetsiifilised teadmised ja oskused kriisijuhtimisest. Projektijuhtimise meetodina kriisiplaani koostamine töötab hästi siis, kui läbiviija on eriteadmised projektijuhtimisest ning koos töötajatega proovitakse leida mingi teadmine kriisijuhtimisel. Meil on vastupidi - meie teeme ettepanekud ja siis võtmeisikutega hakkame seda sobitama asutuse organisatsioonikultuuri nii, et uue vastuvõtmine oleks maksimaalselt kiire ja valutu. 

Projektijuhtimise meetod on hea oluliste koostööpartnerite kaasamisel, sest üldjuhul on neil juba kriisijuhtimise teadmised asutuses sees olemas. Kui ei ole, siis kasutame nende puhul kombinatsiooni neist kahest. Oluline on, et:

  • kõik osapooled tahavad kokkulepitud tegevusi ja ülesandeid täita

  • meie klient saab õigeaegselt omale toimiva plaani

Koostamise juurde kuuluvad ka:

  • koondseminar kõikide osapoolte võtmeisikutega

  • asutuse töötajate koolitused ja abistamine

  • kooskõlastamine kõikide oluliste osapooltega.

bottom of page