Hind alates 3500 EUR

Äriettevõtte juhtimine võrreldes riigiasutuste ja osati ka riigi äriettevõtetega on ühelt poolt lihtne, teiselt poole keerulisem. 
 
Lihtne selles mõttes, et eesmärk on teada - maksimaalne kasum omanikele ning muudatusi on võrdlemisi lihtne sisse viia.
Raskem selles mõttes, et kui  kulud ületavad tulusid, siis riigi poolt keegi sulle toetuste näol appi ei tule. On selge, et riigi äriühinguid nii naljalt pankrotti ei lasta ja riigiasutused ei saa pankrotti minna.

Seega eraettevõtte juht peab selgelt keskenduma sellele, kuidas omade vahendite ja piiratud võimalustega eesmärgid ellu viia ka keerulisel ajal.

Meie aitame eraettevõtetel juhtida tähelepanu toimepidevuse riskidele, sh tarneahela riskidele, millele koos juhtkonnaga koostame adekvaatsed maandamismeetmed.

Peamised sektorid

piimandus ettevõtte toimepidevuse tagamine
Piimandus
loomakasvatusettevõtte toimepidevuse tagamine
Loomakasvatus
teraviljakasvatuse ettevõtte toimepidevuse tagamin
Teraviljakasvatus
mesindus ettevõtte toimepidevuse tagamine
Mesindus

Protsess

EESMÄRGI SÕNASTAMINE

KRIITILISTE ÜLESANNETE TUVASTAMINE

OLEMASOLEVA RISKIJUHTIMISSÜSTEEMI ANALÜÜS

RISKIDE TUVASTAMINE, HINDAMINE

OLULISTE RISKIDE JÄLGIMISE JA VARAJASE HOIATUSE SÜSTEEMI LOOMINE

TEGEVUSPLAANIDE JA KRIISIPLAANIDE KOOSTAMINE

Igal asutusel ja ettevõttel on eesmärk. Ettevõtetel on selleks peamiselt kasum, v.a mittetulundusäriühingud. Sõnastame selgelt ja kõikidele ühte moodi arusaadava eesmärgi.

Tuvastame eesmärgist lähtuvad kriitilised ülesanded, leiame neile omanikud ning top-down meetodil tuvastame kriitilised protsessid.

Analüüsime olemasolevat riskijuhtimissüsteemi ning integreerime toimepidevuse tagamise sellega nii, et see muutuks igapäevaseks ja tavaliseks organisatsioonikultuuri osaks. Ei mingeid eraldi süsteeme.

Tuvastame lisaks olemasolevatele riskidele, mis on seotud ettevõtte tegevusega ka toimepidevuse riskid. Kui olemasolevat riskide haldamise süsteemi ei ole, siis loome selle.

Ainult olulised riskid on olulised, seejuures mitte alati ei ole vaja kõike kohe maandada. Oluline on teha maandamistegevusi õigel ajal. Selleks, et tuvastada see õige aeg on vaja varajase hoiatuse süsteemi. Iga teatud näitaja juures aktiveeritakse teatud tegevusplaan.

Erinevate tasemete plaanid vastavalt varajase hoiatuse süstseemile.